ใช้ข้อมูลรายได้จากโฆษณาระดับการแสดงผล

คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลรายได้จากโฆษณาที่ระดับการแสดงผลได้ ข้อมูลนี้จะช่วยคุณในเรื่องต่อไปนี้

 • การประเมินและเพิ่มประสิทธิภาพการได้ผู้ใช้ใหม่ (User Acquisition หรือ UA) ดูวิธีตั้งงบประมาณ UA อย่างมีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายผู้ใช้ใหม่หรือหาผู้ใช้ใหม่ที่คล้ายกัน รวมถึงประเมินและเพิ่มประสิทธิภาพการสร้างรายได้
 • ตรวจสอบ CPM เฉลี่ยเพื่อให้คํานวณมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน (LTV) ของผู้ใช้ได้แม่นยํามากขึ้น 
 • ทําการวิเคราะห์ Business Intelligence

ลักษณะการทำงาน

หลังจากแสดงโฆษณาแล้ว Ad Manager จะส่งมูลค่าโดยประมาณ ผู้เผยแพร่โฆษณาที่ระบุ หรือค่าที่แน่นอน (ขึ้นอยู่กับประเภทโฆษณาที่ชนะ) สําหรับการแสดงผล คุณสามารถใช้ข้อมูลนี้ในระบบภายในหรือเครื่องมืออื่นๆ ของบุคคลที่สามเพื่อทําความเข้าใจกิจกรรมของผู้ใช้ได้ดียิ่งขึ้น 

Google Mobile Ads SDK จะมี API ใหม่ให้คอยฟัง Pingback เหล่านี้ เมื่อได้รับ Pingback แล้ว โค้ดที่กำหนดเองของผู้เผยแพร่โฆษณาจะทำงาน จากนั้นโค้ดที่กําหนดเองจะส่งต่อข้อมูลไปยังเครื่องมือวิเคราะห์ของคุณ ต่อไปนี้คือภาพรวม

 • คําสั่ง ping ของรายได้จากโฆษณาที่ระดับการแสดงผลจะส่งไปยัง SDK โดยตรง 
 • ตัว Listener ที่ผู้เผยแพร่โฆษณาใช้งานจะตรวจจับคําสั่ง ping ได้ 
 • ผู้เผยแพร่โฆษณาจะส่งต่อข้อมูลไปยังเครื่องมือ Business Intelligence (BI) ของตน 

โปรดทราบว่าระบบจะใช้ USD เป็นสกุลเงินสําหรับรายได้จากโฆษณาที่ระดับการแสดงผลเสมอ

เกี่ยวกับระดับความแม่นยําของมูลค่าโฆษณา

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายระดับความแม่นยําที่มี

ระดับความแม่นยํา ความหมาย
แม่นยำ

มูลค่าที่ตรงกับค่าใช้จ่ายโฆษณา ตัวเลือกนี้ใช้ได้กับ Ad Exchange, แหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคา และธุรกรรมแบบเป็นโปรแกรมเท่านั้น หาก Ad Manager ระบุค่าที่แม่นยําสําหรับแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาไม่ได้ ระบบจะประมาณความแม่นยําโดยประมาณ

หมายเหตุ: เราคาดว่าความคลาดเคลื่อนระหว่างรายได้จากโฆษณาโดยประมาณกับมูลค่าจริงจะอยู่ในช่วง 10%

ค่าโดยประมาณ

มูลค่าโฆษณาโดยประมาณจากภาพรวมข้อมูล 

หากคุณป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบของแหล่งที่มาของโฆษณาสําหรับแหล่งที่มาของโฆษณาบุคคลที่สามในสื่อกลาง Waterfall ไว้ Ad Manager จะใช้ค่าเฉลี่ยตามข้อมูลประวัติเพื่อประมาณค่า

หมายเหตุ: เราคาดว่าความคลาดเคลื่อนระหว่างรายได้จากโฆษณาโดยประมาณกับมูลค่าจริงจะอยู่ในช่วง 10%

