Powiadomienie

Dostęp tylko w usłudze Google Ad Manager 360.

Track conversions and user activity

Aktywności i konwersje

Znane też jako Spotlight

Uwaga: 22 lutego 2024 r. wycofaliśmy aktywności i konwersje (Spotlight). Więcej informacji

Pakiet SDK śledzenia konwersji został wycofany w 2020 r.

Aktywność to konkretne działanie użytkownika, które reklamodawca chce śledzić. Może to być na przykład zakup lub wejście na stronę internetową. Aktywności możesz tworzyć i zarządzać nimi w usłudze Ad Manager. Konwersja zachodzi, gdy użytkownik wykona działanie po obejrzeniu reklamy reklamodawcy.

Przykład

Możesz skonfigurować aktywność w usłudze Ad Manager, aby śledzić, ilu użytkowników odwiedza witrynę promocyjną reklamodawcy po obejrzeniu lub kliknięciu reklamy. Konwersja jest liczona, gdy użytkownik obejrzy reklamę, a następnie odwiedzi stronę.

Typy aktywności

Typ aktywności określa dokładnie to, co ona śledzi:

 • Wyświetlenia strony (licznik): liczy, ile razy użytkownikom dokonującym konwersji wyświetliła się strona z tagiem aktywności.

 • Dzienna liczba wizyt (licznik): w przypadku każdego użytkownika dokonującego konwersji zlicza tylko jedną konwersję na dobę. Początek dnia ma miejsce o północy czasu wschodniego.

 • Niestandardowe (licznik): pozwala reklamodawcy używać identyfikatora sesji, by określić, kiedy użytkownik dokonujący konwersji ma być liczony jako nowa konwersja. Liczenie odbywa się w ciągu 24 godzin, licząc od północy czasu wschodniego. Pamiętaj, że nawet jeśli ten sam identyfikator sesji pojawi się w kolejnych dniach, każdego dnia zostanie policzona nowa konwersja.

 • Zakupione pozycje (sprzedaż): śledzi wartość pieniężną każdego zakupu będącego częścią konwersji, a także liczbę kupionych produktów oraz identyfikator zamówienia. O tym, czy te wartości mają być wstawiane dynamicznie podczas wczytywania strony z tagiem, decyduje reklamodawca. Dane, które przekazujesz do tagów, są dostępne w Przenoszeniu danych.

 • Transakcje (sprzedaż): śledzi wartość pieniężną każdego zakupu oraz identyfikator zamówienia. O tym, czy te wartości mają być wstawiane dynamicznie podczas wczytywania strony z tagiem, decyduje reklamodawca. Dane, które przekazujesz do tagów, są dostępne w Przenoszeniu danych.

 • Pobrania aplikacji (licznik): śledzi konwersje, w ramach których użytkownik pobrał i po raz pierwszy uruchomił aplikację (konwersja następuje przy pierwszym uruchomieniu aplikacji przez użytkownika).

Jak liczone są konwersje

Konwersja ma miejsce, gdy użytkownik zobaczy lub kliknie reklamę, a potem wykona inne działanie, np. otworzy stronę reklamodawcy, dokona zakupu lub uruchomi aplikację po raz pierwszy. To drugie działanie jest śledzone za pomocą tagu aktywności, który możesz wygenerować w usłudze Ad Manager i wysłać do reklamodawcy, aby go zaimplementował w witrynie lub aplikacji mobilnej.

Gdy użytkownik wejdzie na stronę z tagami aktywności, Ad Manager sprawdzi, czy zobaczył on lub kliknął reklamę reklamodawcy w ustalonym okresie ważności, czyli w dniach, w których wyświetlenie lub kliknięcie jest uważane za istotne pod względem raportowania konwersji.

Śledzenie konwersji nie jest obecnie obsługiwane w przypadku stron i żądań reklam, które zostały oznaczone jako skierowane do dzieci

Konwersja jest liczona, gdy nastąpi wywołanie tagu aktywności przez użytkownika, który w zdefiniowanym okresie ważności konwersji zobaczył lub kliknął reklamę powiązaną z aktywnością skonfigurowaną przez reklamodawcę.

Przykład zastosowania

Opisany tutaj przykład przedstawia jedno z możliwych zastosowań śledzenia konwersji. Obejmuje on przebieg całego procesu – od pierwszego wyświetlenia reklamy użytkownikowi do wygenerowania raportu o konwersjach.

 1. Użytkownik strony lub aplikacji widzi reklamę z Ad Managera z propozycją bezpłatnych dzwonków.

  Serwer reklam Ad Managera odczytuje pliki cookie DoubleClick użytkownika. Jeśli takie pliki nie istnieją, tworzony jest nowy plik cookie, który jednak może nie zostać ustawiony (zależy to od ustawień przeglądarki).

 2. Później tego samego dnia ten sam użytkownik otwiera stronę lub aplikację reklamodawcy, która zawiera formularz rejestracyjny. Użytkownik musi go wypełnić, by uzyskać dostęp do bezpłatnych dzwonków.

  Aby policzyć, ilu użytkowników wyświetla formularz, reklamodawca umieścił na stronie lub w aplikacji tag aktywności, który wysyła zapytanie do Ad Managera, by wykryć i zliczyć wyświetlenie strony. Podczas tej procedury Ad Manager sprawdza pliki cookie DoubleClick użytkownika, by wykryć, czy użytkownik wcześniej obejrzał lub kliknął reklamę reklamodawcy. W tym przypadku wyświetlenie strony jest liczone jako konwersja po obejrzeniu.

 3. Użytkownik przesyła formularz, po czym następuje otwarcie strony lub aplikacji, która potwierdza adres e-mail użytkownika. Ta druga strona lub aplikacja zawiera inny tag aktywności. Pozwala on usłudze Ad Manager zarejestrować drugą konwersję po obejrzeniu.

 4. W usłudze Ad Manager wydawca generuje raporty o aktywności w witrynie lub aplikacji reklamodawcy. Reklamodawcy mogą przeglądać raporty dotyczące każdej aktywności oddzielnie lub wszystkich aktywności zbiorczo.

Konwersje po obejrzeniu i po kliknięciu

W raportach konwersje są podzielone na po obejrzeniu i po kliknięciu, zależnie od działania użytkownika, które doprowadziło do konwersji. Zanim użytkownik kliknie reklamę, musi ją najpierw zobaczyć, dlatego Ad Manager uznaje kliknięcia za ważniejsze niż wyświetlenia.

Aby zapobiec podwójnemu zliczaniu konwersji, gdy użytkownik kliknie reklamę w okresie ważności przewidzianym dla kliknięć, Ad Manager liczy konwersję jako konwersję po kliknięciu (mimo że ma wtedy miejsce również konwersja po obejrzeniu). Jeśli w takim okresie ważności nie ma zarejestrowanego kliknięcia, konwersja jest przypisywana ostatniemu zakwalifikowanemu wyświetleniu w tym okresie ważności.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne