Tạo thẻ video Ad Exchange

Bạn có thể tự ghi đè tất cả giá trị trong thẻ. Xem thông tin về các thông số thẻ IMA.

 1. Đăng nhập vào Google Ad Manager.
 2. Nhấp vào Khoảng không quảng cáo và sau đó Đơn vị quảng cáo và chuyển tới đơn vị quảng cáo mà bạn muốn tạo thẻ quảng cáo.
 3. Nhấp vào Thẻ.
 4. Chọn loại thẻ Thẻ Ad Exchange và nhấp vào Tiếp tục.
 5. Nhập URL mô tả cho thẻ, ví dụ như http://www.simplevideoad.com/golf.html.
 6. Chọn loại quảng cáo bạn muốn cho phép.
  • Các loại quảng cáo dạng video: 
   • Quảng cáo có thể bỏ qua sẽ bỏ qua được sau 5 giây.  Bạn có thể chọn thời lượng tối đa tính bằng giây cho các quảng cáo này.
   • Quảng cáo trong luồng chuẩn sẽ không thể bỏ qua.  Bạn có thể chọn thời lượng tối đa tính bằng giây cho các quảng cáo này. Thời lượng cao hơn cho phép hiển thị nhiều quảng cáo hơn và tăng tỷ lệ lấp đầy. 
  • Loại lớp phủ: Quảng cáo dạng hình ảnh bao phủ một phần nội dung video khi phát.
 7. Xác định vị trí video. Nếu chọn vị trí trong video, thì bạn có thể chỉ định giá trị bằng mili giây. Dữ liệu này cho người mua biết vị trí mà bạn định thiết lập thẻ video.
 8. Chọn ngôn ngữ dùng cho giao diện hoặc các nút điều khiển trình phát được hiển thị với các tệp sáng tạo dạng video/trò chơi.

  Chế độ cài đặt này không gây ảnh hưởng đến ngôn ngữ nói/viết của tệp sáng tạo được phân phát. Đối với SDK, người chơi phải triển khai phương pháp setLocale ()
  Theo mặc định, Ad Exchange phát hiện ngôn ngữ của người dùng dựa trên tiêu đề và địa chỉ IP của trình duyệt.
 9. Chọn SDK trực tiếp hoặc Bộ chuyển đổi IMA.*
 10. Chọn xem bạn muốn quảng cáo dạng video bắt đầu ở trạng thái tắt tiếng hay tự động phát. Việc chọn các tùy chọn này xác định thông số vpmute và/hoặc vpa trong mã quảng cáo đã tạo.
 11. Sao chép mã quảng cáo và nhấp vào Đóng.

* Bộ chuyển đổi IMA dành cho trình phát không sử dụng SDK IMA. Bạn không thể sử dụng chức năng phân bổ động với tùy chọn này.

URL mô tả

Bạn cần đảm bảo thông số URL mô tả được đặt trong thẻ quảng cáo của mình. URL mô tả là URL mô tả thích hợp nhất cho video đang phát trên trang. Đó thường là trang chứa trình phát video, nhưng cũng có thể là trang có văn bản mô tả video. URL này rất quan trọng, đặc biệt đối với các nhà xuất bản sử dụng tính năng Quản lý đối tác theo quy mô.

URL mô tả được so sánh với một danh sách miền đã phân loại của nhà xuất bản để xem quảng cáo có đủ điều kiện phân phát hay không. Nếu URL mô tả không khớp với một miền đã phân loại, thì sẽ không có quảng cáo nào phân phát. Ví dụ: nếu bạn nhập vào trang mynewsite.com/sports/hockey. Miền cấp cao nhất, mynewsite.com, sẽ được so sánh với danh sách trang web đã phân loại của bạn.

URL mô tả rất quan trọng nếu bạn đang phân phối Video Ad Exchange đến một ứng dụng dành cho thiết bị di động, chẳng hạn như ứng dụng Android hoặc iOS. Vì các ứng dụng di động không có URL, Google cần một trang để thu thập dữ liệu theo bối cảnh để gửi quảng cáo có liên quan đến ứng dụng. Do đó, URL mô tả là trang Google sẽ thu thập dữ liệu.

Các giá trị description_url phải được mã hóa URL cho trình phát video trên trang web và thiết bị CTV (TV kết nối Internet)/OTT (trực tiếp qua Internet) và không mã hóa cho trình phát video trong ứng dụng trên thiết bị di động.

SDK IMA không tự động đặt thông số này. Bạn phải đặt thông số này theo cách thủ công.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
9108952674326367453