Pierwsze kroki z reklamami natywnymi

Z tego artykułu dowiesz się, jak zacząć trafikować reklamy natywne.

 1. Określ jednostki reklamowe, na które mają być kierowane reklamy natywne
 2. Utwórz styl natywny
 3. Zastosuj styl natywny do konkretnego elementu zamówienia
 4. Dodaj kreacje natywne

Formaty i style natywne

Zanim zaczniesz korzystać z reklam natywnych, musisz wiedzieć, czym są formaty i style natywne, czyli komponenty, których nie znajdziesz w pozostałych obszarach Ad Managera.

 • Formaty natywne określają zmienne/zasoby, takie jak nagłówek, obraz i tekst główny, które składają się na reklamę. Format natywny zapewnia spójność wyglądu określonego typu reklamy.
  Przykład: możesz zdecydować, że wszystkie reklamy wideo mają mieć nazwę reklamodawcy nad filmem. W tym celu na potrzeby tego typu reklam użyj formatu natywnego, a na potrzeby reklam bez filmu – innego formatu.
  • Cztery wstępnie zdefiniowane formaty standardowe (reklama natywna z treścią, natywna reklama wideo z treścią, reklama natywna promująca instalacje aplikacji i natywna reklama wideo promująca instalacje aplikacji) mają zastosowanie w wielu przypadkach trafikowania reklam natywnych, a formaty niestandardowe umożliwiają określanie własnych zmiennych.
  • Format natywny może składać się z kolekcji stylów natywnych, gdzie wszystkie style w jednym formacie mają te same zmienne/zasoby.
 • Style natywne umożliwiają kształtowanie reklam natywnych za pomocą zmiennych w danym formacie. W przypadku stylów natywnych korzystasz ze wskazówek lub aktualizacji kodu w usłudze Ad Manager, aby określić, jak Twoje reklamy natywne będą wyglądać w różnych sytuacjach, np. w witrynie lub aplikacji.

Ogólnie rzecz biorąc, aby utworzyć reklamę natywną:

 1. Utwórz styl natywny.
 2. Aby zastosować styl natywny utworzony w kroku 1 do elementu zamówienia, podczas tworzenia tego elementu:
  1. W polu „Oczekiwane kreacje” wybierz format natywny, do którego należy dany styl natywny.
  2. Upewnij się, że w sekcji „Dodaj kierowanie” masz określone te same ustawienia kierowania elementu zamówienia co w przypadku stylu natywnego.
Szczegółowe instrukcje znajdziesz poniżej.

1. Określ jednostki reklamowe, na które mają być kierowane reklamy natywne

Możesz utworzyć nowe jednostki reklamowe lub skorzystać z istniejących, aby określić miejsca w witrynie lub aplikacji, w których chcesz wyświetlać reklamy natywne. Są to jednostki reklamowe, na które będzie kierowany styl natywny utworzony w kolejnym kroku.

 1. Zaloguj się w usłudze Google Ad Manager
 2. Kliknij Zasoby reklamowe a potem Jednostki reklamowe.
 3. Wybierz jedną z opcji:
  • Utwórz nową jednostkę reklamową: kliknij Nowa jednostka reklamowa.
  • Zmień istniejącą jednostkę reklamową: kliknij nazwę jednej z jednostek reklamowych w tabeli i wybierz Ustawienia.
 4. W sekcji „Rozmiary”:
  • W menu „Tryb rozmiaru” kliknij Stały rozmiar.
  • W polu „Rozmiary (opcjonalne)” wybierz rozmiar w pikselach lub kliknij Elastyczny, jeśli chcesz, aby reklamy natywne korzystały z boksów elastycznych.
 5. Uzupełnij/dostosuj pozostałe ustawienia i kliknij Zapisz.

2. Utwórz styl natywny

Style natywne można tworzyć na 3 sposoby. Wybierz opcję, która najbardziej Ci odpowiada, a następnie wykonaj pozostałe kroki.

 1. W usłudze Ad Manager kliknij Wyświetlanie a potem Natywna.
 2. Nad tabelą kliknij Nowy styl natywny.
 3. Wybierz jedną z tych opcji:
  • Edytor pomagający w projektowaniu – skorzystaj z tej opcji, jeśli:
   • Wolisz, aby elementy sterujące interfejsu przeprowadziły Cię przez proces tworzenia i określania stylu reklamy natywnej bez konieczności pisania kodu. Zacznij od szablonów lub pozwól Google zaprojektować reklamę natywną, aby szybko wdrożyć styl natywny. Nadal możesz zmodyfikować te style za pomocą kodu HTML i CSS.
   • Wolisz używać jednego z 4 formatów standardowych:
    • Reklama natywna z treścią – na potrzeby reklam displayowych wyświetlanych w witrynie lub aplikacji (to najczęstszy scenariusz, dlatego zdecydowanie zalecamy utworzenie stylu dla formatu reklamy natywnej z treścią).
    • Natywna reklama wideo z treścią – na potrzeby reklam wideo wyświetlanych w witrynie lub aplikacji. Jeśli nie chcesz wyświetlać w witrynie ani aplikacji reklam wideo, nie musisz dodawać stylu z tą opcją.
    • Reklama natywna promująca instalacje aplikacji – na potrzeby reklam promujących instalacje aplikacji wyświetlanych w witrynie lub aplikacji. Jeśli nie chcesz wyświetlać w witrynie reklam promujących instalacje aplikacji, nie musisz dodawać stylu z tą opcją.
    • Natywna reklama wideo promująca instalacje aplikacji – na potrzeby reklam wideo promujących instalacje aplikacji wyświetlanych w witrynie lub aplikacji. Jeśli nie chcesz wyświetlać w witrynie reklam wideo promujących instalacje aplikacji, nie musisz dodawać stylu z tą opcją.
    • Jeśli chcesz, aby w Twojej witrynie lub aplikacji wyświetlały się wszystkie typy reklam, utwórz styl dla każdego z 4 formatów standardowych. Jeśli nie musisz dostosowywać stylu do poszczególnych formatów, możesz wybrać opcję Użyj stylów natywnych zaprojektowanych przez Google, która pozwala zastosować jeden styl do wszystkich formatów.
   • Chcesz używać reklam natywnych na potrzeby transakcji tradycyjnych i realizowanych w ramach automatyzacji.
   Wykonaj te czynności
  • Edytor HTML i CSS – skorzystaj z tej opcji, jeśli:
   • Wolisz mieć pełną kontrolę nad określaniem stylu reklam natywnych w witrynach. Dzięki tej opcji możesz całkowicie samodzielnie stworzyć styl przy użyciu określonego kodu HTML i CSS.
   • Wolisz tworzyć niestandardowe formaty natywne, które umożliwiają definiowanie nowych zmiennych na potrzeby treści reklamy.
   • Chcesz używać reklam natywnych na potrzeby transakcji tradycyjnych i kreacji zarządzanych przez wydawcę w ramach automatyzacji gwarantowanej (jest to jedyny typ obsługiwanych transakcji realizowanych w ramach automatyzacji).
   Wykonaj te czynności
  • Kod aplikacji na Androida i iOS – skorzystaj z tej opcji, jeśli:
   • Wolisz mieć pełną kontrolę nad treścią i określaniem stylu reklamy natywnej w aplikacjach. W przypadku tej opcji nie trzeba tworzyć stylu – tworzysz niestandardowe formaty natywne, które umożliwiają definiowanie nowych zmiennych na potrzeby treści reklamy.
   • Chcesz używać reklam natywnych na potrzeby transakcji tradycyjnych i kreacji zarządzanych przez wydawcę w ramach automatyzacji gwarantowanej (jest to jedyny typ obsługiwanych transakcji realizowanych w ramach automatyzacji).
   Wykonaj te czynności

 

Pozostałe kroki w przypadku opcji Edytor pomagający w projektowaniu lub Edytor HTML i CSS:

