Programové zásady služeb Ad Manager a Ad Exchange

Označení žádosti o reklamy z hlediska obsahu určeného dětem (TFCD)

Své žádosti o reklamy můžete označit tak, aby byly považovány za určené dětem. Tato funkce je navržena s cílem usnadnit zajištění souladu se zákonem COPPA (Children's Online Privacy Protection Act). Upozorňujeme, že můžete mít ještě další zákonné povinnosti, které vyplývají ze zákona COPPA. Prostudujte si proto směrnice úřadu FTC a poraďte se se svým právníkem. Mějte na paměti, že nástroje Google jsou navrženy pouze k usnadnění dodržování příslušných předpisů a nezbavují žádného majitele stránek jeho zákonných povinností.

Při použití této funkce bude ve vaší žádosti o reklamu zahrnut parametr TFCD (Tag for Child Directed Treatment – značka pro obsah určený dětem). Tento parametr pro daný obsah buď deaktivuje nebo povolí zájmově orientované reklamy a remarketingové reklamy. Nemá vliv na vaše použití párů klíč-hodnota služby DoubleClick. Proto musíte zaručit, že vaše používání párů klíč-hodnota je v souladu se zákonem COPPA. Další informace naleznete v našich pokynech k zákonu COPPA.

Zahrnutí parametru TFCD v žádosti o reklamy má přednost před všemi nastaveními na úrovni webu.

Níže uvedené pokyny popisují, jak značky označit jako určené dětem, a zahrnují následující témata:

Pokud používáte reklamní služby Google a chtěli byste označení obsahu pro děti implementovat nikoliv v žádostech o reklamy, ale na úrovni webu nebo aplikace, přečtěte si článek Označení webu nebo aplikace jako určené dětem. Jako majitel obsahu zodpovědný za váš web nebo aplikaci máte obecně kontrolu nad tím, jak je váš obsah posuzován s ohledem na zákon COPPA. V některých případech ale může společnost Google i bez vašeho upozornění na základě našich vlastních povinností podle zákona COPPA začít váš web nebo aplikaci posuzovat jako určené dětem. V takových případech se budeme snažit vás na to upozornit. Pomocí našich nástrojů pak můžete stanovit, jak konkrétně máme váš web nebo aplikaci posuzovat.

Značky Google Publisher Tag (GPT)

Pokud používáte značky GPT, můžete žádost o reklamu označit stavem určení pro děti pomocí následujícího volání rozhraní API:

googletag.pubads().setTagForChildDirectedTreatment(int options);

Chcete-li žádost o reklamu označit jako určenou dětem, nastavte parametr options na celočíselnou hodnotu 1. U žádostí, které nejsou určeny dětem, použijte hodnotu 0.

Abyste zajistili, že zadané možnosti začnou platit před odesláním jakýchkoliv žádostí o reklamy pro danou stránku, uveďte volání API GPT setTagForChildDirectedTreatment jako jedno z prvních volání rozhraní GPT API, které stránka provede. Pokud toto volání neprovedete dostatečně brzy, příznak určení pro děti nemusí být zohledněn ve všech žádostech o reklamy. Je například potřeba zajistit, aby se volání setTagForChildDirectedTreatment spustilo před jakýmkoliv voláním googletag.enableServices(), googletag.pubads().display(...) a googletag.pubads().definePassback(...).display() (tento výčet není úplný).

Pokud používáte asynchronní režim, při následných voláních obnovení reklamních bloků (pomocí metody googletag.pubads().refresh) se budou brát v úvahu změny provedené pomocí setTagForChildDirectedTreatment od poslední žádosti pro daný reklamní blok.

Poté, co byla žádost o reklamu pomocí volání API označena stavem určení pro děti, lze nastavení této hodnoty zrušit. Pokud nastavení této hodnoty zrušíte, pro všechny další žádosti o reklamy v rámci stejného zobrazení stránky se použije nastavení na úrovni webu (pokud je k dispozici). Nastavení stavu určení pro děti můžete zrušit následujícím voláním rozhraní API:

googletag.pubads().clearTagForChildDirectedTreatment();

Po volání setTagForChildDirectedTreatment budou všechny následující žádosti o reklamy nastavení respektovat, dokud nebude změněno nebo smazáno.

Příklad fragmentu kódu synchronní značky GPT
<script type="text/javascript">  (function() {    var useSSL = 'https:' == document.location.protocol;    var src = (useSSL ? 'https:' : 'http:') + '//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js';    document.write('<scr' + 'ipt src="' + src + '"></scr' + 'ipt>'); })();
</script>
<script type='text/javascript'>    googletag.pubads().setTagForChildDirectedTreatment(1);    googletag.defineSlot('/1234/sports/football', [728, 90],'div_1')       .addService(googletag.pubads());    googletag.pubads().enableSyncRendering();    googletag.enableServices();
</script>
Příklad fragmentu kódu asynchronní značky GPT
<script type="text/javascript">  var googletag = googletag || {};  googletag.cmd = googletag.cmd || [];  (function() {    var gads = document.createElement("script");    gads.async = true;    gads.type = "text/javascript";    var useSSL = "https:" == document.location.protocol;    gads.src = (useSSL ? "https:" : "http:") + "//www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js";    var node =document.getElementsByTagName("script")[0];    node.parentNode.insertBefore(gads, node);   })();
</script>
<script type='text/javascript'>  googletag.cmd.push(function() {    googletag.pubads().setTagForChildDirectedTreatment(1);    googletag.defineSlot('/1234/sports/football', [728, 90],'div_1')       .addService(googletag.pubads());    googletag.enableServices();  });  
</script>

