Zasady programów Menedżer reklam i Ad Exchange

Określanie maksymalnej oceny treści dla każdego żądania reklamy

Narzędzia takie jak maksymalna ocena treści reklam pozwalają lepiej kontrolować zawartość reklam wyświetlanych użytkownikom. Aby zachować zgodność z zasadami platformy, możesz ustawić maksymalną ocenę treści. 

Jeśli używasz pakietu SDK do ustawiania maksymalnej oceny treści reklam, ocenę wybierasz na poziomie żądania reklamy. Oznacza to, że możesz dostosowywać reklamy do różnych segmentów odbiorców.

Używanie wartości max_ad_content_rating na potrzeby żądań reklamy

Gdy użytkownik wygeneruje w Twojej aplikacji żądanie reklamy, możesz ustawić dla niego wartość max_ad_content_rating, aby określić maksymalną ocenę treści reklam, które zostaną wykorzystane do wypełnienia żądania. Oznacza to, że etykiety treści cyfrowych reklamy użytej do wypełnienia żądania powinny zostać ograniczone do reklam, które nie przekraczają określonej maksymalnej oceny treści.

Przykłady

  • Żądanie reklamy z wartością max_ad_content_rating ustawioną na T może zostać wypełnione reklamami z etykietą T, PG lub G.
  • Żądanie reklamy z wartością max_ad_content_rating ustawioną na G może zostać wypełnione tylko reklamami z etykietą G.

Tagowanie żądań reklamy

Tagowanie żądań reklamy może mieć wpływ na etykiety treści cyfrowych reklam wyświetlanych w Twojej aplikacji. Każdy tag ma własną wartość domyślną. Niezależnie od ustawienia max_ad_content_rating żądanie reklamy nie zostanie wypełnione reklamą z kategorii wyższej niż domyślna.

Jeśli żądanie pochodzi z aplikacji wykonaj to Wartością domyślną jest wykonaj to. Domyślne wartości
max_ad_content_rating to
Dla całej rodziny
(skierowane przede wszystkim do dzieci)
G G
Dla całej rodziny
(skierowane do różnych odbiorców)
PG G, PG
Nieotagowane/domyślne MA G, PG, T, MA

Wdrażanie

Aby stosować ustawienie max_ad_content_rating w przypadku swoich żądań reklamy, zapoznaj się z instrukcjami podanymi na stronie Google Developers dokumentacja dla deweloperów:

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Informacje o wersji

Poznaj najnowsze funkcje Ad Managera i poczytaj zaktualizowane artykuły w Centrum pomocy.

Zobacz, co nowego

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne