VAST ve IMA SDK hatalarını giderme

Sorgu Aracı'nda VAST hata raporu oluşturabilirsiniz. Sorunları gidermenize yardımcı olmak için burada ve VAST spesifikasyonunda bu hatalarla ilgili daha fazla bilgi gösterilmiştir.

Kaydedilmemiş ayrılmalar

Toplam kod sunma sayınız ve reklam gösterimleriniz arasında %25'in üzerinde bir fark görürseniz bunun nedeni muhtemelen kaydedilmemiş ayrılmalardır. Bu ayrılmalara kullanıcı, site veya oynatıcı gecikmesi ya da çökmesi, kullanıcının sayfadan oynatıcı reklamı yayınlamadan önce ayrılması veya ön getirme istenmesi neden olabilir.

Söz konusu ayrılmaların nedeni ön getirme ise bu, beklenen bir durumdur ve hiçbir işlem yapılmasına gerek yoktur. Ancak oynatıcı ve site sorunlarından kaynaklanan ayrılmalar söz konusu ise olası bir çözüm araştırılmalıdır.

Video hatalarının önem seviyeleri

Bir video oynatıcı, bazı hataları tetiklemesine rağmen reklamı oynatabilir. Bu hatalar "önemli olmayan" uyarı olarak kabul edilir. Diğer "önemli" hatalar, genellikle video reklamın başarısız reklam isteğini durdurmasına ve başka bir reklam isteğinde bulunmasına veya video içeriğini oynatmaya devam etmesine neden olur. İlgili davranış, oynatıcı uygulamasına göre değişir.

Önemli hatalar muhtemelen reklam isteğini durdurdu.
Önemli olmayan uyarılar reklamı oynatmaya devam etmiş olabilir.

Tümünü genişlet Tümünü daralt

VAST hataları

    100     VAST XML ayrıştırma hatası

VAST 100 hatasının olası nedeni

Bu önemli hatanın nedeni, alıcının yanıtında hata bulunması, geçersiz bir XML belgesi ya da başarılı bir şekilde çözümlenemeyen yeniden yönlendirme VAST URL'si olabilir.

Önerilen işlem

  Yayıncı Alıcıyı uyarın.
Alıcı VAST XML'in doğru şekilde biçimlendirildiğini ve gerekli tüm öğe ve özellikleri içerdiğini doğrulayın. IAB'nin VAST spesifikasyonunda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
    101     VAST şema doğrulama hatası

VAST 101 hatasının olası nedeni

Bu önemli hata, alıcının yanıtında IAB standardına göre gerekli XML öğeleri veya özellikleri olmadığında ya da tanınmayan öğeler bulunduğunda gerçekleşebilir.

Önerilen işlem

  Yayıncı Alıcıyı uyarın.
Alıcı VAST XML'in doğru şekilde biçimlendirildiğini ve gerekli tüm öğe ve özellikleri içerdiğini doğrulayın. IAB'nin VAST spesifikasyonunda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
    102     VAST yanıt sürümü desteklenmiyor

VAST 102 hatasının olası nedeni

Bu önemli hata, teklif isteğinde belirtilen VAST sürümü video oynatıcı tarafından desteklenmediğinde ortaya çıkabilir.

Önerilen işlem

  Yayıncı Alıcıyı uyarın.
Alıcı Yanıtta yalnızca desteklenen VAST sürümlerinin gönderildiğinden emin olun.
    200     Video oynatıcı farklı bir reklam türü bekliyordu

VAST 200 hatasının olası nedeni

Bu önemli hata, video oynatıcının teklif isteğinde istenen reklam türünü beklememesi veya desteklememesi nedeniyle ortaya çıkabilir. Örneğin, bir oynatıcı yalnızca doğrusal reklamları destekleyecek şekilde yapılandırıldığında atlanabilir bir reklam gönderilirse ya da atlama ofseti beklenenden daha uzun olursa bu hata gerçekleşebilir. 

Önerilen işlem

  Yayıncı Trafik hatalarını kontrol edin veya alıcıyı uyarın.
Alıcı Yanıtta yalnızca belirtilen reklam türlerinin gönderildiğinden ve atlanabilir doğrusal reklam öğelerinin, atlama ofseti özelliğine uyduğundan emin olun.
    201     Video oynatıcı farklı bir doğrusallık bekliyordu

VAST 201 hatasının olası nedeni

Bu önemli olmayan hata, alıcının yanıtındaki doğrusallık video oynatıcının isteğiyle uyuşmadığında ortaya çıkabilir. Örneğin, istekte doğrusal bir reklam belirtildiğinde yanıtta doğrusal olmayan bir reklam gönderilmişse bu hata oluşabilir.*

Önerilen işlem

  Yayıncı Reklam isteğinde uygun doğrusallığın belirtildiğinden emin olun.
Alıcı Yanıtın yalnızca istekte belirtilen doğrusallığı içerdiğinden emin olun.

* Ad Exchange RTB yalnızca doğrusal reklamları destekler. 

    202     Video oynatıcı farklı bir süre bekliyordu

VAST 202 hatasının olası nedeni

Bu önemli olmayan hata, döndürülen reklam öğesinin belirtilenden farklı süreye sahip olması durumunda ortaya çıkabilir. Örneğin, 30 saniyelik bir reklam öğesi döndürülmesine rağmen MediaFile dosyasının gerçek süresi 60 saniye olduğunda bu hata oluşabilir.

Önerilen işlem

  Yayıncı Reklam öğesi süresinin Ad Manager'da doğru şekilde ayarlandığından emin olun.
Alıcı Yanıtın, istekte belirtilen maksimum süreye uygun olduğundan emin olun.
    203     Video oynatıcı farklı bir boyut bekliyordu

VAST 203 hatasının olası nedeni

Bu önemli olmayan hata, alıcının döndürülen MediaFile dosyaları, teklif isteğinin gönderildiği cihazla uyumlu olmadığında ortaya çıkabilir. Hata, genellikle mobil cihazlara bit hızı yüksek olan reklam öğeleri döndürüldüğünde oluşur. 

Önerilen işlem

  Yayıncı Alıcıyı uyarın.
Alıcı Yanıtınızın, bit hızları dahil olmak üzere farklı teknolojiler ve cihazlarla uyumlu MediaFile dosyaları içerdiğinden emin olun.
    300     Sarmalayıcı hatası

VAST 300 hatasının olası nedeni

Bu önemli hata, genel bir sarmalayıcı hatasıdır ve hatayla ilgili yapılacak bir işlem yoktur.

    301     VAST yönlendirme zaman aşımına ulaşıldı

VAST 301 hatasının olası nedeni

Bu önemli hata, VAST yönlendirme etiketi, sarmalayıcı öğesinde belirtilen zaman aşımı (varsayılan olarak 5 saniyedir) dolmadan bir yanıt göndermediğinde ortaya çıkabilir. Buna geçersiz URI, URI'ye ulaşılamaması veya isteğin zaman aşımına uğraması, güvenlik ya da VAST URI isteme ile ilgili diğer istisnalar gibi istek hataları dahil olabilir. Hatanın nedeni, yüksek gecikme süreli bağlantı (ör. 3G) veya alıcıdan yavaş yanıt gelmesi de olabilir.

Önerilen işlem

  Yayıncı Oynatıcınızın zaman aşımı sınırını SDK aracılığıyla artırın. Daha fazla bilgi
Alıcı VAST yönlendirme URI'sinin ulaşılabilir olduğundan ve hiçbir protokol sorunu olmadığından emin olun (örneğin, HTTP'de barındırılan ve HTTPS sitesine sunulan yanıtlar).
    302     Sarmalayıcı sınırına ulaşıldı

VAST 302 hatasının olası nedeni

Bu önemli hata, video oynatıcı tarafından belirlenen sarmalayıcı sınırına ulaşıldığında ortaya çıkabilir. Satır içi yanıt olmadan çok fazla sarmalayıcı yanıtı alınmış, dairesel bir zincirleme bağlantı döngüsü (bir ağın bir diğerine, onun da bir başka ağa geri dönmesi) oluşmuş veya yedek videodan çok fazla boş VAST yanıtı alınmış olabilir.

Önerilen işlem

  Yayıncı Oynatıcınızın sarmalayıcı sınırını SDK aracılığıyla artırın. Daha fazla bilgi
Alıcı VAST yönlendirmelerinin tekrar başka bir ağa yönlendirmediğini doğrulayın. Geçerli bir MediaFile dosyası döndürülmeden önce bir video oynatıcıdan çok fazla yönlendirme çağrıldığında, oynatıcı reklam isteğini iptal edebilir.
    303     Boş VAST yanıtı döndürüldü

VAST 303 hatasının olası nedeni

Bu önemli hata, bir veya daha fazla sarmalayıcıdan sonra bir VAST yanıtında reklam döndürülmediğinde ortaya çıkabilir. Buna, yedek videodan alınan boş VAST yanıtları da dahildir.

Üçüncü taraf ağlarla çalışırken doluluk oranı %100'den düşük olabilir. Böyle olduğu durumlarda, bu hatanın oluşması beklenir. Örneğin, üçüncü taraf sürenin %60'ını doldurmayı bekliyorsa %40 hata beklemeniz gerekir.

Önerilen işlem

  Yayıncı Hata oranının, üçüncü taraf ağın doluluk oranıyla uyumlu olduğundan emin olun. Yedek video, gösterim kaybını önlemek için faydalı olabilir.
Alıcı Tekliflerin boş bir VAST yanıtıyla döndürülmediğinden ve bu boş yanıtların reklam öğesini barındıran reklamveren veya ajans tarafından döndürülmediğinden emin olun.
    400     Genel doğrusal hata

VAST 400 hatasının olası nedeni

Bu önemli hata, bir video oynatıcı doğrusal reklamı gösteremediğinde ortaya çıkabilir. Hata, MediaFile dosyası belirtilen biçimde geçerli bir video dosyası değilse, tarayıcı sesli otomatik oynatmayı kısıtlamışsa veya bilinmeyen başka bir nedenle oluşabilir.

Önerilen işlem

  Yayıncı Oynatıcı sorunu olup olmadığını kontrol edin, oynatıcınızın kısıtlanmış otomatik oynatmayı algılamasını sağlayın veya alıcıyı uyarın.
Alıcı VAST yanıtının geçerli bir reklam öğesi döndürdüğünden emin olun.
    401     MediaFile dosyası bulunamadı

VAST 401 hatasının olası nedeni

Bu önemli hata, MediaFile dosyası URI'sinde bir dosya bulunamadığında ortaya çıkabilir.

Önerilen işlem

  Yayıncı Alıcıyı uyarın.
Alıcı VAST yanıtındaki tüm MediaFile dosyası URI'lerinin geçerli bir video reklam öğesi döndürdüğünden emin olun.
    402     MediaFile dosyası URI'si indirilemiyor veya zaman aşımına uğradı

VAST 402 hatasının olası nedeni

Bu önemli hata, MediaFile dosyası getirilirken veya oynatılırken yaşanan bir sorun nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu sorunun nedeni şunlardan herhangi biri olabilir:

  • loadVideoTimeout'un IMA SDK'da çok düşük olarak ayarlanması. Varsayılan süre 8 saniyedir.
  • Düşük bant genişliği veya MediaFile dosyasının yüklenmesini geciktirecek şekilde rekabet eden istekler içeren başarısız bir web sitesi uygulaması.
  • Tıkla oynat olması gereken bir videonun mobil ortamda otomatik olarak oynatılması (bazı istisnalar söz konusudur).
  • Pencere odakta değilken (başka bir sekme seçili veya pencere simge durumuna küçültülmüş) otomatik oynatma ortamında (örneğin, bir oynatma listesi) video reklamlar gösterilmesi.*

IMA SDK'yı kullanan oynatıcılar için yedek video, gösterim kaybının önlenmesinde faydalı olabilir.

Önerilen işlem

  Yayıncı Oynatıcınızın zaman aşımı sınırını SDK aracılığıyla artırın. Daha fazla bilgi
Alıcı CDN tarafından barındırılan tüm reklam öğelerinin, belirtilen medya zaman aşımı içerisinde döndürüldüğünden emin olun.

* Yalnızca Chrome web tarayıcısında gerçekleşir. 

    403     VAST yanıtı, tüm MediaFile dosyaları için desteklenmeyen MIME türleri bildirdi

VAST 403 hatasının olası nedeni

Bu önemli hata, kullanılabilir tüm MediaFile dosyaları için desteklenmeyen MIME türlerini bildiren bir VAST yanıtından kaynaklanabilir (örneğin, mobil cihazlarda Flash veya iOS'ta WebM). Hata, yanlış reklam öğesi türünün oynatılmaya çalışıldığını gösterebilir.

Bu hata türü, mobil cihazlarda daha yaygındır.

Önerilen işlem

  Yayıncı İstenen reklam öğesi biçiminin veya teknolojinin, video oynatıcının cihazı ve platformu tarafından desteklendiğinden emin olun. Örneğin, mobil uygulamalardan VPAID reklam öğeleri istenmemelidir.
Alıcı Döndürülen tüm reklam öğelerinin, teklif isteğindeki video biçimine uygun olduğundan emin olun.
    405     MediaFile dosyası görüntüleme hatası

VAST 405 hatasının olası nedeni

Bu önemli hata, hatalı bir reklam öğesi döndürüldüğünde ortaya çıkabilir. Reklam öğeleri; MIME türü ve video dosyası türü arasındaki uyuşmazlık, reklam öğesinin CDN'sindeki CORS yapılandırması veya kod dönüştürmeyle ilgili başka bir nedenle başarısız olabilir.

Önerilen işlem

  Yayıncı Alıcıyı uyarın.
Alıcı Tüm reklam öğesi MIME türlerinin ve CDN yapılandırmasının doğru olduğundan emin olun. 
    406     Gerekli mezzanine dosyası eksik

VAST 406 hatasının olası nedeni

Bu önemli olmayan hata, bir VAST yanıtının gerekli mezzanine dosyası olmadan döndürülmesi nedeniyle ortaya çıkabilir. Sunucu tarafı reklam uygulamaları olan yayıncılar, çoğu zaman mezzanine dosyalarına ihtiyaç duyar. Bu dosyalar, reklam birleştirmek veya uygun kalitede video dosyaları oluşturmak için kullanılan yüksek kalitede ham video dosyalardır.*

Önerilen işlem

  Yayıncı Alıcıyı uyarın.
Alıcı Yayıncı tarafından gerekli kılındığında yanıtınıza bir mezzanine dosyasının dahil edildiğinden emin olun.

* Bu, VAST 4 özelliğidir. 

    407     Mezzanine dosyası ilk kez indirildi

VAST 407 hatasının olası nedeni

Bu önemli hata, mezzanine dosyası ilk kez indirildiği için hiçbir reklam yayınlanmadığında ortaya çıkabilir. Hata, reklam öğesine ait kodun dönüştürülmesi nedeniyle reklam eklenemediğinde de gerçekleşebilir. Reklam öğesi eklenebilir olana kadar devam eder.*

Önerilen işlem

Videonun kodu dönüştürülürken bu hata beklenir ve hata için hiçbir işlem yapılmasına gerek yoktur.

* Bu, VAST 4 özelliğidir. 

    408     Reklam VAST yanıtında reddedildi

VAST 408 hatasının olası nedeni

Bu önemli hata, VAST yanıtında döndürülen reklam reddedildiğinde ortaya çıkabilir.

Önerilen işlem

  Yayıncı Alıcıyı uyarın.
Alıcı VAST yanıtınızda yalnızca onaylanan reklam öğelerinin döndürüldüğünden ya da reklam öğelerini barındıran reklamverenlerin veya ajansların retlerin farkında olduğundan emin olun.
    409     InteractiveCreativeFile düğümünde tanımlanan etkileşimli reklam öğesi yürütülmedi

VAST 409 hatasının olası nedeni

Bu önemli hata, InteractiveCreativeFile düğümünde tanımlanan reklam öğesi yürütülmediğinde ortaya çıkabilir.

Önerilen işlem

  Yayıncı Alıcıyı uyarın.
Alıcı Yanıtınızda döndürülen etkileşimli reklam öğelerinin, istendiğinde başarılı bir şekilde oynatıldığından emin olun.
    410     Doğrulama düğümünde başvurulan kod yürütülmedi

VAST 410 hatasının olası nedeni

Bu önemli hata, AdVerification düğümünde başvurulan kod yürütülmediğinde ortaya çıkabilir.*

Önerilen işlem

  Yayıncı Alıcıyı uyarın.
Alıcı Yanıtta başvurulan doğrulama kodunun, doğrulama tedarikçi firmasına göre doğru şekilde uygulandığından emin olun.

* Bu, VAST 4 özelliğidir.  

