Vytvoření výchozích nastavení pro řádkové položky

Pokud konfigurátoři reklam ve vaší síti často používají stejná nastavení řádkových položek, můžete příslušné hodnoty nastavit jako výchozí. Pokud tak učiníte, když někdo vytvoří novou řádkovou položku, vždy se vyberou tato nastavení. Stejně jako všechna nastavení řádkových položek uživatelé tato nastavení mohou změnit. Tato nastavení jsou podmnožinou těch, která jsou k dispozici při vytváření řádkové položky.

Postup nastavení výchozích možností řádkové položky:

  1. Na kartě Správce klikněte na Výchozí nastavení řádkové položky.

  2. Nastavte požadované výchozí hodnoty. Nemusíte je nastavovat pro všechna pole.

  3. Klikněte na Uložit.

 

Možnosti řádkové položky, pro které lze nastavit výchozí hodnoty

Výchozí hodnoty můžete nastavit pro následující možnosti:

  • Název: Pokud pro většinu řádkových položek nebo pro všechny řádkové položky používáte názvy podle standardního schématu, můžete ho zadat zde. Pokud například všechny názvy řádkových položek začínáte textem „Síť Ad Manager 1 - “, můžete jako výchozí název zadat tento text.

  • Povolit výjimku stejného inzerenta: Pokud pomocí štítků předcházíte zobrazování konkurenčních reklam na stránce, můžete udělat výjimku a povolit zobrazení několika řádkových položek stejného inzerenta na stejné stránce a stejnému uživateli.

  • Komentáře: Pokud máte standardní komentáře nebo standardní šablonu pro komentáře, které chcete konfigurátorům reklam při vytváření řádkové položky vždy zobrazit, můžete je přidat zde.

  • Typ: Zvolte pro svou síť výchozí typ řádkové položky.

  • Zajistit zobrazení: Nastavte výchozí rychlost zobrazování: buď co nejrychleji, nebo rovnoměrně po celou dobu platnosti řádkové položky.

  • Zobrazit kreativy: Nastavte, jak se na stránce mají zobrazovat kreativy z jedné řádkové položky – buď společně, nebo po jedné.

  • Střídat kreativy: Nastavte výchozí typ střídání řádkových položek s několika kreativami.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?