Značky passback GPT

Pomocí značek passback GPT lze předávat reklamy jednoho majitele stránek ve službě Ad Manager jinému majiteli stránek, bez ohledu na to, zda používá reklamní server Ad Manager, nebo reklamní server třetí strany. Značky se od majitele stránek A ve službě Ad Manager odešlou majiteli stránek B, kde jsou nakonfigurovány pomocí reklamního serveru majitele stránek B.

Pokud používáte značky passback GPT, můžete žádost o reklamu označit stavem určení pro děti tak, že do svého volání rozhraní API zahrnete následující:

setTagForChildDirectedTreatment(int options);

Chcete-li žádost o reklamu označit jako určenou dětem, nastavte parametr options na celočíselnou hodnotu 1. U žádostí, které nejsou určeny dětem, použijte hodnotu 0.

Při použití značek passback bude počáteční reklama ze služby Ad Manager pro majitele stránek A požadována buď s nastavením TFCD=1, nebo TFCD=0, případně zcela bez nastavení TFCD. Když se kreativa zobrazí na stránce, makro %%TFCD%% „zdědí“ hodnotu z počáteční žádosti o reklamu. Žádost o reklamu odeslaná majiteli stránek B bude odeslána s použitím hodnoty z první žádosti o reklamu. Makro %%TFCD%% bude fungovat pouze v případě, že majitelé stránek A i B reklamy zobrazují pomocí služby Ad Manager.

Příklad fragmentu kódu značky passback GPT
<script src="http://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js">  googletag.pubads().definePassback("123456/ad/unit", [100,200])     .setTagForChildDirectedTreatment(1)
    .display();
</script>
Příklad fragmentu kódu značky passback GPT s makrem %%TFCD%%
<script src="http://www.googletagservices.com/tag/js/gpt.js">  googletag.pubads().definePassback("123456/ad/unit", [100,200])     .setTagForChildDirectedTreatment(%%TFCD%%)
    .display();
</script>

Další informace o značkách GPT passbackmakrech.

Jednoduché adresy URL

Pokud používáte jednoduché adresy URL, můžete žádost o reklamu označit stavem určení pro děti přidáním parametru tfcd=[int] přímo do adresy URL žádosti značky. Tento parametr je potřeba zadat v počáteční části značky. Pro jistotu jej vložte do prvních 500 znaků. Chcete-li žádost o reklamu označit jako určenou pro děti, zadejte tfcd=1. V žádostech o reklamy, které nejsou určeny pro děti, zadejte tfcd=0. Příklad:

http://pubads.g.doubleclick.net/gampad/ad?tfcd=1&iu=/12345/adunit&sz=728x90&c=12345

Sada SDK pro mobilní reklamy Google

Jako vývojář aplikace můžete při odesílání žádosti o reklamy uvést, zda chcete, aby Google váš obsah považoval za určený pro děti.

Nastavením hodnoty tagForChildDirectedTreatment můžete dát najevo, zda má být váš obsah pro účely zákona COPPA považován za určený dětem. Další informace najdete v dokumentaci pro vývojáře aplikací pro AndroidiOS.

Obsah určený dětem ve zprostředkování
Zprostředkování usnadňuje zajištění souladu se zákonem COPPA (Children's Online Privacy Protection Act).
Chcete-li uvést, že by obsah měl být pro účely zákona COPPA považován za obsah určený dětem, nastavte v sadě SDK pro mobilní reklamy Google tagForChildDirectedTreatment(true). Google tento signál za účelem zajištění souladu se zákonem COPPA poskytne reklamním sítím třetích stran. Další informace
Služba Google Ad Manager slouží pouze jako platforma. Stranami inzertního vztahu jsou vývojář mobilní aplikace a reklamní síť třetí strany. Za zajištění, aby jednotlivé reklamní sítě třetích stran zobrazovaly reklamy, které s obsahem vývojáře pro účely zákona COPPA nakládají jako s obsahem určeným pro děti, je proto odpovědný vývojář mobilní aplikace.

Sada Google Interactive Media Ads SDK (pro video)

Chcete-li u žádostí o videa uvést, že má Google váš videoobsah považovat za určený pro děti, přidejte ke značce reklamy parametr tfcd=1. Můžete to provést pomocí ručně vytvořené značky hlavního videa nebo pomocí kterékoliv ze sad IMA SDK pro konkrétní platformy (HTML5, iOS nebo Android).

Pokud váš přehrávač videí používá dynamické vkládání reklam, může parametr tfcd=1 zahrnout také v žádosti o video na vyžádání (VOD) nebo přímý přenos, aby byl parametr předáván všem zahrnutým žádostem o reklamy.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?