    500     Genel NonLinearAds hatası

VAST 500 hatasının olası nedeni

Bu önemli hata, video oynatıcı bilinmeyen bir nedenle doğrusal olmayan reklam gösteremediğinde ortaya çıkabilir.

Önerilen işlem

  Yayıncı Video oynatıcı sorunlarını kontrol edin veya alıcıyı uyarın.
Alıcı VAST yanıtının geçerli bir reklam öğesi döndürdüğünden emin olun.
    501     Doğrusal olmayan reklam öğesi boyutları, reklam öğesi görüntüleme alanı ile hizalı değil

VAST 501 hatasının olası nedeni

Bu önemli hata, reklam öğesi boyutları reklam öğesi görüntüleme alanı ile hizalı olmadığı (reklam öğesi boyutu çok büyük olduğu) için doğrusal olmayan reklam oynatılamadığında ortaya çıkabilir. Bu durum, video içeriği öğesinin genişliğini ve yüksekliğini ayarlamak için CSS stillerini kullanırsanız gerçekleşebilir.

Önerilen işlem

  Yayıncı Ayarlanan genişliğin ve yüksekliğin, görüntüleme alanıyla uyumlu olduğundan emin olun. Video içerik öğesinin genişliğini ve yüksekliğini CSS stilleriyle ayarladıysanız bunları HTML özellikleriyle ayarlayın.
Alıcı Yayıncıyı uyarın.
    502     NonLinearAds/NonLinear kaynağı alınamıyor

VAST 502 hatasının olası nedeni

Bu önemli hata, alıcının yanıtı geçerli bir reklam öğesi döndüremeyen doğrusal olmayan bir reklam döndürdüğünde ortaya çıkabilir.

Önerilen işlem

  Yayıncı Alıcıyı uyarın.
Alıcı Doğrusal olmayan reklam yanıtında geçerli reklam öğelerinin döndürüldüğünden emin olun.
    503     Desteklenen türde NonLinear kaynağı bulunamadı

VAST 503 hatasının olası nedeni

Yayıncı, video oynatıcı boyutundan büyük bir reklam öğesi boyutu veya geçersiz bir medya türü istediğinde bu önemli hata oluşabilir.

Önerilen işlem

  Yayıncı İstenen reklam öğesi boyutlarının ve medya türlerinin, video oynatıcı için kabul edilebilir olduğundan emin olun.
Alıcı Yayıncıyı uyarın.
    600     Genel CompanionAds hatası

VAST 600 hatasının olası nedeni

Bu önemli olmayan hata, yayıncı bilinmeyen bir nedenle tamamlayıcı reklamı görüntüleyemediğinde ortaya çıkabilir.

Önerilen işlem

  Yayıncı Reklam yayınlama sorunlarını kontrol edin veya alıcıyı uyarın.
Alıcı VAST yanıtının geçerli bir reklam öğesi döndürdüğünden emin olun.
    601     Tamamlayıcı reklam öğesinin boyutları tamamlayıcı görüntüleme alanıyla hizalı değil

VAST 601 hatasının olası nedeni

Bu önemli olmayan hata, tamamlayıcı reklam öğesinin boyutları tamamlayıcı görüntüleme alanına uygun olmadığında ortaya çıkabilir.

Önerilen işlem

  Yayıncı İstenen tamamlayıcı reklam boyutunun, isteğin yapıldığı reklam biriminin boyutuna uygun olduğundan emin olun.
Alıcı Yayıncıyı uyarın.
    602     Gerekli tamamlayıcı gösterilemiyor

VAST 602 hatasının olası nedeni

Yayıncı, VAST yanıtında döndürülen tamamlayıcı reklam öğesini oluşturamadığında bu önemli olmayan hata oluşabilir.

Önerilen işlem

  Yayıncı Reklam yayınlama sorunlarını kontrol edin veya alıcıyı uyarın.
Alıcı VAST yanıtının geçerli bir reklam öğesi döndürdüğünden emin olun.
    603     CompanionAds/Companion kaynağı alınamıyor

VAST 603 hatasının olası nedeni

Bu önemli olmayan hata, alıcının yanıtı geçerli bir reklam öğesi döndüremeyen tamamlayıcı reklam döndürdüğünde ortaya çıkabilir.

