Doporučení ohledně testování

Chcete-li zajistil plynulé spuštění webů a kampaní, doporučujeme provést důkladné testování. Doporučení ohledně testování v tomto dokumentu obsahují postupy, pomocí kterých můžete ověřit konfiguraci a zajistit co nejlepší uživatelský dojem. Některá doporučení pro vás nemusejí být vhodná. Jednoduché weby vyžadují pouze omezené testování, zatímco u složitějších webů a implementací může být nutné použít zvláštní postupy, které zde nejsou popsány.

Testování je nejlepší provádět, máte-li jasnou představu, jaké uživatelské prostředí chcete vytvořit. Obecně platí, že čím lépe novou síť, kampaň nebo funkci na začátku otestujete, tím vyšší je pravděpodobnost bezproblémového spuštění.

Kromě níže uvedených doporučených postupů můžete také vytvořit testovací stránku pro značky reklam, pomocí které můžete správné fungování ověřit nezávisle na prvcích na vašem webu.

Doporučené postupy testování

Efektivního testování lze dosáhnout pomocí následujících postupů

Včasný celostní test složitých kampaní

U velmi složitých kampaní je vhodné provádět celostní testy co nejdříve. Celostní testování prověří veškeré použité systémy správy objednávek i jedinečné nástroje k vytváření přehledů, správě výtěžku a sledování obchodních informací. Pomocí těchto důkladných testů ověříte, zda vaše systémy zvládají složité scénáře cílení a zda rozumíte možnostem cílení a zobrazování služby Ad Manager, objevíte jedinečné nastavení služby Ad Manager, které by na kampaň mohlo mít vliv, odhalíte procesní nedostatky a problémy se značkami a ověříte zobrazování řádkových položek, vykreslování kreativ a vytváření přehledů.

Test různých způsobů používání

Při testování berte v úvahu různé způsoby, jakými uživatelé váš web mohou používat. Navštěvují vás uživatelé z mobilních telefonů a tabletů? Jaké prohlížeče používají? Ujistěte se, zda testování pokrývá všechny relevantní případy použití.

Integrace nástrojů třetích stran

Pokud používáte nástroje třetích stran (například systém pro správu obsahu, kreativy třetích stran apod.), poraďte se s třetí stranou ohledně zvláštních doporučení k testování.

 

Nastavení prostředí k testování

Chcete-li zahájit testování, je nutné nastavit prostředí k testování a vygenerovat data testu.

Vytvoření testovacích objektů v síti

Aby testování bylo efektivní, vytvořte testovací inzerenty, reklamní jednotky, objednávky, řádkové položky a kreativy. Tímto způsobem je budete moci uložit odděleně od skutečných kampaní. K jejich názvu můžete přidat označení TEST nebo podobný jasný výraz, aby všichni uživatelé pochopili, k čemu slouží. V některých případech může být nejlepší použít označení ZTEST, které testovací objekty přesune na konec seznamu seřazeného podle abecedy.

 • Reklamní jednotky: Vytvořte zrcadlovou strukturu reklamních jednotek odpovídajících skutečným reklamním jednotkám. Můžete použít i stejné názvy doplněné o předpony TEST_ nebo ZTEST_. Někteří majitelé stránek nastavují systémy pro správu obsahu tak, aby v průběhu vývoje a testování odkazovaly na testovací reklamní jednotky, z jejichž názvu po dokončení testování pouze odstraní označení TEST_.

  Až testovací reklamní jednotky nebudete potřebovat, můžete je deaktivovat nebo archivovat.

 • Společnosti: V případě potřeby vytvořte testovací společnosti. Inzerenty nelze smazat, můžete však změnit jejich stav na neaktivní a na začátek jejich názvu přidat zzzzz, aby se zobrazovali až na konci seznamu inzerentů.

 • Objednávky a řádkové položky: Pravidla pro názvy testovacích objektů použijte i u objednávek a řádkových položek. Případně můžete testovací objednávky označit pomocí vlastního pole na úrovni objednávky. Když si zobrazíte seznam objednávek a řádkových položek, pomocí vlastního pole můžete filtrovat pouze testovací objekty a pouze jiné než testovací objekty.

Použití vývojového webu

Aby testování bylo efektivní, je často nutné vytvořit vývojový web, který zrcadlí produkční web, ale je od něj oddělen. Díky tomu budete moci testovat scénáře v prostředí podobném produkčnímu webu, avšak aktivní web nijak neovlivníte.

Vygenerování testovacích dat

Chcete-li provést důkladné testování, bude pravděpodobně nutné vygenerovat testovací zobrazení, díky kterým uvidíte, jak se vaše reklamy zobrazují, a budete moci zkontrolovat data přehledů.

K vygenerování testovacích dat můžete použít počítač, ve kterém se nepřihlašujete do služby Ad Manager, například domácí počítač, případně můžete v běžném pracovním počítači použít firemní síť pro hosty. Důležité je navštěvovat testovací web z jiné IP adresy, než z jaké se přihlašujete do služby Ad Manager. Filtrování spamu ve službě Ad Manager totiž obvykle odstraňuje zobrazení a kliknutí z IP adres používaných ke správě sítí Ad Manager.

Při testování doporučujeme obnovovat testovací stránky v intervalu několika sekund. K automatickému obnovování můžete na testovacích stránkách použít JavaScript a kód HTML nebo rozšíření prohlížeče. Přesný počet sekund mezi obnoveními není nijak určen, avšak příliš rychlé obnovování může ve službě Ad Manager aktivovat filtrování proti spamu. Než nastavíte správnou hodnotu, může být nutné rychlost obnovování několikrát změnit.

 

Testování značek

Otestujte značky Ad Manager včetně jejich vykreslování na stránkách, vzájemné interakce se stránkami a interakce se službou Ad Manager.

Reklamní jednotky, páry klíč-hodnota a velikosti

Zkontrolujte, zda váš systém pro správu obsahu zobrazuje značky Ad Manager na stránkách se správnými reklamními jednotkami, páry klíč-hodnota a velikostmi. Chcete-li tyto prvky zkontrolovat, můžete značky vygenerovat na vzorové stránce.

 • Omezení počtu znaků v páru klíč-hodnota: Délka žádostí o reklamu nesmí přesáhnout 2083 znaků. Zkontrolujte, zda délka vašich párů klíč-hodnota tento limit nepřesahuje. Tato chyba se často vyskytuje ve značkách GPT v režimu jednoho požadavku, kde jsou všechny páry klíč-hodnota všech reklamních jednotek na stránce odesílány jako jeden požadavek.

 • Doporučené reklamní jednotky: Věnujte pozornost doporučeným reklamním jednotkám. Tyto reklamní jednotky se zobrazí, když reklamní server během sedmi dní obdrží alespoň deset žádostí o nedefinovanou reklamu. Pokud vidíte neočekávané reklamní jednotky, pravděpodobně je chyba ve způsobu, jakým systém pro správu obsahu zobrazuje na vašich stránkách značky.

Značky a vaše stránky

Proveďte testy ve všech rozvrženích vašich webových služeb (včetně těch, které byly optimalizovány pro mobilní zařízení) a ověřte tak, zda značky Ad Manager interagují se stránkami podle očekávání, aniž by způsobovaly problémy s rozvržením nebo funkcemi.

 • Nástroje pro vývojáře Chrome: Pomocí Nástrojů pro vývojáře Chrome nebo služby Firebug můžete sledovat průběh na časové ose a zkontrolovat, zda načítání stránek nezpomalují žádosti a značky Google Ad Manager.

 • Konzole pro majitele stránek Google: Pomocí Konzole pro majitele stránek Google otestujte výkon značek a proveďte ladění chyb.

 

Testování konfigurace a kreativ

Ověřte, zda konfigurace funguje podle očekávání.

Funkce konfigurace Ad Manager

Zahrňte do testovacího plánu očekávané výsledky z funkcí Ad Manager, jako je omezení frekvence, štítky vyloučení reklam apod.

Kreativy

Zkontrolujte, zda se kreativy přidružené k řádkovým položkám skutečně zobrazují na stránkách. Zobrazte si náhled kreativy na webu přímo ve službě Ad Manager. Je také užitečné otestovat kreativy v testovacím prostředí.

 • Kreativy třetích stran: Zkontrolujte, zda se kreativy třetích stran vykreslují správně a započítávají se zobrazení a kliknutí. (Při testování nezapomínejte na filtry proti spamu ve službě Ad Manager.) Otestujte každý typ kreativy třetí strany, jelikož každá třetí strana používá vlastní technologii.

 • Rozbalovací kreativy a kreativy Rich Media: Správná implementace těchto typů kreativ nemusí být snadná. Důkladně je otestujte. Ještě před zahájením kampaně otestujte nejméně jednu kreativu každého typu, který plánujete zobrazovat. Pokud používáte asynchronní značky GPT, zkontrolujte, zda je kód kreativy kompatibilní s prvky iframe.

  Pokud jste tyto typy kreativ s JavaScriptovými značkami již zobrazovali, pravděpodobně bude nutné upravit jejich kód. Ověřte to u dodavatelů třetích stran.

 • Šablony kreativ: Stejně jako jste otestovali všechny kreativy, otestujte také vytvořené šablony kreativ, abyste ověřili, zda se vykreslují správně a započítávají zobrazení a kliknutí.

 • Kreativy mimo stránku: Pokud používáte kreativy mimo stránku, změňte odpovídajícím způsobem značky a otestujte, zda fungují správně.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?