Model aukcji

Jak działają aukcje automatyczne

Aukcja reklam służy do wyboru reklam, które zostaną wyświetlone w usługach wydawcy, i określenia wysokości przychodów, jakie te reklamy przyniosą. Reklamy przynoszą różne przychody w zależności od takich czynników jak stawka oferowana przez reklamodawcę za określoną reklamę. Reklama, która wygra, jest wyświetlana użytkownikowi w witrynie lub aplikacji wydawcy.

W usłudze Ad Manager aukcje otwarte i aukcje prywatne przebiegają według takiego modelu:

Ad Manager wybiera zwycięzcę

Ad Manager ustala zwycięzcę aukcji na podstawie najwyższej zgłoszonej stawki netto. W stawce netto uwzględniony jest udział w przychodach przysługujący Google oraz optymalizacje aukcji, które mogą być konieczne w razie prawdopodobieństwa niewyświetlenia reklamy i niewygenerowania wyświetlenia podlegającego rozliczeniu.

Prawdopodobieństwo, że reklama zostanie wyświetlona i wygeneruje wyświetlenie podlegające rozliczeniu, może być różne w przypadku różnych stawek. Aby zoptymalizować przychody wydawcy, Ad Manager wybiera stawkę o najwyższej szacowanej wartości dla wydawcy.

Przykład
Jeśli stawka 10 zł daje 10% prawdopodobieństwa, że wygenerowane zostanie wyświetlenie podlegające rozliczeniu, a stawka 5 zł daje 50% takiego prawdopodobieństwa, to stawka 5 zł jest warta więcej dla wydawcy (szacowana wartość to 5 zł x 50% = 2,50 zł minus udział w przychodach przysługujący Google w porównaniu z 10 zł x 10% = 1 zł minus udział w przychodach przysługujący Google). Jako zwycięska zostanie więc wybrana stawka w wysokości 5 zł. Chociaż szacowana wartość to 2,50 zł, po wystąpieniu zdarzenia podlegającego rozliczeniu reklamodawca zostaje obciążony opłatą w wysokości 5 zł, a wydawca otrzymuje 5 zł pomniejszone o udział w przychodach przysługujący Google.

Niezależnie od tego, czy zostaną zastosowane jakiekolwiek optymalizacje, kupujący, który wygra, nigdy nie zapłaci więcej niż zadeklarował w zgłoszeniu. Jeśli odpowiednie kwoty zgłoszonych stawek netto są identyczne, zwycięzca może zostać wybrany losowo.

Sprzedawcy otrzymują zapłatę

Sprzedawcy otrzymają zapłatę równą cenie końcowej pomniejszonej o udział w przychodach przysługujący Google, ale zgodnie z warunkami korzystania z aukcji Google będzie to kwota nie mniejsza niż minimalna stawka CPM ustalona dla aukcji. Ad Manager udostępnia też opcjonalną funkcję Docelowy CPM. Gdy jest ona włączona, docelowy CPM nie stanowi określonej ceny minimalnej, ponieważ ceny minimalne są dostosowywane dynamicznie, aby zysk był możliwie jak największy, a średnia wartość CPM zasobów reklamowych była co najmniej równa docelowemu CPM. Dowiedz się więcej o docelowym CPM.

Optymalizowanie aukcji

Ad Manager może przeprowadzić ograniczoną liczbę eksperymentów, aby zoptymalizować aukcję. Eksperymenty te mogą obejmować:

  • modyfikowanie standardowego modelu lub mechanizmu aukcji,
  • symulowanie wywołań reklam i aukcji,
  • modyfikowanie ceny CPM określonej przez wydawcę dla wyświetlenia lub dostosowywanie ustawień wydawcy,
  • rabaty na niektóre stawki zgłoszone przez kupujących lub inne zmiany priorytetu stawek zgłoszonych przez kupujących.

Ustawienia kierowania reklam wybrane przez kupującego nie ulegają zmianie.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne