Ad Exchange-videotagparameters voor IMA3

In de onderstaande tabel ziet u hoe Ad Exchange InStream-videotags voor uitgevers kunnen worden ingesteld. Wanneer u een advertentietag voor video maakt en de vereiste parameters toevoegt, zoals description_url, kunt u een van de aanbevolen of optionele parameters toevoegen om de door u gewenste advertentiereactie te realiseren.

 
  URL-parameter

Vereist

ad_type
client
description_url*

Aanbevolen

slotname
adsafe
videoad_start_delay
hl
max_ad_duration
min_ad_duration
sdmax
vid_t
vid_d
vid_kw
vpa
vpmute

Optioneel

adtest
cust_age
cust_gender
host
h_ch
overlay

 * Moet URL-gecodeerd zijn

Beginnen met de basis-URL

De basis-URL is de URL waaraan alle queryparameters worden toegevoegd. U vindt hieronder beschrijvingen, mogelijke waarden en voorbeelden van deze parameters.

Basis-URL: http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?

Vereiste parameters

ad_type


(Tekenreeks) Geeft het gewenste type advertentie aan. Moet worden samengesteld met een underscore.

Waarden

 • video
    Alle videoadvertenties (gelijk aan standardvideo_skippablevideo).
 • skippablevideo
    Alleen videoadvertenties die kunnen worden overgeslagen (hiervoor is mogelijk aanvullende toestemming van de uitgever vereist voor de ontvangst van advertenties die kunnen worden overgeslagen.)
 • standardvideo
    Alleen videoadvertenties die niet kunnen worden overgeslagen.
 • image
    Staat beeldadvertenties toe die passen binnen de opgegeven niet-lineaire afmetingen van de advertentieruimte.
 • text
    Staat tekstadvertenties toe.

Voorbeelden

 • &ad_type=video_text_image (staat alle indelingen toe)
 • &ad_type=video_text (staat alle video-indelingen en tekstadvertenties toe)
 • &ad_type=standardvideo_image (staat alleen standaard video- en beeldadvertenties toe die niet kunnen worden overgeslagen)

client


(Tekenreeks) De webproperty-ID van de uitgever.

Voorbeeld

&client=ca-video-afvtest

description_url


(Tekenreeks) Een volledige, als URL gecodeerde URL van een html-pagina die de video beschrijft. De URL van de pagina met de speler die het verzoek doet. Vereist als u Ad Exchange gebruikt voor dynamische toewijzing.

Voorbeeld

http%3A%2F%2Fwww.simplevideoad.com%2Fgolf.html

 

Voorbeeld van volledige URL

Dit is een voorbeeld van een URL met de minimaal vereiste parameters: http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-video- afvtest&ad_type=video&description_url=http%3A%2F%2Fwww.simplevideoad.com%2Fgolf.html%2Fpage%3Fkey%3Dvalue%26key2%3Dvalue2

Vraagt videoadvertenties aan voor de uitgever, ca-video-afvtest, met de beschrijvende URL https://myurl.com/page?key=value&key2=value2

Aanbevolen en optionele parameters

adsafe


(Tekenreeks) Bepaalt de instelling die wordt gebruikt voor het filteren van de advertenties die worden weergegeven. De standaardwaarde is high.

Waarden

 • high (standaard)
    Geeft gezinsvriendelijke advertenties weer. Deze waarde geeft geen niet-gezinsvriendelijke advertenties en advertenties met content voor volwassenen weer.
 • medium
    Geeft gezinsvriendelijke en niet-gezinsvriendelijke advertenties weer (zoals advertenties voor kansspelen of voor geneesmiddelen op recept).
  Deze waarde geeft geen advertenties met content voor volwassenen weer.

Voorbeeld

adsafe=high

adtest


(Tekenreeks) Geeft aan of dit een testimplementatie is. Mogelijke waarden zijn on en off. Als dit is ingesteld op on, worden vertoningen en klikken niet geregistreerd in een AFV-account. Deze parameter MOET tijdens het testen worden gebruikt. De standaardwaarde is off als de parameter niet wordt ingesteld.

Waarden

 • off (standaard)
    Alle advertenties worden normaal gefactureerd. Dit is de instelling die voor productie moet worden gebruikt.
 • aan
    Met deze instelling zorgt u ervoor dat voor advertenties geen vertoningen of klikken worden geregistreerd tijdens het testen.

Voorbeeld

adtest=on

videoad_start_delay


(Geheel getal) Het aantal milliseconden na het starten van de video waarna de advertentie wordt weergegeven. De specifieke standaardwaarde is de midroll-waarde 1.

Waarden

 • -1
    Geeft een postroll-advertentie aan die aan het einde van de content wordt afgespeeld.
 • 0
    Geeft een preroll-advertentie aan die wordt weergegeven voordat weergave van de content begint.
 • Elk positief geheel getal
    Geeft een midroll-advertentie aan die wordt weergegeven nadat dit aantal milliseconden voor het afspelen van content is verstreken.;

Voorbeelden

 • videoad_start_delay=-1 (post-roll)
 • videoad_start_delay=15000 (advertentie wordt weergegeven vanaf 15 seconden na het starten van de content)

slotname


(Tekenreeks) Vertegenwoordigt de advertentieruimte-ID van AdSense/Ad Exchange. Deze waarde wordt gegenereerd door de frontend van de uitgever en duidt de advertentieruimte (het advertentieblok) en de bijbehorende instellingen aan. Er kan slechts één advertentieruimte per advertentieverzoek worden opgenomen.