Önerilen işlem

  Yayıncı Alıcıyı uyarın.
Alıcı Tamamlayıcı reklam yanıtında geçerli reklam öğelerinin döndürüldüğünden emin olun.
    604     Desteklenen türde Tamamlayıcı kaynağı bulunamadı

VAST 604 hatasının olası nedeni

Yayıncı, tamamlayıcı reklam alanı için desteklenmeyen reklam öğesi türü istediğinde bu önemli olmayan hata oluşabilir.

Önerilen işlem

  Yayıncı Tamamlayıcı reklam alanı için belirtilen reklam öğesi türlerinin desteklendiğinden emin olun.
Alıcı Yayıncıyı uyarın.
    900     VAST 2 hatası

VAST 900 hatasının olası nedeni

Bu önemli olmayan hata, VAST 3 istenmesine veya ağ varsayılanınız VAST 3 olarak ayarlanmasına rağmen VAST 2 hatası oluşursa ortaya çıkabilir.

Önerilen işlem

  Yayıncı VAST 3'ü istemeye başlayın veya ağınızda VAST 3'ü etkinleştirin. *
Alıcı Sorunu tam olarak gidermek için yayıncıyla birlikte çalışın veya VAST 3 ile yanıt verin.**

  * Sorgu Aracı, 900 hatalarının toplamını rapor eder. Bu 900 hatası türü, 900 Tanımlanmamış VAST 3 hatasına göre çok daha sık görülür.
** GZT Dökümü, neredeyse her zaman önemli olmayan bir uyarı olduğundan bu 900 hatası türünü rapor etmez.
     GZT Dökümü'nde rapor edilen 900 hataları için 900 Tanımlanmamış VAST 3 hatası bölümüne bakın.

    900     Tanımlanmamış VAST 3 hatası

VAST 900 hatasının olası nedeni

Bu önemli hata, bilinmeyen bir VAST 3 hatasının sonucunda ortaya çıkar. Bu VAST 3 hatası, muhtemelen reklam isteğini durdurmuştur.

Önerilen işlem

  Yayıncı Alıcıyı uyarın.*
Alıcı Sorunu tam olarak gidermek için yayıncıyla birlikte çalışın.**

  * Sorgu Aracı, 900 hatalarının toplamını rapor eder. Bu 900 hatası türü, 900 VAST 2 hatasına göre çok daha az görülür.
** Bu, iki VAST 900 hata türü arasından GZT Dökümü'nde rapor edilen tek türdür.

    901     Genel VPAID hatası

VAST 901 hatasının olası nedeni

Bu önemli hata, herhangi bir VPAID hatası nedeniyle ortaya çıkabilir. VPAID hatasının nedeni, aşağıdakilerden herhangi biri olabilir:

  • STP VPAID sarmalayıcısı hiçbir şey satın almıyor
  • STP VPAID sarmalayıcısı zaman aşımına uğradı
  • VPAID reklam öğeleri güvensiz mod gerektirdi
  • IMA SDK ile Ad Exchange "IMA Bağdaştırıcısı" etiketi kullanılıyor ve VPAID reklamı döndürülüyor ("Doğrudan SDK" etiketi kullanılmalıdır)

Önerilen işlem

  Yayıncı Cihazlar ve oynatıcılar için VPAID reklam öğesi isteklerinin desteklendiğinden emin olun. Hangi reklam öğelerinin yayınlanmaya uygun olduğunu kontrol etmek için video reklam öğesi profillerini kullanabilirsiniz.
Alıcı IAS/DV/MOAT'tan HTML5 VPAID sarmalayıcılarını döndüren VAST yanıtlarının MP4 öğesi içerdiğinden ve sarmalayıcının oynatmayı iptal etmediğinden emin olun. Ayrıca, belirli bir reklamveren veya alıcı olmadan gösterimler için teklif vermediğinizden ya da bir istemci tarafı satışı başlatmaya çalışmadığınızdan emin olun.

IMA SDK hataları

Bu hatalar, VAST spesifikasyonunun parçası değildir.

  1005     URI hatalı

IMA SDK 1005 hatasının olası nedeni

Bu önemli hata, bir URI'nin kodlaması veya kodunun çözülmesi başarısız olduğunda gerçekleşebilir.

Önerilen işlem

  Yayıncı URI dizelerinizdeki özel karakterlerin doğru şekilde kodlandığından emin olun.
Alıcı Yayıncıyı uyarın.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?