นโยบายโปรแกรมของ Ad Manager และ Ad Exchange

ติดแท็กคำขอโฆษณาเพื่อการดูแลให้เหมาะสมกับเด็ก (TFCD)

คุณสามารถทำเครื่องหมายคำขอโฆษณาเพื่อใช้การดูแลให้เหมาะสมกับเด็กได้ ฟีเจอร์นี้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตของเด็ก (Children’s Online Privacy Protection Act หรือ COPPA) ได้สะดวกยิ่งขึ้น โปรดทราบว่าคุณอาจมีภาระหน้าที่อื่นๆ ตามกฎหมายภายใต้ COPPA ดังนั้น โปรดอ่านหลักเกณฑ์ของ FTC และขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาด้านกฎหมายของคุณ เครื่องมือของ Google ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้ได้สะดวก แต่ไม่ได้ลดภาระหน้าที่ของผู้เผยแพร่โฆษณาที่กฎระเบียบดังกล่าวระบุไว้

เมื่อใช้ฟีเจอร์นี้ พารามิเตอร์ TFCD (แท็กสำหรับการดูแลให้เหมาะสมกับเด็ก) จะรวมอยู่ในคำขอโฆษณาของคุณ พารามิเตอร์นี้จะทำหน้าที่ทั้งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาตามความสนใจและโฆษณารีมาร์เก็ตติ้งสำหรับเนื้อหานั้น พารามิเตอร์นี้จะไม่มีผลกับการใช้คีย์-ค่าของ Ad Manager ดังนั้นคุณจึงต้องตรวจสอบการใช้คีย์-ค่าให้เป็นไปตามกฎ COPPA ด้วย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหลักเกณฑ์ของ COPPA

การใส่พารามิเตอร์ TFCD ในคำขอโฆษณาจะมีลำดับความสำคัญเหนือการตั้งค่าระดับเว็บไซต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

หลักเกณฑ์ด้านล่างนี้จะอธิบายวิธีกำหนดแท็กเพื่อให้โฆษณาเหมาะสมกับเด็ก รวมถึงหัวข้อต่อไปนี้

หากคุณกำลังใช้บริการโฆษณาของ Google และต้องการใช้การดูแลให้เหมาะสมกับเด็กในระดับเว็บไซต์หรือระดับแอป คุณอาจพิจารณาติดแท็กการดูแลให้เหมาะสมกับเด็กในเว็บไซต์หรือแอปแทนการกำหนดในคำขอโฆษณา

ในฐานะเจ้าของเนื้อหาที่มีสิทธิ์ควบคุมเว็บไซต์หรือแอป โดยทั่วไปคุณกำหนดเองได้ว่าจะให้ระบบพิจารณาเนื้อหาของคุณอย่างไรในส่วนที่เกี่ยวกับกฎ COPPA และแม้ว่าคุณจะไม่ได้แจ้งให้เราทราบ ในบางกรณี Google อาจพิจารณาว่าเว็บไซต์หรือแอปของคุณต้องได้รับการดูแลให้เหมาะสมกับเด็กตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้กฎ COPPA ในกรณีเช่นนี้ เราจะพยายามแจ้งให้คุณทราบ จากนั้นคุณจึงใช้เครื่องมือของเราเพื่อระบุสิ่งที่ต้องการให้พิจารณาเป็นบางส่วนได้

แท็กผู้เผยแพร่โฆษณาผ่าน Google (GPT)

หากใช้แท็กผู้เผยแพร่โฆษณาผ่าน Google (GPT) คุณสามารถทำเครื่องหมายที่คําขอโฆษณาให้มีสถานะเหมาะสมกับเด็กได้ ซึ่งเป็นไปตามกฎ COPPA การไม่ตั้งค่านี้จะเป็นการกำหนดให้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้เป็นค่าเริ่มต้น

ดูตัวอย่างโค้ดล่าสุดได้จากเอกสารประกอบสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ GPT

ดูเอกสารประกอบสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ GPT

รายการส่งคืน GPT

แท็กผู้เผยแพร่โฆษณาผ่าน Google ช่วยให้คุณสร้างแท็กที่มีฟังก์ชัน "รายการส่งคืน" ได้ คุณใช้ฟังก์ชันนี้ได้โดยใช้แท็กผู้เผยแพร่โฆษณาผ่าน Google แบบมาตรฐานที่เขียนลงใน iframe ซึ่งหมายความว่าคุณจะใช้เมธอดเดียวกันซึ่งก็คือ setPrivacySettings() ได้

หากคุณใช้มาโคร ให้ใช้ TFCD=1, TFCD=0 อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือไม่ใช้ทั้งคู่ เมื่อครีเอทีฟโฆษณาแสดงในหน้าเว็บ มาโคร %%TFCD%% จะ "สืบทอด" ค่าจากคำขอโฆษณาเริ่มแรก คำขอโฆษณาที่ส่งไปยังผู้เผยแพร่โฆษณา ข จะสร้างขึ้นโดยใช้ค่าจากคำขอโฆษณาแรก การใช้มาโคร %%TFCD%% จะมีผลต่อเมื่อทั้งผู้เผยแพร่โฆษณา ก และ ข ใช้การแสดงโฆษณาของ Ad Manager เท่านั้น

ดูเอกสารประกอบสําหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ GPT

คำขอโฆษณาแบบไร้แท็ก

หากใช้คำขอโฆษณาแบบไร้แท็ก คุณสามารถทำเครื่องหมายที่คำขอโฆษณาให้มีสถานะเหมาะสมกับเด็กได้ โดยเพิ่มพารามิเตอร์ tfcd=[int] ลงใน URL คำขอแท็กโดยตรง

คุณต้องระบุพารามิเตอร์นี้ไว้ในช่วงต้นๆ ของแท็ก เราขอแนะนําให้ใส่ไว้ในอักขระ 500 ตัวแรก ระบุ tfcd=1 เพื่อทำเครื่องหมายที่คำขอโฆษณาว่าให้ใช้การดูแลให้เหมาะสมกับเด็ก หรือระบุ tfcd=0 สำหรับคำขอโฆษณาที่ไม่ใช้การดูแลให้เหมาะสมกับเด็ก

ตัวอย่างคําขอโฆษณาแบบไร้แท็ก
https://securepubads.g.doubleclick.net/gampad/adx?tfcd=1&iu=/12345/adunit&sz=728x90&c=12345

Google Mobile Ads SDK

เมื่อมีการส่งคำขอโฆษณา ในฐานะนักพัฒนาแอป คุณระบุได้ว่าต้องการให้ Google พิจารณาเนื้อหาของคุณว่าเป็นประเภทที่เหมาะสมกับเด็กหรือไม่ก็ได้

คุณกำหนดใน tagForChildDirectedTreatment ได้ว่าต้องการให้ระบบพิจารณาเนื้อหาของคุณเป็นประเภทที่เหมาะสมกับเด็กตามกฎ COPPA หรือไม่ก็ได้ โปรดอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบสำหรับนักพัฒนาแอปใน Android และ iOS

การดูแลให้เหมาะสมกับเด็กในสื่อกลาง
สื่อกลาง ช่วยให้คุณปฏิบัติตาม Children's Online Privacy Protection Act (COPPA) ได้ง่ายขึ้น
ตั้งค่า tagForChildDirectedTreatment(true) ใน SDK โฆษณาบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เพื่อระบุว่าระบบควรพิจารณาว่าเนื้อหาของคุณมีเด็กเป็นผู้กำหนดทิศทางเพื่อให้สอดคล้องกับ COPPA และ Google จะแสดงค่ากำหนดนี้สำหรับเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สามในสื่อกลางเพื่อให้การปฏิบัติตาม COPPA เป็นไปอย่างราบรื่น เรียนรู้เพิ่มเติม
Google Ad Manager ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มเท่านั้น ความสัมพันธ์ทางการโฆษณาจะเกิดขึ้นระหว่างนักพัฒนาแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่กับเครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สาม ดังนั้นนักพัฒนาแอปจึงมีหน้าที่ดูแลให้เครือข่ายโฆษณาบุคคลที่สามแต่ละแห่งแสดงโฆษณาที่พิจารณาว่าเนื้อหาของนักพัฒนาแอปมีเด็กเป็นผู้กำหนดทิศทางเพื่อให้สอดคล้องกับ COPPA

SDK โฆษณาสื่ออินเทอร์แอกทีฟของ Google (สำหรับวิดีโอ)

ในคำขอวิดีโอ คุณระบุให้ Google พิจารณาเนื้อหาวิดีโอของคุณว่ามีความเหมาะสมกับเด็กได้ด้วยการเพิ่มพารามิเตอร์ tfcd=1 ลงในแท็กโฆษณา โดยใช้แท็กวิดีโอหลักที่สร้างขึ้นเองหรือใช้ IMA SDK สำหรับแพลตฟอร์มที่ต้องการ (HTML5, iOS หรือ Android)

หากโปรแกรมเล่นของคุณใช้การแทรกโฆษณาแบบไดนามิก โปรแกรมจะรวมพารามิเตอร์ tfcd=1 ไว้กับคําขอวิดีโอออนดีมานด์ (VOD) หรือคำขอสตรีมแบบสดได้ด้วยเพื่อส่งต่อไปยังคําขอโฆษณา เมื่อคําขอ DAI มี tfcd=1 ระบบจะลบค่าใดก็ตามที่กำหนดให้แก่พารามิเตอร์ rdididtype หรือ is_lat เพื่อให้สอดคล้องตามกฎ COPPA

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
บันทึกประจำรุ่น

อ่านเกี่ยวกับฟีเจอร์ล่าสุดของ Ad Manager และการอัปเดตในศูนย์ช่วยเหลือ

ดูว่ามีอะไรใหม่

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
3750793685290826210