Voorbeeld

slotname=1

cust_age


(Geheel getal) Geeft de leeftijd van de gebruiker aan. De exacte leeftijd wordt ondersteund, evenals een leeftijdsgroep die wordt gedefinieerd in com.google.ads.ima.api.Demographics.

Voorbeelden

 • cust_age=1001 (leeftijd van 18 t/m 24)
 • cust_age=38 (precies 38)

cust_gender


(Geheel getal) Geeft het geslacht van de gebruiker aan zoals gedefinieerd in com.google.ads.ima.api.Demographics.

Waarden

 • 1
    Specificeert man
 • 2
    Specificeert vrouw

Voorbeelden

 • cust_gender=1 (man)
 • cust_gender=2 (vrouw)

host


(Tekenreeks) Host-ID die wordt gebruikt voor het delen van inkomsten tussen drie partijen.

Voorbeeld

host=ca-host-test (de inkomsten worden gedeeld met deze host)

h_ch


(Getal) De niveau-ID die wordt gebruikt om de mate van inkomstendeling tussen uitgever en host op te geven.

Voorbeeld

ht_id=2 (host van niveau 2)

hl


(Tekenreeks) Een taalcode die wordt gebruikt voor het aanvragen van advertenties in de betreffende taal. Dit kan een ISO 639-1- (twee letters) of ISO 639-2-code (drie letters) zijn. Bekijk de volledige lijst van geldige codes.

Voorbeelden

 • hl=en (Engels)
 • hl=es (Spaans)

max_ad_duration


(Geheel getal) Geeft de maximumlengte van de video aan, die moet worden geretourneerd in milliseconden. De standaardwaarde is 100 seconden als deze parameter niet wordt ingesteld.

Voorbeeld

max_ad_duration=30000 (de maximale duur van een advertentie die niet kan worden overgeslagen, is 30 seconden)

min_ad_duration


(Geheel getal) Geeft de minimumlengte van de video aan, die moet worden geretourneerd in milliseconden. De standaardwaarde is 0 seconde als deze parameter niet wordt ingesteld.

Voorbeelden

 • min_ad_duration=15000 (de duur van een advertentie die niet kan worden overgeslagen, moet 15 seconden of langer zijn)
 • min_ad_duration=0 (de duur wordt alleen beperkt door de waarde max_ad_duration

sdmax


(Geheel getal) Geeft de maximumlengte van de video aan in milliseconden voor advertenties die kunnen worden overgeslagen. De standaardwaarde is 'onbeperkt' als deze parameter niet wordt ingesteld.

Voorbeeld

sdmax=120000 (de duur van de geretourneerde advertentie die kan worden overgeslagen, mag niet langer zijn dan twee minuten)

overlay


(Geheel getal) Wordt gebruikt om het aangevraagde overlayformaat te beperken tot uitsluitend het niet-lineaire onderste derde gedeelte.
Er wordt standaard geen limiet ingesteld.

Voorbeelden

 • overlay=1 (alleen een overlayformaat voor het onderste derde gedeelte is toegestaan; overlays van de volledige ruimte worden niet aangevraagd)
 • overlay=0 (standaardwaarde, stelt geen limiet voor overlayformaten; overlayformaten worden weergegeven op basis van AdsRequest.nonLinearAdSlotWidth en AdsRequest.nonLinearAdSlotHeight)

vid_t


(Tekenreeks) De titel van de contentvideo.

Voorbeeld

vid_t=Video%20Title (alleen contentvideo's met de title 'Video Title')

vid_d


(Geheel getal) De duur van de contentvideo, in seconden.

Voorbeeld

vid_d=1800 (alleen contentvideo's met een duur van 1800 seconden)

vid_kw


(Tekenreeks) Een door komma's gescheiden lijst van zoekwoorden voor de contentvideo. Bijvoorbeeld het genre, sleutel/waarden of andere metadata.

Voorbeeld

vid_kw=drama,series,finale (alleen contentvideo's die overeenkomen met deze zoekwoorden)

vpa


(Geheel getal) Geeft aan of videoadvertenties automatisch moeten worden afgespeeld.

Waarden

 • 0 Geeft click-to-play-video aan
 • 1 Geeft video aan die automatisch wordt afgespeeld

Voorbeelden

 • vpa=0 (click-to-play)
 • vpa=1 (automatisch afspelen)

vpmute


(Geheel getal) Geeft aan of videoadvertenties gedempt moeten beginnen

Waarden

 • 0 Geeft aan dat geluid aan is (standaard)
 • 1 Geeft aan dat geluid gedempt is

Voorbeelden

 • vpmute=0 (geluid aan)
 • vpmute=1 (geluid gedempt)
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?