Oprava odmítnutých žádostí o reklamy Ad Exchange

Jak reagovat v případě upozornění, že jsou žádosti o reklamy odmítány

Žádosti o reklamy jsou odmítány, když reklamní jednotka prochází a cílí na nesprávnou adresu URL. Pokud Google u žádosti o reklamy nedokáže určit správné informace o webu, zobrazují se „prázdné reklamy“, které splývají s pozadím stránek. To vede k nižší relevanci reklam a nižším tržbám, protože neznáme skutečný obsah stránky.

Jak zjistit, zda jsou žádosti o reklamy odmítány

Pokud jsou žádosti o reklamy odmítány, služba Google Ad Manager vám to oznámí. Kliknutím na odkaz v upozornění zobrazíte, kolik žádostí o reklamu bylo odmítnuto. Pokud je celkový počet nízký, vaše tržby to patrně neovlivní. Jestliže se však počet zamítnutých žádostí pohybuje v řádu desítek tisíc nebo se reklamy na webu kvůli zamítnutým žádostem vůbec nezobrazují, doporučujeme použít jedno z následujících řešení.

Běžné důvody odmítání žádostí o reklamy

Žádosti o reklamy jsou odmítány, když je reklamní jednotka v prvku iframe a nemá žádný obsah. Tyto chyby mohou vznikat z různých důvodů, například:

  • Kód reklamy je vnořen do více prvků iframe: Jestliže je kód reklamy vnořen do více prvků iframe, nedokáže Google u žádosti o reklamu získat správné informace o webu.
  • Používáte nabídkovou platformu: Používáte-li k optimalizaci reklamy nabídkovou platformu (například reklamní server třetí strany nebo správce výnosů) a zobrazují se chybové zprávy o odmítnutí žádostí o reklamy s jejich adresami URL, kontaktujte nabídkovou platformu a zajistěte, aby do vašich žádostí o reklamu byly předávány správné informace o webu.

Oprava odmítnutých žádostí o reklamy z domény googleads.g.doubleclick.net

Pokud se žádosti realizují prostřednictvím služby Google Ad Manager, zvažte použití řešení Rich Media Iframe.

U ostatních žádostí Ad Exchange postupujte takto:

  1. V kořenovém adresáři svého webu vytvořte složku s názvem /doubleclick.
  2. Download the iframe solution file (DARTiframe.html).
  3. Uložte soubor DARTIframe.html do nově vytvořené složky /doubleclick v kořenovém adresáři webu.

Pokud bude oprava úspěšná, měla by se varování týkající se odmítnutých žádostí o reklamy přestat zobrazovat do 3–5 dní. Pokud bude k zamítnutí žádostí o reklamy docházet i po pěti dnech, bohužel nemůžete podniknout žádné další kroky. Naši technici o problému vědí a pracují na jeho odstranění.

Oprava odmítnutých žádostí o reklamy ze všech ostatních domén

Pokud se žádosti realizují prostřednictvím služby Google Ad Manager, použijte jedno z následujících řešení:

  • Pokud používáte značky Google Publisher Tag, můžete správnou adresu předat přidáním následující syntaxe do žádosti o reklamu Ad Manager (řetězec URL nahraďte svou adresou URL): googletag.pubads().set("page_url", "URL");
  • V případě mobilních aplikací s webovými značkami Ad Exchange přejděte na sadu AdMob SDK.

U ostatních žádostí služby Ad Exchange na správnou adresu URL zacilte pomocí parametru google_page_url. Pokud na svém webu používáte asynchronní kód reklamy, cilte na správnou adresu URL pomocí parametru data-page-URL.

Příklad synchronního kódu

<script type="text/javascript">
google_ad_client = "ca-pub-XXXXXXXXXXXX";
/* 728x90, creado 14/04/08 */
google_ad_slot = "XXXXXXXXXXXX";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
google_page_url = "http://myurl.com/fullpath";
</script>
<script type="text/javascript"
 src="//pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>

Příklad asynchronního kódu

<script async src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"> </script>
<ins class="adsbygoogle"
style="display:inline-block;width:728px;height:90px"
data-ad-client="ca-pub-xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
data-ad-slot="xxxxxxxxxx"
data-override-format="true"
data-page-url = "http://www.example.com"> </ins>
<script>
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>

V obou těchto příkladech nezapomeňte nahradit řetězec http://myurl.com/fullpath nebo http://www.example.com vlastní adresou URL. 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?