Programové zásady služeb Ad Manager a Ad Exchange

Označení žádosti o reklamu jako určené dětem (TFCD)

Své žádosti o reklamy můžete označit tak, aby byly považovány za určené dětem. Tato funkce je navržena s cílem usnadnit zajištění souladu se zákonem COPPA (Children's Online Privacy Protection Act – americký federální zákon o ochraně soukromí dětí na internetu). Upozorňujeme, že ze zákona o ochraně soukromí dětí na internetu pro vás mohou vyplývat ještě další právní závazky. Projděte si pokyny FTC (Federální komise pro obchod) a obraťte se na svého právního poradce. Mějte na paměti, že nástroje Google jsou navrženy pouze k usnadnění dodržování příslušných předpisů a nezbavují žádného majitele stránek jeho zákonných povinností.

Při použití této funkce bude v žádosti o reklamy zahrnut parametr TFCD (Tag for Child Directed Treatment). Tento parametr má za účel pro daný obsah buď povolit, nebo zakázat zájmově orientovanou inzerci a remarketingové reklamy. Nemá vliv na vaše použití párů klíč–hodnota služby Ad Manager. Musíte proto zajistit, aby veškeré použití párů klíč–hodnota bylo v souladu se zákonem COPPA. Další informace naleznete v našich pokynech k zákonu COPPA.

Zahrnutí parametru TFCD v žádosti o reklamy má přednost před všemi nastaveními na úrovni webu.

Jestliže máte v uživatelském rozhraní k dispozici nastavení „Reklamy určené dětem“, nastavení „Omezit zobrazování řádkových položek“ u rezervačních řádkových položek platí, pouze pokud zjistíme, že žádost pochází z EHP nebo z Velké Británie, nebo pokud jste službu Ad Manager nakonfigurovali odpovídajícím způsobem.*


* Toto nastavení umožňuje vybrat, které typy reklam se mohou zobrazovat uživatelům v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a Velké Británii.

Níže uvedené pokyny popisují, jak značky označit jako určené dětem, a zahrnují následující témata:

Pokud používáte reklamní služby Google a chtěli byste označení obsahu pro děti implementovat nikoliv v žádostech o reklamy, ale na úrovni webu nebo aplikace, přečtěte si článek Označení webu nebo aplikace jako určené dětem.

Jako vlastník obsahu zodpovědný za svůj web nebo svou aplikaci určujete obecně způsob posuzování vašeho obsahu s ohledem na zákon COPPA vy. Na základě svých povinností vyplývajících ze zákona COPPA však společnost Google může v některých případech začít vaše stránky nebo aplikace posuzovat jako určené dětem i bez vašeho oznámení. V takových případech se budeme snažit vás na to upozornit a vy pak pomocí našich nástrojů můžete stanovit konkrétní způsob posuzování.

Značky Google Publisher Tag (GPT)

Pokud používáte značky GPT (Google Publisher Tag), můžete žádost o reklamu v souladu se zákonem COPPA označit jako určenou pro děti. Pokud toto nastavení vynecháte, budou personalizované reklamy povoleny.

Nejnovější ukázky kódu naleznete v dokumentaci značek GPT pro vývojáře.

Zobrazit dokumentaci značek GPT pro vývojáře

Značky GPT passback

Pomocí značky Google Publisher Tag můžete vygenerovat značky s funkcí passback (vrácení zobrazení bez nabídky). Tuto funkci lze implementovat pomocí standardní značky Google Publisher Tag v prvku iframe. To znamená, že můžete použít stejnou metodu setPrivacySettings().

Pokud používáte makro, použijte buď TFCD=1, nebo TFCD=0, případně žádné z nich nepoužívejte. Když se kreativa zobrazí na stránce, makro %%TFCD%% „zdědí“ hodnotu z počáteční žádosti o reklamu. Žádost o reklamu odeslaná majiteli stránek B bude odeslána s použitím hodnoty z první žádosti o reklamu. Makro %%TFCD%% bude fungovat pouze v případě, že majitelé stránek A i B reklamy zobrazují pomocí služby Ad Manager.

Zobrazit dokumentaci značek GPT pro vývojáře

Požadavek bez kódu

Pokud používáte požadavky bez kódu, můžete žádost o reklamy určenou pro děti označit přidáním parametru tfua=[int] přímo do adresy URL žádosti.

Tento parametr je potřeba zadat na začátku značky. Doporučujeme ho vložit do prvních 500 znaků. Chcete-li žádost o reklamu označit jako určenou dětem, zadejte tfcd=1. V žádostech o reklamy, které nejsou určeny dětem, zadejte tfcd=0.

Příklad požadavku bez kódu
https://securepubads.g.doubleclick.net/gampad/adx?tfcd=1&iu=/12345/adunit&sz=728x90&c=12345

Sada SDK pro mobilní reklamy Google

Jako vývojář aplikace můžete při odesílání žádosti o reklamy uvést, zda chcete, aby Google váš obsah považoval za určený pro děti.

Nastavením hodnoty tagForChildDirectedTreatment můžete dát najevo, zda má být váš obsah pro účely zákona COPPA považován za určený dětem. Další informace najdete v dokumentaci pro vývojáře aplikací pro Android a iOS.

Obsah určený dětem ve zprostředkování
Zprostředkování usnadňuje zajištění souladu se zákonem COPPA (Children's Online Privacy Protection Act).
Chcete-li uvést, že by obsah měl být pro účely zákona COPPA považován za obsah určený dětem, nastavte v sadě SDK pro mobilní reklamy Google tagForChildDirectedTreatment(true). Google tento signál za účelem zajištění souladu se zákonem COPPA poskytne reklamním sítím třetích stran. Další informace
Služba Google Ad Manager slouží pouze jako platforma. Stranami inzertního vztahu jsou vývojář mobilní aplikace a reklamní síť třetí strany. Za zajištění, aby jednotlivé reklamní sítě třetích stran zobrazovaly reklamy, které s obsahem vývojáře pro účely zákona COPPA nakládají jako s obsahem určeným pro děti, je proto odpovědný vývojář mobilní aplikace.

Sada Google Interactive Media Ads SDK (pro video)

Chcete-li u žádostí o videa uvést, že má Google váš videoobsah považovat za určený pro děti, přidejte ke značce reklamy parametr tfcd=1. Můžete to provést pomocí ručně vytvořené značky hlavního videa nebo pomocí kterékoliv ze sad IMA SDK pro konkrétní platformy (HTML5, iOS nebo Android).

Pokud váš přehrávač používá dynamické vkládání reklam, může parametr tfcd=1 zahrnout také u libovolného videa na vyžádání (VOD) nebo živého přenosu a předat ho tak do žádostí o reklamy. Když požadavek DAI obsahuje parametr tfcd=1, kvůli zajištění souladu se zákonem COPPA se odstraní všechny hodnoty přiřazené parametrům rdididtypeis_lat.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
true
Poznámky k vydání

Přečtěte si o nejnovějších funkcích služby Ad Manager a aktualizacích centra nápovědy.

Co je nového

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
10910859516272819766
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
148