 1. Nadaj nazwę reklamie natywnej.
 2. Obok opcji „Rozmiar reklamy” wybierz rozmiary pasujące do rozmiarów jednostek reklamowych wybranych powyżej. Zalecamy wybrać rozmiar Elastyczny, ponieważ zapewnia on większą elastyczność w określaniu stylu reklamy.
 3. Obok opcji „Dodaj kierowanie” wybierz zasoby reklamowe, na które chcesz kierować reklamy.
  Wybierz kierowanie na jednostki reklamowe określone w poprzedniej sekcji.
  Aby na przykład użyć stylu natywnego X w przypadku elementu zamówienia Y, ustawienia kierowania tego elementu muszą być takie same jak ustawienia kierowania stylu natywnego X.
 4. (Dotyczy tylko opcji „Edytor pomagający w projektowaniu”) Obok „Wybór stylu” zaznacz jedną z tych opcji:
  • Dostosuj styl natywny na podstawie szablonów: użyj szablonu, aby szybko rozpocząć pracę, a później dostosować styl do swoich potrzeb.
  • Użyj stylów natywnych zaprojektowanych przez Google: pozwól Google zaprojektować Twoje style natywne. My wybierzemy układ, który zapewni Ci optymalną skuteczność, a Ty możesz później wprowadzić zmiany. 
   • Style natywne zaprojektowane przez Google mogą wyświetlać tylko natywne reklamy automatyczne. Aby wyświetlać reklamy natywne z tradycyjnych elementów zamówienia, wybierz opcję „Dostosuj styl natywny na podstawie szablonów”.
 5. Obok opcji „Format natywny” wybierz format, do którego należy ten styl natywny:
  • W przypadku opcji „Edytor pomagający w projektowaniu”: wybierz format standardowy, który zawiera właściwy zbiór elementów dla Twojej reklamy.
  • W przypadku opcji „Edytor HTML i CSS”: wybierz istniejący format niestandardowy ze zmiennymi składającymi się na treść reklamy lub utwórz nowy format niestandardowy i wybierz własne zmienne.
 6. (Tylko w przypadku opcji „Edytor pomagający w projektowaniu a potem Dostosuj styl natywny na podstawie szablonów”) Obok pozycji „Szablon” wybierz szablon układu, od którego chcesz zacząć.
 7. Kliknij Dalej.
 8. Określ styl reklamy natywnej:
  • W przypadku opcji „Edytor pomagający w projektowaniu”: za pomocą elementów sterujących interfejsu dostosuj reklamę natywną do wyglądu i stylu witryny lub aplikacji.
  • W przypadku opcji „Edytor HTML i CSS”: użyj kodu HTML i CSS, aby dostosować styl reklamy natywnej do wyglądu i stylu witryny.
 9. Zapisz styl:
  • Jeśli klikniesz Zapisz i aktywuj, styl natywny zmieni stan na „Aktywny” i będzie się kwalifikować do wyświetlania reklam.
  • Gdy klikniesz Zapisz, styl będzie miał stan „Nieaktywny”. Aby móc wyświetlać reklamy, trzeba go będzie najpierw aktywować. Aby to zrobić, wybierz styl z tabeli i na wyświetlonym pasku kliknij Aktywuj.
 10. Aby użyć stylu natywnego utworzonego na potrzeby konkretnego elementu zamówienia, wykonaj czynności opisane w następnej sekcji.

 

Pozostałe kroki w przypadku opcji Kod aplikacji na Androida i iOS:

 1. Wyślij żądanie reklam natywnych z aplikacji:
  1. Zaimportuj pakiet SDK do reklam mobilnych Google (na Androida lub iOS), jeśli jeszcze nie został on zaimportowany.
  2. Użyj pakietu SDK do reklam mobilnych Google (na Androida lub iOS) do przesyłania żądań reklam natywnych z aplikacji. Twój deweloper aplikacji mobilnych:
   1. Definiuje moduł obsługi, który otrzymuje pola reklam i może wyświetlać ich treść według uznania.
   2. Może włączyć wstępne pobieranie kreacji natywnych, by były one wyświetlane użytkownikom z minimalnym opóźnieniem.
   3. Może zażądać wielu formatów reklam natywnych w jednym żądaniu reklamy. Ad Manager wybiera wtedy kreację natywną w dowolnym z żądanych formatów.
  3. Podczas edytowania kodu aplikacji pamiętaj o wskazówkach dotyczących reklam natywnych.
 2. (Opcjonalnie) Możesz utworzyć niestandardowy format reklamy natywnej na potrzeby reklam tradycyjnych. Utworzenie formatu niestandardowego i korzystanie z niego uniemożliwi jednak obsługę reklam automatycznych.
  1. Wpisz nazwę wewnętrzną i opis nowego niestandardowego formatu reklamy natywnej.
  2. (Opcjonalnie) W polu „Otwórz partnera świadczącego usługi pomiaru” wpisz identyfikator, który jest potrzebny do uzyskania certyfikatu partnera IAB.
  3. Określ, czy chcesz wyświetlać natywne reklamy wideo.
  4. Kliknij Dodaj zmienną.
  5. Wybierz typ i ustawienia zmiennej.
  6. W wyskakującym oknie „Zmienna” kliknij Dalej.
  7. Dodaj tyle zmiennych, ile potrzebujesz.
  8. Kliknij Zapisz i zakończ.
 3. Pomiń sekcję dotyczącą stosowania stylów natywnych do konkretnego elementu zamówienia i wykonaj instrukcje dodawania kreacji natywnych.

3. Zastosuj styl natywny do konkretnego elementu zamówienia

Ta sekcja dotyczy tylko opcji „Edytor pomagający w projektowaniu” oraz „Edytor HTML i CSS”. W przypadku opcji „Kod aplikacji na Androida i iOS” pomiń tę sekcję i przejdź do kroku 4. Dodaj kreacje natywne.

Gdy zapiszesz styl natywny zgodnie z opisem powyżej, zobaczysz podsumowanie dotyczących go ustawień. W ustawieniach elementu zamówienia musisz w polu „Oczekiwane kreacje” wybrać formaty natywne. Następnie potwierdź, że formaty natywne zawierają co najmniej jeden styl, którego ustawienia kierowania są takie same jak ustawienia kierowania elementu zamówienia.

 1. Na stronie podsumowania stylu natywnego kliknij Przejdź do elementu zamówienia.
  Możesz też przejść do sekcji Wyświetlanie a potem Elementy zamówienia i otworzyć istniejący element zamówienia.
 2. W polu „Oczekiwane kreacje”:
  • W przypadku elementu zamówienia Ad Exchange: wybierz Automatyczne reklamy natywne.
  • W przypadku innych elementów zamówienia: wybierz odpowiednie formaty natywne.
 3. Dodaj ustawienia w sekcji „Dodaj kierowanie”.
  Ustawienia kierowania elementu zamówienia muszą być takie same jak ustawienia kierowania jednego ze stylów natywnych w wybranych formatach natywnych.
  • Kliknij Sprawdź kierowanie, aby porównać ustawienia kierowania stylów natywnych i elementu zamówienia.
   Jeśli pojawi się ostrzeżenie o niezgodności kierowania, pamiętaj, że może być ono niedokładne, jeśli wybrany segment zasobów reklamowych stanowi tylko niewielką część ogólnego ruchu w sieci.
  • W sekcji „Odpowiednie aktywne style natywne” wybierz styl z listy stylów natywnych powiązanych z formatami natywnymi wskazanymi w polu „Oczekiwane kreacje”. Możesz też kliknąć Wyświetl styl natywny, aby zobaczyć stronę jego ustawień.
  • Zaktualizuj ustawienia kierowania, aby były zgodne, i kliknij Zapisz.
 4. Uzupełnij/dostosuj pozostałe ustawienia i kliknij Zapisz.

4. Dodaj kreacje natywne

Dodaj kreacje w zwykły sposób, mając na uwadze te informacje dotyczące reklam natywnych:

Podobnie jak natywne elementy zamówienia, kreacje natywne nie mają określonego rozmiaru. Mogą się one wyświetlać w dowolnym rozmiarze, w którego przypadku masz skonfigurowany styl natywny (ich komponentów możesz też zażądać bezpośrednio za pomocą kodu aplikacji na Androida i iOS).
 1. W ustawieniach elementu zamówienia kliknij kartę Kreacje.
 2. Następny krok zależy od typu elementu zamówienia:
  • Elementy zamówienia Ad Exchange: kliknij Wygeneruj kreację automatycznie.
  • Inne elementy zamówienia:
   1. Kliknij Dodaj kreację.
   2. Kliknij Nowa kreacja lub Istniejąca kreacja.
   3. Kliknij format natywny, do którego masz dodane style natywne.
   4. W sekcji „Zmienne zdefiniowane przez użytkownika” wpisz ustawienia zmiennych określone w wybranym formacie natywnym.
   5. Uzupełnij/dostosuj pozostałe ustawienia i kliknij Zapisz.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne