Novinky ve službě Google Ad Manager

Poznámky k vydání z 1. července 2019

Správa inventáře

Zvýšení transparentnosti aukcí pomocí sjednocené aukce první ceny

Jak jsme oznámili v blogu služby Google Ad Manager, váš inventář bude v nadcházejících měsících postupně převeden na aukci první ceny. Sjednocená aukce první ceny majitelům stránek i inzerentům zajistí větší transparentnost.

 • V rámci spuštění sjednocené aukce první ceny majitelé stránek ve službě Ad Manager 360 prostřednictvím přehledů v souborech Přenosu dat získají přístup k údajům o cenových nabídkách od všech kupujících, kteří využívají službu Authorized Buyers nebo Podávání cenových nabídek na burzách.
 • V současné době mohou kupující získat zpětnou vazbu k předchozím cenovým nabídkám, které odeslali do aukce, prostřednictvím pole cpm_micros ve zprávě BidResponseFeedback v žádosti o cenovou nabídku. Z této zpětné vazby se dozvědí, jakou CPM bylo k vítězství v dané aukci potřeba překonat. V rámci přechodu na aukci první ceny získají kupující přístup k podobnému poli (minimum_bid_to_win), jež poskytuje zpětnou vazbu ohledně minimální hodnoty cenové nabídky, která byla nutná k vítězství v předchozí aukci. Další informace
 • V současné době se v žádostech o cenové nabídky odesílaných do systémů generujících nabídky uvádějí vyvolávací ceny, které jsou dány minimální cenou zadanou ve službě Ad Manager. Tyto informace systémům generujícím nabídky pomáhají nabízet konkurenceschopnější ceny, což zlepšuje výtěžek majitelů stránek. Aby kromě toho systémy generující nabídky mohly předcházet situacím, kdy je odeslána cenová nabídka pro konkrétního kandidáta na reklamu, která by jinak byla odfiltrována (například protože cenová nabídka pro konkrétní velikost reklamy je nižší než zadaná minimální cena pro danou velikost), budou v žádosti o cenovou nabídku uvedeny také minimální ceny pro konkrétní kandidáty. Tyto informace pomohou zajistit, aby v aukci pro každý dotaz soutěžily nejrelevantnější cenové nabídky.

Přechod na aukci první ceny

Pět procent (5 %) vašeho provozu Ad Exchange bylo převedeno na aukci první ceny, v níž konečná cena odpovídá nejvyšší čisté cenové nabídce v aukci. Další informace

Migrace blokování pro otevřenou aukci a vylepšení ochran

Pravidla pro stanovování cen v otevřené aukci, která blokují polotransparentní, značkové a anonymní transakce, na začátku července migrujeme na ochrany. Až dojde k migraci a ovládací prvky dostupné v ochranách budou rozšířeny, budete moci:

 • blokovat ve své síti nebo v zadaném inventáři zobrazování reklam od konkrétních kupujících,
 • blokovat ve své síti či zadaném inventáři zobrazování všech reklam z otevřené aukce,
 • kombinovat ochrany typu inzerent/značka s jinými ochranami (kromě vlastních štítků). Do ochran typu inzerent/značka jsme také přidali možnosti cílení.

Abychom při rozšiřování ochran zajistili dobrý stav našeho systému, přidali jsme také tyto limity:

 • 200 inzerentů/značek na ochranu,
 • 200 obecných kategorií na ochranu,
 • 25 000 adres URL inzerentů na ochranu,
 • 300 ochran na síť.

Přečtěte si další informace o vylepšeních a limitech a doporučení, jak se na migraci připravit.

Již brzy

 • Ovládací prvky polotransparentního inventáře na kartě URL
  V rámci přípravy na nadcházející ukončení podpory pravidel pro stanovování cen v otevřené aukci brzy rozšíříme ovládací prvky dostupné u adres URL. Od příštího týdne budete moci zadat nastavení brandingu (značkové/polotransparentní) svých adres URL.

  Tato nastavení budou aktivní až po dokončení přechodu na aukci první ceny na konci července. Do té doby se na veškerý provoz Ad Exchange budou nadále vztahovat nastavení brandingu (anonymní/polotransparentní/značkový) z pravidel pro otevřenou aukci. Pokud žádné nastavení brandingu nezadáte, bude váš inventář od konce července nastaven jako Značkový.

 • Změny počítání zobrazení u nativních videoreklam
  Způsob počítání zobrazení nativních videoreklam se ve službě Ad Manager mění tak, aby odpovídal oborovým standardům pro videa. Dříve se zobrazení nativních videoreklam automaticky započítávala při vykreslení reklamy, stejně jako je tomu v současné době u obsahových reklam. Od 15. července se zobrazení nativních videoreklam budou započítávat až poté, co přehrávač reklamu začne přehrávat.

Zobrazit předchozí poznámky k vydání