Odstraňování problémů s přehledy viditelnosti

Přečtěte si, jak odstranit problémy s měřením viditelnosti pomocí Active View a jak ji vylepšit

Přehledy Active View ve službě Google Ad Manager měří viditelnost zobrazených reklam. Níže naleznete tipy, jak viditelnost inventáře zlepšit a jak porovnávat přehledy viditelnosti třetích stran s přehledy služby Ad Manager.  

Zlepšení výkonu podle Active View

Níže uvádíme tipy k optimalizaci metrik Active View a odstraňování problémů s nízkými hodnotami vhodnosti, měřitelnosti nebo viditelnosti v přehledech Active View. Přečtěte si, jak Active View měří viditelnost.

Zlepšení vhodnosti

 • Zajistěte, aby se žádosti neodesílaly pomocí požadavků bez kódu značek GPT, které technologii Active View nepodporují.
 • Pomocí nástrojů pro vývojáře v Chromu si prohlédněte pingbacky Active View a zkontrolujte parametr &id=. Pokud tento parametr chybí, implementace značky GPT pravděpodobně byla nějakým nepodporovaným způsobem upravena.
 • Žádosti o reklamy delší než 15 360 znaků se oříznou. Jsou-li parametry &adk=&adks= ztraceny, žádost/zobrazení pro Active View „nejsou vhodné“.

Zlepšení měřitelnosti

 • Zkontrolujte, zda se zobrazují prvky iframe v různých doménách, kreativy, které opouštějí prvek iframe, nebo měřicí pixely. Parametr &bs= pingbacku Active View v těchto případech bude záporné číslo. Zajistěte, aby se kreativa vykreslila v prvku iframe vytvořeném značkou GPT. U kreativ vykreslených mimo prvek iframe vytvořený značkou GPT není měřitelnost zaručena.
 • Zkontrolujte, zda model DOM pro objekty kreativ definuje měřitelné velikosti. U podkladů, které jsou při načtení stránky skryty, a u některých vlastních vsunutých reklam může model DOM hlásit velikost kreativ 0×0, 0×? nebo ?×0. Tyto kreativy nejsou měřitelné, protože nejsou k dispozici žádné pixely, které by bylo možné měřit. Informace o velikost kreativy v modelu DOM můžete zkontrolovat pomocí parametru &p= pingbacku Active View.
  U kreativ rich media nebo kreativ s měřením zapojení může model DOM hlásit nulovou velikost, i když kreativu vidíte na obrazovce. Na vyřešení tohoto problému spolupracujte se svými vývojářskými týmy.
 • Kreativy, které se rozbalují, zobrazují jako tapety nebo používají jiné vlastní implementace, často nelze měřit kvůli tomu, jak jsou zahrnuty v modelu DOM JavaScriptu. Jejich velikost zjistíte podle parametru &p=.
 • Styly CSS (například display:none;) mohou způsobit, že model DOM bude při načtení stránky hlásit neměřitelnou velikost. Chcete-li stránku otevíranou při načtení skrýt, vykreslete ji mimo zobrazovanou oblast (viewport) a poté ji v požadovanou chvíli přeneste do zobrazované oblasti.

Zlepšení viditelnosti

 • Při použití značek GPT s architekturou jednoho požadavku (SRA) dejte pozor, abyste všechny požadované řádkové položky vykreslili.
 • Rozdělte přehled podle cílení na pozici. Máte-li blok o rozměrech 728×90 v horní a dolní části stránky, dolní blok může snižovat celkový průměr.
 • Vezměte v úvahu umístění kreativ a zvyky uživatelů. Kreativy, které se na stránce zobrazují zcela nahoře, mají obvykle nižší viditelnost než kreativy těsně nad okrajem. Uživatelé stránku často ihned po načtení posunou dolů, čímž bloky v horní části stránky přestanou být vidět dříve, než uplyne jedna sekunda.
 • Dívejte se na metriku „Active View – % viditelných zobrazení“. Neporovnávejte metriky „Viditelná zobrazení“ a „Zobrazení celkem“.
 • Na viditelnost může mít dopad líné načítání. Snažte se načítat bloky GPT co nejrychleji, aby při zobrazení bloku ve viditelné oblasti měření viditelnosti bylo připraveno. Uživatelé stránku často rychle posouvají. Pokud se blok načítá až ve chvíli, kdy se dostane do viditelné oblasti, pravděpodobně je to příliš pozdě.
 • Plovoucí prvky nad stránkou se styly CSS (např. float:) mohou měření viditelnosti přerušit, protože model DOM JavaScriptu nemusí odpovídat uspořádání, které vidíte.
 • Funkce automatického obnovení na stránce může akumulovat měřitelná, ale neviditelná zobrazení, pokud uživatel stránku ponechá dlouhou dobu otevřenou na kartě prohlížeče.

Porovnání přehledů viditelnosti od třetích stran

Níže jsou uvedeny nejčastější důvody, proč se přehledy služby Ad Manager od přehledů třetích stran liší.

Mnoho nesrovnalostí je specifických pro jednu velikost nebo jednu pozici reklamy
Při porovnávání přehledů dejte pozor, aby oba přehledy byly rozděleny podle velikostí kreativ. Pokud je to možné, je také velmi užitečné použít cílení na pozici.
 • Používání jiných hodnot celkového počtu zobrazení k výpočtu metrik viditelného procenta
  Technologie Active View je zabudována přímo do reklamního serveru, proto často může naměřit větší počet zobrazení než jiná (nenativní) řešení na měření viditelnosti. Vždy porovnávejte nezpracované celkové naměřené počty zobrazení třetí strany s celkovým počtem měřitelných zobrazení Active View, nikoliv procentuální hodnoty.
 • Latence vykreslení kreativy u třetí strany
  Active View zahájí měření ihned, jakmile se načte reklamní blok a služba Ad Manager poskytne kreativu. Většina třetích stran dokáže měření provést až poté, co se vykreslí finální podklad kreativy, což může být podstatně později. Pokud uživatelé stránku mezi načtením reklamního bloku a vykreslením finální kreativy opouštějí, může být proto počet měřitelných zobrazení udávaný technologií Active View vyšší než údaj v přehledu třetí strany.
 • Nuance stylů CSS
  Active View zjišťuje měřitelnost při načtení stránky. Skrytí prvků pomocí CSS při načítání stránky může měření Active View zablokovat a uměle tak snížit hodnotu metriky Active View – měřitelná zobrazení.
 • Žádosti o reklamy a vykreslování kreativ
  U kreativ mimo stránku je k zaznamenání zpožděného zobrazení potřeba makro zhlédnutého zobrazení (např. %%VIEW_URL_ESC%%). Nesprávná implementace vede k podhodnocení počtů vhodných a měřitelných zobrazení v přehledech Active View.
 • Flexibilita při měření velkých kreativ podle organizace MRC
  U velkých obsahových kreativ – 970 × 250 nebo větších, jako jsou formáty Rising Star organizace IAB – umožňuje organizace MRC dodavatelům údajů o viditelnosti určitou flexibilitu. Musejí však klienty v dokumentaci metodiky transparentně informovat o tom, jakou definici používají. Zobrazení velké obsahové kreativy je možné považovat za viditelné, buď pokud je vidět 50 % jejích pixelů, nebo pokud jich je vidět 30 %.

  Active View v současné době používá hodnotu 50 % (případně 30 % u kreativ s minimálně 242 500 pixely (970 × 250)). Pokud třetí strana velké kreativy považuje za viditelné, když je vidět 30 % pixelů, počty viditelných zobrazení pro dané velikosti v přehledech Active View mohou být v porovnání s přehledy třetích stran nižší. Ověřte si u třetí strany, jak viditelnost velkých kreativ měří.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?