Báo cáo chuyển dữ liệu của Ad Manager

Truy cập dữ liệu cấp sự kiện liên quan đến mạng Ad Manager của bạn

Tệp báo cáo Chuyển dữ liệu cung cấp dữ liệu cấp sự kiện, chưa tổng hợp từ các chiến dịch quảng cáo của bạn. Dữ liệu này về cơ bản là nội dung thô từ nhật ký máy chủ quảng cáo Google Marketing Platform, với một tệp riêng được tạo cho từng loại sự kiện. Các tệp chuyển dữ liệu chứa dữ liệu sự kiện chính xác đến từng giây và bạn có thể chọn đưa thông tin khác vào tệp để xem thông tin về thiết bị, địa lý và các thông tin khác liên quan đến sự kiện.

 Chỉ có sẵn trong Google Ad Manager 360.

Bắt đầu

Tệp báo cáo Chuyển dữ liệu sẽ làm phát sinh chi phí bổ sung. Hãy liên hệ với người quản lý tài khoản để lấy mẫu đơn đặt hàng và thiết lập cấu hình tệp báo cáo của bạn.

Việc chuyển dữ liệu đòi hỏi bạn phải có bằng chuyên môn kỹ thuật.
Nếu tổ chức của bạn không thể quản lý quá trình xử lý ETL, hỗ trợ các tệp lớn, thao tác với tệp văn bản, thiết kế và quản trị cơ sở dữ liệu cỡ trung bình, thiết kế và triển khai các tập lệnh, hãy xem xét làm việc với đối tác Google Marketing Platform đã được chấp thuận.

Các tệp báo cáo chuyển dữ liệu hiện có

Mỗi tệp Chuyển dữ liệu chứa thông tin về các sự kiện khác nhau. Bạn có thể thêm các trường vào từng loại tệp để xem thông tin theo ngữ cảnh liên quan đến các sự kiện đó.

Nếu có tệp Backfill tương ứng, tệp Network sẽ không bao gồm số lần hiển thị phân phát từ Ad Exchange hoặc AdSense thông qua tính năng phân bổ động. Hãy sử dụng tệp Backfill để biết thông tin về số lần hiển thị được phân bổ động.

Ad Manager đã chuyển sang sử dụng lần hiển thị được tải xuống
Bắt đầu từ ngày 2 tháng 10 năm 2017, tệp lần hiển thị Chuyển dữ liệu chỉ bao gồm các lần hiển thị được tải xuống. Hiện bạn đã có thể yêu cầu và phân phát mã cho các tệp mới. Hãy tìm hiểu thêm về quá trình chuyển sang lần hiển thị được tải xuống.
Loại tệp Nội dung hiển thị Tệp mẫu    
NetworkRequests
NetworkBackfillRequests
Ghi lại mọi yêu cầu quảng cáo mà Ad Manager nhận được, dù có được thực hiện hay không. Download
NetworkCodeServes
NetworkBackfillCodeServes
Ghi lại mọi phản hồi từ Ad Manager, dù được tải xuống hay không. Download

NetworkImpressions
NetworkBackfillImpressions

Thông tin về số lần hiển thị được tải xuống. Download
NetworkClicks
NetworkBackfillClicks
Thông tin về các lần nhấp.  
NetworkActiveViews
NetworkBackfillActiveViews
Thông tin về lần hiển thị dựa trên Ad Manager đủ điều kiện cho Chế độ xem đang kích hoạt.  
NetworkBackfillBids Thông tin về giá thầu trong phiên đấu giá Đặt giá thầu mở Tìm hiểu thêm  
NetworkVideoConversions
NetworkBackfillVideoConversions
Thông tin về các sự kiện dành riêng cho video, bao gồm các hành động (phát, tạm dừng, v.v.), ID nội dung, vị trí nhóm và các thông tin khác. Xem tất cả các sự kiện video  
NetworkRichMediaConversions
NetworkBackfillRichMediaConversions
Thông tin về các sự kiện Studio, bao gồm cả hành động tiêu chuẩn và tùy chỉnh (phát, tạm dừng, v.v.), thời lượng hành động, v.v.  
NetworkActivities Một mục nhật ký được tạo mỗi khi người dùng xem hoặc nhấp vào chiến dịch trong trang web của nhà xuất bản mà đã kích hoạt pixel hoạt động (trước đây gọi là pixel Tiêu điểm) trên trang của nhà quảng cáo.  

Cách thức phân phối tệp

Các tệp Chuyển dữ liệu được đẩy vào bộ chứa lưu trữ trên đám mây của Ad Manager theo giờ. Bạn nên theo dõi định kỳ để kiểm tra các thông tin cập nhật. Phần lớn dữ liệu sẽ được phân phối và hiển thị trong khoảng từ 5 đến 15 giờ sau giờ ghi lại, mặc dù một số sự kiện có thể mất tới 14 ngày sau khi xảy ra. Google Marketing Platform không cung cấp thông tin chuyển dữ liệu đến các máy chủ của bên thứ ba.

Giờ mùa hè
Tên tệp bao gồm giờ bắt đầu cho các sự kiện ở múi giờ Hoa Kỳ Thái Bình Dương (tuân theo Giờ mùa hè), nhưng dấu thời gian hiển thị trong tệp đó luôn được đưa ra theo múi giờ của mạng Ad Manager (có thể không tuân theo Giờ mùa hè). Điều này có thể dẫn đến các tệp trống/bị bỏ qua hoặc các tệp chứa dữ liệu trong hơn một giờ, tùy thuộc vào ảnh hưởng qua lại giữa các tùy chọn cài đặt múi giờ này.
 
Tất cả dữ liệu lần hiển thị được phân phối trong giai đoạn chuyển sang Giờ mùa hè.

Tên tệp

Tên tệp Chuyển dữ liệu tuân theo một quy ước dễ đoán: [Type]_[Network ID]_[YYYYMMDD]_[HH].gz

 • YYYYMMDD là năm, tháng và ngày.
 • HH là giờ bắt đầu ở định dạng 24 giờ.

  Số giờ (01, 02, 03) chỉ định trong mỗi tên tệp nằm trong múi giờ Thái Bình Dương, nhưng nhà xuất bản có được dữ liệu theo múi giờ trong mạng của họ từ dấu thời gian có trong tệp Chuyển dữ liệu. Hãy chú ý điểm khác biệt này khi bạn tính toán việc phân phối tệp.

Trong các trường hợp cực kỳ hiếm, các tệp Chuyển dữ liệu có thể được xuất bản lại để sửa dữ liệu sai. Trong các trường hợp này, tên các tệp xuất bản lại sẽ có chuỗi "_corrected", nhưng các phiên bản trước của tệp không bị xóa khỏi bộ chứa. 

Thông tin về dữ liệu chứa trong tệp Chuyển dữ liệu

 • Dữ liệu trễ
  Độ trễ một vài giờ là bình thường, nhưng đôi khi các tệp Chuyển dữ liệu cần nhiều thời gian hơn bình thường để xử lý. Nếu dữ liệu bị trễ, thì dữ liệu này sẽ xuất hiện trong tệp theo giờ tiếp theo với dấu thời gian chính xác. Ví dụ: một tệp có hầu hết các dấu thời gian nằm trong khoảng từ 8 giờ sáng đến 9 giờ sáng và một số dấu thời gian sớm hơn nếu quá trình xử lý bị trì hoãn. Không có trường hợp nào trong đó dữ liệu xuất hiện "sớm" (xuất hiện trong tệp của giờ trước đó).
 • Giờ không có hoạt động
  Nếu không có hoạt động nào trong một giờ nhất định, thì hệ thống sẽ đăng tệp Chuyển dữ liệu trống chỉ có dữ liệu tiêu đề. Nếu các tệp trong một giờ nhất định bị thiếu, hãy sử dụng báo cáo trong Ad Manager để xem liệu có bất kỳ sự kiện nào trong giờ bị thiếu hay không. Khi kiểm tra các sự kiện trong một giờ nhất định, hãy ghi nhớ ngày và ranh giới ngày mà chúng tôi sẽ thảo luận bên dưới. Nếu báo cáo Ad Manager xác nhận rằng không có sự kiện liên quan nào trong giờ bạn đang kiểm tra, thì bạn không cần liên hệ với bộ phận hỗ trợ về tệp chuyển dữ liệu bị thiếu.
 • Ngày và ranh giới ngày
  Tệp theo giờ đầu tiên cho một ngày nhất định thường chứa các sự kiện từ nửa đêm đến 1 giờ sáng theo Giờ Thái Bình Dương, nhưng dấu thời gian của sự kiện nằm trong múi giờ trong mạng của nhà xuất bản. Ví dụ: nếu nhà xuất bản đặt sang Giờ miền Đông, họ sẽ thấy các sự kiện từ 3 giờ sáng đến 4 giờ sáng trong tệp theo giờ đầu tiên. Ba giờ trước đó sẽ có trong tệp của ngày hôm trước. Do đó, bạn có thể thấy dấu thời gian từ một ngày khác với ngày biểu thị trong tên tệp. Luôn tham khảo dấu thời gian của các sự kiện trong tệp, chứ không phải theo thời gian tệp được đăng hoặc tên của tệp.
 • Báo cáo quảng cáo Chính/đồng hành trong Chuyển dữ liệu
  Tệp Chuyển dữ liệu hiển thị cả lần hiển thị quảng cáo chính và đồng hành. IsCompanion sẽ là "TRUE" cho lần hiển thị quảng cáo Đồng hành. Trường CreativeId chứa ID quảng cáo riêng lẻ cho quảng cáo Chính và Đồng hành chứ không phải ID Nhóm quảng cáo. Không có trường bổ sung trong Chuyển dữ liệu cho ID Nhóm quảng cáo để liên kết số lần hiển thị quảng cáo đồng hành với số lần hiển thị quảng cáo chính.
 • Sự khác biệt với báo cáo Công cụ truy vấn của Ad Manager
  Lưu lượng truy cập không hợp lệ hoặc dữ liệu thư rác sẽ được xóa định kỳ khỏi Công cụ truy vấn hoặc báo cáo do API tạo. Do lịch trình xuất bản của các tệp Chuyển dữ liệu, một số hoạt động dọn dẹp này có thể không được phản ánh. Điều này có thể dẫn đến số lần hiển thị, lần nhấp hoặc các sự kiện khác trong tệp Chuyển dữ liệu cao hơn một chút. Nếu có khác biệt thì mức độ thường là ~ 1%.

  Tệp Chuyển dữ liệu CodeServes có thể hiển thị giá trị cao hơn chỉ số "Số lần phục vụ mã" trong Công cụ truy vấn vì Chuyển dữ liệu sẽ tính một mã phục vụ cho mỗi lần hiển thị đã phân phát, nhưng Công cụ truy vấn chỉ tính một mã phục vụ cho mỗi yêu cầu. Một số định dạng quảng cáo, chẳng hạn như quảng cáo văn bản Google Ads, có thể chứa nhiều lần hiển thị cho một yêu cầu. Hãy nhóm các tệp Chuyển dữ liệu theo giá trị trường TimeUsec2KeyPart để tìm các lần hiển thị khác biệt để so sánh.

Sử dụng tệp báo cáo Chuyển dữ liệu

Khi bạn đã thiết lập Chuyển dữ liệu, các tệp sẽ được lưu trong bộ chứa trên đám mây của Ad Manager. Bạn có thể truy cập các tệp trên web, bằng công cụ dòng lệnh hoặc thông qua API. Tìm hiểu thêm về cách truy cập bộ chứa lưu trữ trên đám mây của Ad Manager

Sử dụng dấu thời gian trên mỗi hàng trong tệp thay cho giờ ghi trong tên tệp
Nếu chỉ nhập và phân tích một nhóm tệp Chuyển dữ liệu cụ thể dựa trên giờ bắt đầu trong tên tệp, thì bạn có thể bỏ qua dữ liệu cung cấp trong tệp tiếp theo vì giờ mùa hè, việc thu thập dữ liệu bị trễ hoặc các tình huống tương tự khác . Cách tiếp cận tốt hơn là đọc tất cả các tệp Chuyển dữ liệu trong một hệ thống riêng (như kho dữ liệu hoặc công cụ truy vấn) và hạn chế phân tích dựa trên dấu thời gian của sự kiện.

Các tệp Chuyển dữ liệu có định dạng văn bản thô và bạn có thể chuyển đổi bằng trình chỉnh sửa bảng tính. Dưới đây là một số ví dụ về các cách phổ biến và bạn có thể chọn để áp dụng thông tin Chuyển dữ liệu

 • Tổng hợp các sự kiện và hoạt động của người dùng theo tham số (ví dụ: trên mỗi quảng cáo)
 • Tính số lượt chuyển đổi khác biệt trong nhiều ngày
 • Khớp người dùng với cơ sở dữ liệu khách hàng
 • Báo cáo về thông tin địa lý và nhân khẩu học của người dùng

Bạn có thể sử dụng bảng đối sánh để cung cấp cách tra cứu tên-ID cho các giá trị có trong tệp Chuyển dữ liệu, giúp bạn đối sánh thông tin phân phát quảng cáo (như đơn vị quảng cáo hoặc mục hàng) với các giá trị chỉ định trước đã lưu trữ trong cơ sở dữ liệu.

Lưu trữ tệp cục bộ 

Một nguyên tắc là mỗi sự kiện sử dụng từ 25 đến 35 byte trong một tệp nén. Như vậy, 10 triệu lần hiển thị sẽ cần khoảng 300 MB dung lượng đĩa trong một tệp nén. Xin lưu ý rằng đây là con số ước tính và kích thước tệp của bạn có thể lớn hơn một chút. Ngoài ra, vì đây là kích thước dữ liệu ở dạng nén, nên bạn cần thêm không gian để giải nén và sử dụng các tệp.

Các tệp Chuyển dữ liệu cũ hơn 60 ngày sẽ được xóa khỏi Ad Manager. Nếu muốn lưu trữ tệp của mình lâu hơn thời gian 60 ngày đã cho, bạn nên lưu trữ tệp cục bộ hoặc chuyển sang giải pháp sử dụng bộ nhớ vĩnh viễn trên đám mây. Bộ nhớ này có thể bao gồm tài khoản Google Cloud Storage độc lập mà bạn có toàn quyền kiểm soát.

Làm cho các tệp Chuyển dữ liệu lớn dễ xử lý hơn

Google Code đã phát hành một bộ công cụ nguồn mở có tên CRUSH (Tiện ích báo cáo tùy chỉnh cho Shell) để xử lý dữ liệu văn bản được phân tách từ dòng lệnh hoặc trong các tập lệnh shell. Các công cụ CRUSH đã được phát triển, thử nghiệm rộng rãi và chúng hoạt động tốt nhất trên các hệ điều hành Linux hoặc Unix. CRUSH hiện được hỗ trợ trong cộng đồng nguồn mở.

Giải pháp thay thế không phải nguồn mở là DMX, một phần mềm tích hợp dữ liệu do Syncsort phát triển.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?