ระบุโดยผู้เผยแพร่โฆษณา มูลค่าโฆษณาที่ผู้เผยแพร่โฆษณามีให้คือ CPM ที่กําหนดเองที่ป้อนให้กับรายการโฆษณามาตรฐาน ผู้สนับสนุน และรายการโฆษณาส่วนที่เหลือ และอินสแตนซ์แหล่งที่มาของโฆษณา Waterfall ในกลุ่มสื่อกลาง หากคุณไม่ได้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบของแหล่งที่มาของโฆษณา หรือข้อมูลการแมปหน่วยโฆษณา หรือ Ad Manager ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลได้มากพอที่จะประมาณค่าโฆษณาสําหรับแหล่งที่มาของโฆษณาบุคคลที่สาม ระบบจะใช้ eCPM ที่กำหนดเองที่คุณป้อนไว้ 
ไม่ระบุ

ระบบจะระบุว่า "ไม่ทราบ" เมื่อไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลสําหรับ Ad Manager ในการคํานวณมูลค่ารายได้

กรณีนี้จะเกิดขึ้นสําหรับแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาซึ่ง Ad Manager จะระบุมูลค่ารายได้โดยประมาณ หากมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะคํานวณ

เริ่มต้นใช้งาน

หากต้องการใช้รายได้จากโฆษณาในระดับการแสดงผล ให้ทําตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ตรวจสอบว่าคุณใช้ SDK โฆษณาในอุปกรณ์เคลื่อนที่ของ Google เวอร์ชันขั้นต่ำที่กำหนด
  • 21.1.0+ สำหรับ Android
  • 9.10.0+ สำหรับ iOS
  • 5.0.0+ สำหรับ Unity  
 2. เปิดรายได้จากโฆษณาที่ระดับการแสดงผลในบัญชี Ad Manager โดยทําดังนี้
  1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Ad Manager
  2. คลิกผู้ดูแลระบบ จากนั้น การตั้งค่าส่วนกลาง
  3. ในส่วน "การตั้งค่าเครือข่าย" ให้เลื่อนลงไปที่ "การตั้งค่าวิดีโอและอุปกรณ์เคลื่อนที่" 
  4. เปิดสวิตช์ เปิดใช้อยู่ ข้าง "รายได้จากโฆษณาที่ระดับการแสดงผล"
  5. คลิกบันทึก
 3. ใช้เครื่องจัดการเหตุการณ์ที่เสียค่าใช้จ่ายในแอป โดยดูวิธีการใช้งานสําหรับ Android, iOS หรือ Unity

คำถามที่พบบ่อย

ฉันควรใช้ข้อมูลรายได้จากโฆษณาในระดับการแสดงผลอย่างไร

รายได้จากโฆษณาในระดับการแสดงผลจะช่วยให้คุณได้รับข้อมูลด้านรายได้และการแสดงผลทั้งหมด รายได้ทั้งหมดคือผลรวมของ ad_value จากรายได้จากโฆษณาในระดับการแสดงผลทั้งหมด (หรือที่เรียกว่าเหตุการณ์ที่เสียค่าใช้จ่ายใน SDK API) คุณจะดูข้อมูลนี้ได้ตามแหล่งที่มาของโฆษณา หน่วยโฆษณา รูปแบบโฆษณา และอื่นๆ ตามข้อมูลที่รวบรวมจาก SDK
หมายเหตุ: หากต้องการทราบว่าแหล่งที่มาของโฆษณาใดแสดงเหตุการณ์ที่เสียค่าใช้จ่าย ให้ใช้เมธอด MediationAdapterClassName() กับรูปแบบโฆษณาใดก็ได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบด้วยสื่อกลางสําหรับ Android, iOS และ Unity
จํานวนการแสดงผลทั้งหมดคือจํานวนเหตุการณ์ Pingback ของ LTV โปรดรวมเหตุการณ์ที่ไม่มี ad_value ด้วยเพื่อป้องกันการรายงานที่มีข้อมูลน้อยกว่าความเป็นจริง 

เหตุใดฉันจึงเห็นข้อมูลคลาดเคลื่อน 

ข้อมูลรายได้ในระดับการแสดงผลของ Ad Manager และของเครือข่ายของบุคคลที่สามอาจมีความคลาดเคลื่อนในระดับหนึ่ง การเปรียบเทียบข้อมูลรายได้จากโฆษณาในระดับการแสดงผลกับรายงาน Ad Manager หรือแหล่งข้อมูลอื่นอาจแตกต่างกันออกไปตามการคำนวณ ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่าคุณไม่ได้กรองเหตุการณ์ใดๆ ออกเมื่อรวบรวมข้อมูลรายได้จากโฆษณาในระดับการแสดงผลและคํานวณ LTV 
หากคุณเห็นมูลค่าที่คลาดเคลื่อนในความแม่นยําโดยประมาณ อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้ 
 • การเปลี่ยนแปลงมูลค่าขั้นต่ำและความผันผวนของ eCPM: เนื่องจากมูลค่าที่มีความแม่นยำโดยประมาณจะคำนวณโดยใช้ค่าเฉลี่ยตามข้อมูลประวัติ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าขั้นต่ำในหน่วยโฆษณาหรือความผันผวนของ CPM อื่นๆ จึงอาจให้ค่าประมาณที่สูงหรือต่ำเกินจริงได้ 
 • อินสแตนซ์แหล่งที่มาของโฆษณารายการใหม่: หากเปิดใช้การเพิ่มประสิทธิภาพ, Ad Manager อาจใช้เวลาถึง 5 วันในการสร้างข้อมูลสําหรับอินสแตนซ์แหล่งที่มาของโฆษณารายการใหม่ ในระหว่างนี้ ระบบจะใช้ความแม่นยําที่ผู้เผยแพร่โฆษณาระบุไว้
หากคุณเห็นมูลค่าที่คลาดเคลื่อนในความแม่นยําที่ผู้เผยแพร่โฆษณาระบุ อาจเป็นเพราะข้อมูลไม่ตรงกันระหว่าง eCPM ที่กําหนดเองกับมูลค่าขั้นต่ำของหน่วยโฆษณาบุคคลที่สาม
หากใช้ eCPM แบบกำหนดเองในการแสดงโฆษณาสื่อกลางตามลำดับขั้น ระบบจะใช้ค่า eCPM นี้เพื่อคํานวณข้อมูลรายได้จากโฆษณาในระดับการแสดงผล หากใช้ eCPM นี้ในการจัดลำดับอินสแตนซ์แหล่งที่มาของโฆษณาใน Waterfall เป็นหลัก หรือ eCPM ไม่ตรงกับมูลค่าขั้นต่ำของหน่วยโฆษณาบุคคลที่สาม ก็อาจเกิดข้อมูลที่คลาดเคลื่อนได้ เนื่องจาก eCPM ที่กําหนดเองจะไม่ตรงกับ CPM จริงซึ่งแสดงโดยบุคคลที่สาม
เราขอแนะนําให้ป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบของแหล่งที่มาของโฆษณา Waterfall เพื่อทําให้ Ad Manager สามารถประมาณค่า eCPM และลดความคลาดเคลื่อนลงได้
นอกจากนี้ Ad Manager อาจใช้การกรองการเข้าชมที่ไม่ถูกต้องหลังจากที่มีการแสดงผลแล้ว ในกรณีดังกล่าว คุณอาจเห็นความแตกต่างของข้อมูลที่แสดงในการรายงานของ Ad Manager กับข้อมูลที่บันทึกผ่าน Data API ของข้อมูลรายได้จากโฆษณาในระดับการแสดงผลก่อนที่จะมีการใช้ตัวกรอง
 

เหตุใดฉันจึงเห็น ad_value = $0

Ad Manager จะรายงานมูลค่าเป็น $0 เมื่อไม่มีแหล่งข้อมูลสำหรับให้ Ad Manager ใช้คํานวณรายได้ ซึ่งจะมีการรายงานความแม่นยําเป็น "ไม่ทราบ" ในกรณีดังกล่าว
กรณีนี้จะเกิดขึ้นสําหรับแหล่งที่มาของโฆษณาซึ่งใช้การเสนอราคาซึ่ง Ad Manager จะระบุมูลค่ารายได้โดยประมาณ หากมีข้อมูลไม่เพียงพอที่จะคํานวณ 

 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก