Model aukcji

Jak działają aukcje automatyczne

Aukcja reklam służy do wyboru reklam, które zostaną wyświetlone na stronach wydawcy, i określenia wysokości przychodów, jakie te reklamy przyniosą. Reklamy przynoszą różne przychody w zależności od takich czynników jak stawka oferowana przez reklamodawcę za określoną reklamę. Reklama, która wygra, jest wyświetlana użytkownikowi w witrynie lub aplikacji wydawcy.

W usłudze Ad Manager aukcje otwarte i aukcje prywatne przebiegają według takiego modelu:

Ad Manager wybiera zwycięzcę

Ad Manager ustala zwycięzcę aukcji na podstawie najwyższej zgłoszonej stawki netto. Stawka netto uwzględnia dostosowania, które Ad Manager może według własnego uznania zastosować do stawki zgłoszonej przez kupującego w celu zoptymalizowania aukcji.

Niezależnie od tego, czy zostaną użyte jakieś dostosowania, kupujący, który wygra, nigdy nie zapłaci więcej, niż zadeklarował w zgłoszeniu. Jeśli odpowiednie kwoty zgłoszonych stawek netto są identyczne, zwycięzca może zostać wybrany losowo.

Aukcja zostaje zamknięta

Aby zoptymalizować aukcję, Google może ją zakończyć po osiągnięciu ceny niższej niż cena minimalna, która zostałaby zastosowana w innych okolicznościach. W takich sytuacjach kupujący, który okaże się zwycięzcą, może zapłacić stawkę poniżej ceny minimalnej, czyli uzyskać rabat.

W kolejnych transakcjach może jednak spotkać się z wyższymi cenami minimalnymi, co zrównoważy otrzymany wcześniej rabat.

Sprzedawcy otrzymują zapłatę

Sprzedawcy otrzymają zapłatę równą cenie końcowej pomniejszonej o udział w przychodach przysługujący firmie Google, ale zgodnie z warunkami korzystania z aukcji Google będzie to kwota nie mniejsza niż stawka CPM ustalona dla aukcji. Jeśli sprzedawca wyłączy ustawienie Średni udział w przychodach, na skutek optymalizacji aukcja może zostać zakończona po osiągnięciu ceny niższej niż cena minimalna, która zostałaby zastosowana w innych okolicznościach.

Sprzedawca zawsze otrzymuje przynajmniej swoją określoną minimalną stawkę CPM, dlatego może zarobić na transakcji więcej, niż wynosi jego udział w przychodach wynikający z umowy.

Z tego powodu w kolejnych transakcjach udział sprzedawcy w przychodach może zostać zmniejszony w celu zrównoważenia wcześniejszych zarobków przewyższających udział w przychodach wynikający z umowy. Zawsze jednak ze wszystkich transakcji w ramach Authorized Buyers w danym miesiącu sprzedawca otrzyma co najmniej udział w przychodach wynikający z umowy.

W chwili przejścia na aukcję pierwszej ceny we wrześniu 2019 r. optymalizacje udziału w przychodach zostały wstrzymane.

Zakwalifikowane wyświetlenia mogą konkurować na aukcji otwartej

Gdy wyświetlenia, które kwalifikują się na aukcje otwarte, są objęte umową preferencyjną lub aukcją prywatną, mogą albo (i) konkurować bezpośrednio na aukcji otwartej, albo (ii) konkurować na aukcji otwartej, jeśli wyświetlenia z umowy preferencyjnej lub aukcji prywatnej nie zostaną wypełnione.

Optymalizowanie aukcji

Ad Manager może przeprowadzić ograniczoną liczbę eksperymentów, aby zoptymalizować aukcję. Eksperymenty te mogą obejmować:

  • modyfikowanie standardowego modelu lub mechanizmu aukcji,
  • symulowanie wywołań reklam i aukcji,
  • modyfikowanie ceny CPM określonej przez wydawcę dla wyświetlenia lub dostosowywanie ustawień wydawcy,
  • rabaty na niektóre stawki przesłane przez kupujących lub zmianę priorytetu stawek zgłoszonych przez kupujących.

Ustawienia kierowania reklam określone przez kupującego nie zostaną zmienione.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
false
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
148
false