Video Çözümleri ile kullanılabilen özellikler

Aşağıdaki özellikler, Ad Manager Video Çözümleri için kullanılabilir. Temel video özellikleri, Ad Manager 360 sözleşmelerine varsayılan olarak dahil edilmektedir. Bununla birlikte, bazı gelişmiş özellikler yalnızca belirli yayıncılar tarafından kullanılabilir. Ayrıntılar için hesap yöneticinizle görüşün.

 
Gelişmiş

Temel
Küçük İşletme
Temel video reklam sunma
 
Supported Supported Supported
Barındırma ve kod dönüştürme
 
Supported Supported Supported
Video başına barındırılan video sınırı
 
512 MB 512 MB  30 MB
Öngörme
Video reklam birimleri için kullanılabilir envanteri kontrol etme
Supported Supported Supported
VAST 2, 3 ve 4
Doğrusal, doğrusal olmayan, tamamlayıcılar ve atlanabilir biçimler için destek
Supported Supported Supported
VPAID etkileşimli reklam biçimi
Video reklam ve oynatıcı iletişimi ve etkileşimi için destek
Supported Supported Supported
Çok ekranlı
Masaüstünde web, mobil cihazlarda ve tabletlerde web ve uygulamalar, bağlı TV'ler için destek
Supported Supported Supported
Kapsülleme
Reklam gruplarını birlikte gösterme; standart ve optimize edilmiş kapsüller *
Supported Supported  
Video reklam kuralları
Reklamların video içeriğiyle nasıl görüntülendiğini tanımlama; standart veya oturum kuralları
Supported    
İçerik besleme
İçerik meta verilerini hedeflemek ve bunlar hakkında rapor oluşturmak amacıyla
çeşitli yayıncı İYS-Ad Manager entegrasyonları için destek.
Supported    
Dinamik Reklam Ekleme
Doğrusal, canlı etkinlik ve seç-izle video programlama için sunucu tarafı reklam ekleme
Supported    
İş ortağı yönetimi
Yayıncı iş ortaklarıyla gelir paylaşımı veya envanter bölüştürme anlaşmalarını tanımlama
Supported    
YouTube ile çapraz satış yapma
İş ortağının YouTube kanalıyla entegrasyon; YouTube satış kanalının onayı bekleniyor
Supported    
Kitle ölçümü
Cihazlar arasında erişim ve sıklık raporu oluşturma; Nielsen Dijital Reklam Derecelendirmeleri **
Supported Supported  
 
Diğer etkileşimli reklam biçimleri
Studio şablonları için destek
Supported    

   * Standart kapsüller temel bir özellik olarak kullanılabilir. Hem standart hem de optimize edilmiş kapsüllere yalnızca gelişmiş video yayıncıları erişebilir.
 ** Şu anda yalnızca belirli pazarlarda kullanılabilir.

 
IMA SDK'yi destekleyen platformlara göre kullanılabilir video özellikleri listesini görüntüleyin.
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?