นโยบายโปรแกรมของ Ad Manager และ Ad Exchange

วิธีที่ผลิตภัณฑ์โฆษณาของ Google Marketing Platform และ Google Ad Manager ใช้คุกกี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความเล็กๆ ที่จัดเก็บอยู่ในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ คุกกี้ส่วนใหญ่มีตัวระบุที่ไม่ซ้ำกันที่เรียกว่า "รหัสคุกกี้" ซึ่งเป็นสตริงอักขระที่เว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ใช้เชื่อมโยงกับเบราว์เซอร์ที่จัดเก็บคุกกี้ วิธีนี้ช่วยให้เว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์สามารถแยกแยะเบราว์เซอร์นั้นออกจากเบราว์เซอร์อื่นซึ่งมีคุกกี้ต่างกัน และทำให้จดจำเบราเซอร์แต่ละเบราว์เซอร์ได้โดยอาศัยรหัสคุกกี้ที่ไม่ซ้ำกันนี้

เว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ใช้คุกกี้กันอย่างแพร่หลายสำหรับการให้บริการพื้นฐานมากมายที่เราพบเห็นกันบนโลกออนไลน์ หากคุณซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ คุกกี้จะช่วยให้เว็บไซต์นั้นจดจำสินค้าที่คุณเพิ่มลงในตะกร้าสินค้าบนเว็บได้ หากคุณตั้งค่ากำหนดเฉพาะเอาไว้สำหรับเว็บไซต์ คุกกี้จะทำให้เว็บไซต์นั้นจดจำค่ากำหนดที่คุณตั้งไว้ได้เมื่อคุณเข้ามาชมในครั้งต่อไป หรือหากคุณลงชื่อเข้าใช้เว็บไซต์ เว็บไซต์อาจใช้คุกกี้เพื่อระบุเบราว์เซอร์ของคุณในภายหลัง คุณจึงไม่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้อีก นอกจากนี้ คุกกี้ยังทำให้เว็บไซต์สามารถเก็บข้อมูลกิจกรรมของผู้ใช้ได้ เช่น หน้าเว็บหนึ่งๆ มีผู้เข้าชมที่ไม่ซ้ำกี่คนต่อเดือน เป็นต้น การใช้งานเหล่านี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในคุกกี้

ผลิตภัณฑ์โฆษณาของ Google Marketing Platform และ Google Ad Manager ใช้คุกกี้อย่างไร

ผลิตภัณฑ์โฆษณาของ Google Marketing Platform (Display & Video 360, Search Ads 360 และ Campaign Manager) และ Google Ad Manager ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงโฆษณา โดยมีจุดประสงค์การใช้งานโดยทั่วไปเพื่อกำหนดเป้าหมายโฆษณาตามสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้ เพื่อปรับปรุงการรายงานประสิทธิภาพการทำงานของแคมเปญ และเพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงโฆษณาที่ผู้ใช้เคยเห็นแล้ว

ตัวคุกกี้เองนั้นไม่มี ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวบุคคลนั้นได้ โดยอาจมีการเพิ่มข้อมูลที่เชื่อมโยงกับคุกกี้ที่ใช้ในการโฆษณาลงในบัญชี Google ของผู้ใช้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้ใช้ 

การเลือกไม่ใช้การปรับเปลี่ยนโฆษณาในแบบของคุณ

หากผู้ใช้เลือกไม่ใช้ "การปรับเปลี่ยนโฆษณาในแบบของคุณ" โดยใช้เครื่องมือตั้งค่าโฆษณาของ Google ผู้ใช้ดังกล่าวจะไม่ได้รับโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับแต่ละบุคคลจาก Google อีกต่อไป

ผลิตภัณฑ์โฆษณาของ Google Marketing Platform และ Google Ad Manager จะส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์เมื่อใด

ผลิตภัณฑ์โฆษณาของ Google Marketing Platform และ Google Ad Manager จะส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์หลังการแสดงผล การคลิก หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้มีการเรียกไปยังเซิร์ฟเวอร์ของเรา หากเบราว์เซอร์ยอมรับคุกกี้ ระบบจะจัดเก็บคุกกี้ไว้ในเบราว์เซอร์

โดยส่วนใหญ่ ผลิตภัณฑ์โฆษณาของ Google Marketing Platform และ Google Ad Manager จะส่งคุกกี้ไปยังเบราว์เซอร์เมื่อผู้ใช้เข้าชมหน้าเว็บที่แสดงโฆษณาจากผลิตภัณฑ์โฆษณาของ Google Marketing Platform และ Google Ad Manager หน้าเว็บที่มีโฆษณาจากผลิตภัณฑ์โฆษณาของ Google Marketing Platform หรือ Google Ad Manager จะมีแท็กโฆษณาที่สั่งให้เบราว์เซอร์ขอเนื้อหาโฆษณาจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา เซิร์ฟเวอร์จะส่งเนื้อหาโฆษณามาพร้อมกับคุกกี้ แต่ไม่จำเป็นว่าหน้าเว็บจะต้องแสดงโฆษณาจากผลิตภัณฑ์โฆษณาของ Google Marketing Platform หรือ Google Ad Manager เสมอไป ขอเพียงหน้านั้นมีแท็กโฆษณาจากผลิตภัณฑ์โฆษณาของ Google Marketing Platform หรือ Google Ad Manager ซึ่งอาจโหลดตัวติดตามคลิกหรือพิกเซลการแสดงผลแทน

แจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับคุกกี้

ผู้เผยแพร่โฆษณาทุกรายต้องแสดงนโยบายส่วนบุคคลที่แจ้งให้ผู้เข้าชมทราบเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของไซต์อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ผู้เผยแพร่โฆษณาทุกรายต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลบังคับเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้าชมไซต์

คุกกี้บุคคลที่สามและบุคคลที่หนึ่ง

คุกกี้อาจจัดเป็นคุกกี้บุคคลที่สามหรือบุคคลที่หนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าคุกกี้นั้นเชื่อมโยงกับโดเมนของไซต์ที่ผู้ใช้เข้าชมอยู่หรือไม่ คุกกี้บุคคลที่สามเชื่อมโยงกับโดเมนที่แตกต่างจากโดเมนของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เข้าชม คุกกี้บุคคลที่สามที่ผลิตภัณฑ์โฆษณาของ Google Marketing Platform และ Google Ad Manager ใช้เพื่อโฆษณาอาจเชื่อมโยงกับโดเมน doubleclick.net หรือโดเมนเจาะจงประเทศของ Google เช่น google.com โปรดทราบว่าชื่อหรือเนื้อหาของคุกกี้จริงจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง ความแตกต่างระหว่างคุกกี้บุคคลที่สามและบุคคลที่หนึ่งขึ้นอยู่กับโดเมนที่เบราว์เซอร์ชี้ไปเท่านั้น อาจมีการส่งคุกกี้ชนิดที่เหมือนกันทุกประการในสถานการณ์ทั้ง 2 แบบก็ได้