Raportowanie w usłudze Ad Manager – podstawy

Migracja raportu Dane historyczne Ad Exchange (beta)

Raport Dane historyczne Ad Exchange został wycofany w czerwcu 2023 r.

Wycofaliśmy raport Dane historyczne Ad Exchange, aby uprościć raportowanie. 

Wiele wymiarów i danych raportu Dane historyczne Ad Exchange przenieśliśmy do Raportu historycznego. W innych przypadkach podobny wymiar lub rodzaj danych występuje już w Raporcie historycznym, więc migracja nie była konieczna. Niektóre wymiary i dane zostały wycofane, a nie przeniesione. 

W Raporcie historycznym zastępowane wymiary będą się różnić pod tymi względami:

 • trochę inna nazwa,
 • podobne wyniki wymagają filtra,
 • dostępne są różne wartości.

Szczegółowe informacje znajdziesz w tabelach wymiarów i danych.

Sprawdzanie stanu danych lub wymiaru

W tabelach poniżej możesz sprawdzić stan wymiarów i danych w Raporcie historycznym.

Sprawdzanie stanu wymiaru
Kliknij kategorię wymiarów, aby sprawdzić stan tych wymiarów:

Zestawienia stawek

Wymiar Raportu Dane historyczne Ad Exchange Nazwa lub stan wymiaru w raportach historycznych Uwagi
Zakresy stawek (brutto) Zakres stawki Brak
(Powrót do menu)

Kupujący

Wymiar Raportu Dane historyczne Ad Exchange Nazwa lub stan wymiaru w raportach historycznych Notatki
Reklamodawcy Reklamodawca (sklasyfikowany) Brak
Domeny reklamodawców Domena reklamodawcy Brak
Branże reklamodawcy Branża reklamodawcy Brak
Agencje Agencja kupująca Brak
Marki Marka (sklasyfikowana) Brak
Sieci kupujących Sieć kupujących Brak
Identyfikatory umów Identyfikator transakcji automatycznej Brak
Nazwy umów Nazwa transakcji automatycznej „Aukcja otwarta” wyświetla się teraz jako „(Nie dotyczy)”
Platformy DSP Licytujący
 • Wartość „(Nie z DSP)” wyświetla się teraz jako „Google Ads”.
 • Wartość „Google: DCLK Bid Manager” to teraz „DV360”.
 • Wymiar „Licytujący” łączy platformy DSP mające ten sam element RTB.

Zapoznaj się z wymiarem Licytujący w raportach historycznych.

Typy transakcji Kanał automatyzacji Zastosuj filtr „Pierwszeństwo”, aby odtworzyć typy transakcji w sekcji Dane historyczne i utworzyć dalsze zestawienie aukcji otwartych.

(Powrót do menu)

Ogólne zasoby reklamowe

Wymiar Raportu Dane historyczne Ad Exchange Nazwa lub stan wymiaru w raportach historycznych Uwagi
Typy reklam Typ reklamy Brak
Rozmiary kreacji Wymiar kreacji (wyświetlone) Wartość „Natywna” jest podzielona na rzeczywiste rozmiary.
Kategorie urządzeń Kategoria urządzenia

Niektóre nazwy wartości różnią się w Raporcie historycznym:

 • Telewizor smart TV = Telewizor smart TV
 • Komputer = Komputer
 • Tablety = Tablet
 • Zaawansowane urządzenia mobilne = Smartfon
 • Inne urządzenia = dekoder lub telefon z podstawową przeglądarką (z podziałem w Raporcie historycznym).
Typy reklam rozwijanych Nie dotyczy Wycofano: dane nie zostaną przeniesione
Rozmiary zasobów reklamowych Żądane rozmiary reklam Dane w sekcji „Wideo/nakładka” są podzielone na rzeczywiste rozmiary.
Usługi Usługa Ad Exchange Brak
Źródła żądań Alokacja dynamiczna Brak
(Powrót do menu)

Obszar geograficzny

Wymiar Raportu Dane historyczne Ad Exchange Nazwa lub stan wymiaru w raportach historycznych Uwagi
Kraje Kraj Brak
(Powrót do menu)

Segmenty zasobów reklamowych

Wymiar Raportu Dane historyczne Ad Exchange Nazwa lub stan wymiaru w raportach historycznych Uwagi
Kanały Kanał Brak
Jednostki reklamowe DFP (najwyższego poziomu) Jednostka reklamowa (najwyższy poziom) Brak
Jednostki reklamowe DFP Jednostka reklamowa (wszystkie poziomy) Brak
Miejsca docelowe DFP Miejsce docelowe Brak
Reguły cenowe Reguła cenowa Pierwszeństwa + ujednolicona reguła cenowa Reguły cenowe w raporcie Dane historyczne Ad Exchange stanowią połączenie ujednoliconych reguł cenowych i reguł cenowych Pierwszeństwa w Raporcie historycznym.
Reguły ustawień Nie dotyczy Wycofano: dane nie zostaną przeniesione
Witryny Witryna Brak
Tagi Nie dotyczy Wycofano: dane nie zostaną przeniesione
Adresy URL URL Brak
(Powrót do menu)

Urządzenia mobilne

Wymiar Raportu Dane historyczne Ad Exchange Nazwa lub stan wymiaru w raportach historycznych Uwagi
Nazwy aplikacji Nazwy aplikacji  Brak
Przepustowość Przepustowość Brak
Nazwy operatorów Operator Brak
Urządzenia Urządzenia Brak
Typy zasobów reklamowych Typy zasobów reklamowych Brak
Identyfikator aplikacji mobilnej Identyfikator aplikacji Brak
Nazwy aplikacji mobilnych Nazwy aplikacji Brak
Systemy operacyjne System operacyjny Brak
(Powrót do menu)

Partnerzy sieci

Wymiar Raportu Dane historyczne Ad Exchange Nazwa lub stan wymiaru w raportach historycznych Uwagi
Własność zasobów reklamowych Własność zasobów reklamowych (wycofano) Brak
Nazwy partnerów sieci Nazwa partnera sieci Brak
(Powrót do menu)

Kierowanie

Wymiar Raportu Dane historyczne Ad Exchange Nazwa lub stan wymiaru w raportach historycznych Uwagi
Lokalizacje reklam Lokalizacja reklamy Brak
Typy promowania marki Typ promowania marki Brak
Typy kierowania Typ kierowania Brak
(Powrót do menu)

Jednostka czasu

Wymiar Raportu Dane historyczne Ad Exchange Nazwa lub stan wymiaru w raportach historycznych Uwagi
Dni Data Brak
Miesiące Miesiąc i rok Brak
Tygodnie Tydzień Brak
(Powrót do menu)

 

Sprawdź stan danych 
Kliknij kategorię danych, aby sprawdzić jej stan:

Widok aktywny

Dane raportu Dane historyczne Ad Exchange Nazwa lub stan danych w raportach historycznych  Uwagi
Wyświetlenia dostępne w Widoku aktywnym Możliwe wyświetlenia w Widoku aktywnym z Ad Exchange Brak
Wymierne w Widoku aktywnym Odsetek wymiernych wyświetleń w Widoku aktywnym z Ad Exchange Brak
Wyświetlenia zmierzone w widoku aktywnym Wymierne wyświetlenia w Widoku aktywnym z Ad Exchange Brak
Średni czas widoczności (w sekundach) Średni czas widoczności w Widoku aktywnym z Ad Exchange (w sekundach) Brak
Widoczne w Widoku aktywnym Odsetek widocznych wyświetleń w Widoku aktywnym z Ad Exchange Brak
Wyświetlenia widoczne w widoku aktywnym Widoczne wyświetlenia w Widoku aktywnym z Ad Exchange Brak
(Powrót do menu)

Umowy

Dane raportu Dane historyczne Ad Exchange Nazwa lub stan danych w Raportach historycznych Uwagi
Żądania reklam w umowie Nie dotyczy Wycofano: dane nie zostaną przeniesione
Odpowiedzi na stawkę w umowie Stawki Brak
Współczynnik dopasowania umowy Nie dotyczy Wycofano: dane nie zostaną przeniesione
Dopasowane żądania w umowie Nie dotyczy Wycofano: dane nie zostaną przeniesione
(Powrót do menu)

Standardowe

Dane raportu Dane historyczne Ad Exchange Nazwa lub stan danych w Raportach historycznych Uwagi
CTR reklamy Współczynnik CTR Ad Exchange Brak
eCPM reklamy Średnia stawka eCPM Ad Exchange Brak
Wyświetlenia reklam Wyświetlenia Ad Exchange Brak
Żądania reklam Żądania reklam Ad Exchange Brak
CTR żądania reklamy CTR żądań reklam Ad Exchange Brak
eCPM żądania reklamy eCPM żądań reklam Ad Exchange Brak
Kliknięcia Kliknięcia Ad Exchange Brak
Pokrycie

Współczynnik dopasowania Ad Exchange

Te liczby nie będą się pokrywać, jeśli używasz:

 • Filtra „Typy transakcji” raportu Dane historyczne Ad Exchange dla Pierwszeństwa (dotyczy żądań reklamy, które kwalifikują się do skorzystania z Pierwszeństwa)
 • Wymiaru „Pierwszeństwo” raportu historycznego (dotyczy wyświetleń z Pierwszeństwem)
Tak
CPC CPC reklam Ad Exchange Brak
CTR CTR dopasowanych żądań reklam Ad Exchange Brak
Szacunkowe przychody Przychody Ad Exchange Brak
Wzrost Wzrost w Ad Exchange Brak
Dopasowany eCPM eCPM dopasowanych żądań reklam Ad Exchange Brak
Dopasowane żądania Odpowiedzi wyświetlone w Ad Exchange Brak
(Powrót do menu)

Firmy zewnętrznej

Dane raportu Dane historyczne Ad Exchange Nazwa lub stan danych w Raportach historycznych Uwagi
Rozbieżność Nie dotyczy Wycofano: dane nie zostaną przeniesione
Szacunkowe przychody brutto firm zewnętrznych Nie dotyczy Wycofano: dane nie zostaną przeniesione
Wyświetlenia zrealizowane przez usługi zewnętrzne w ramach zapośredniczenia Nie dotyczy Wycofano: dane nie zostaną przeniesione
Zwroty Nie dotyczy Wycofano: dane nie zostaną przeniesione
eCPM firm zewnętrznych Nie dotyczy Wycofano: dane nie zostaną przeniesione
Współczynnik wypełnienia z innych witryn Nie dotyczy Wycofano: dane nie zostaną przeniesione
(Powrót do menu)

Wideo

Dane raportu Dane historyczne Ad Exchange Nazwa lub stan danych w Raportach historycznych Uwagi
Odtwarzane automatycznie Odtwarzane automatycznie Brak
Odtwarzane po kliknięciu Odtwarzane po kliknięciu Brak
Zakończ Zakończ Brak
Współczynnik realizacji Współczynnik realizacji Brak
Częstotliwość wyświetlania Częstotliwość wyświetlania reklam Ad Exchange Brak
Połowa Połowa Brak
Łączna liczba błędów Łączna liczba błędów Brak

Całkowity współczynnik błędu

Formuła:
Całkowity współczynnik błędu = liczba błędów / wyświetlenia wideo
(gdzie wyświetlenia wideo to wyświetlenia kreacji wideo)

Całkowity współczynnik błędu

Formuła:
Całkowity współczynnik błędu = liczba błędów / (liczba błędów + wyświetlenia)
bez filtra wyświetleń

Chociaż dane mają wspólną nazwę, używają innych formuł.
Współczynnik pominięć reklam TrueView Współczynnik pominięć reklam TrueView Brak
Odtworzenia reklam TrueView Odtworzenia reklam TrueView Brak
Współczynnik oglądalności reklam TrueView Współczynnik oglądalności reklam TrueView Brak
Współczynnik porzuceń filmu Nie dotyczy Wycofano: dane nie zostaną przeniesione
Współczynnik porzuceń filmu Współczynnik porzuceń Aby dopasować wyniki w Raportach historycznych, zastosuj filtr „Technologia kreacji” = Wideo
1 kwartyl filmu Pierwszy kwartyl Brak
3 kwartyl filmu Trzeci kwartyl Brak
Rozpoczęcie odtwarzania filmu Rozpocznij Brak
(Powrót do menu)

Błędy wideo

Dane raportu Dane historyczne Ad Exchange Nazwa lub stan danych w Raportach historycznych Uwagi
Liczba błędów w VAST2 Nie dotyczy Wycofano: dane nie zostaną przeniesione
Liczba błędów 100 w VAST3 Liczba błędów 100 w VAST Brak
Liczba błędów 101 w VAST3 Liczba błędów 101 w VAST Brak
Liczba błędów 102 w VAST3 Liczba błędów 102 w VAST Brak
Liczba błędów 200 w VAST3 Liczba błędów 200 w VAST Brak
Liczba błędów 201 w VAST3 Liczba błędów 201 w VAST Brak
Liczba błędów 202 w VAST3 Liczba błędów 202 w VAST Brak
Liczba błędów 203 w VAST3 Liczba błędów 203 w VAST Brak
Liczba błędów 300 w VAST3 Liczba błędów 300 w VAST Brak
Liczba błędów 301 w VAST3 Liczba błędów 301 w VAST Brak
Liczba błędów 302 w VAST3 Liczba błędów 302 w VAST Brak
Liczba błędów 303 w VAST3 Liczba błędów 303 w VAST Brak
Liczba błędów 400 w VAST3 Liczba błędów 400 w VAST Brak
Liczba błędów 401 w VAST3 Liczba błędów 401 w VAST Brak
Liczba błędów 402 w VAST3 Liczba błędów 402 w VAST Brak
Liczba błędów 403 w VAST3 Liczba błędów 403 w VAST Brak
Liczba błędów 405 w VAST3 Liczba błędów 405 w VAST Brak
Liczba błędów 500 w VAST3 Liczba błędów 500 w VAST Brak
Liczba błędów 501 w VAST3 Liczba błędów 501 w VAST Brak
Liczba błędów 502 w VAST3 Liczba błędów 502 w VAST Brak
Liczba błędów 503 w VAST3 Liczba błędów 503 w VAST Brak
Liczba błędów 600 w VAST3 Liczba błędów 600 w VAST Brak
Liczba błędów 601 w VAST3 Liczba błędów 601 w VAST Brak
Liczba błędów 602 w VAST3 Liczba błędów 602 w VAST Brak
Liczba błędów 603 w VAST3 Liczba błędów 603 w VAST Brak
Liczba błędów 604 w VAST3 Liczba błędów 604 w VAST Brak
Liczba błędów 900 w VAST3 Liczba błędów 900 w VAST Brak
Liczba błędów 901 w VAST3 Liczba błędów 901 w VAST Brak
(Powrót do menu)

Interakcje z wideo

Dane raportu Dane historyczne Ad Exchange Nazwa lub stan danych w Raportach historycznych Uwagi
Zwiń Zwiń Brak
Rozwiń Rozwiń Brak
Pełny ekran Pełny ekran Brak
Wycisz Wycisz Brak
Wstrzymaj Wstrzymaj Brak
Wznów Wznów Brak
Przewinięcie do tyłu Przewinięcie do tyłu Brak
Wyłącz wyciszenie Wyłącz wyciszenie Brak
Pominięcie wideo Pominięcie wideo Brak
(Powrót do menu)

Mapowanie wymiarów Licytujący

Zmiany wartości wymiaru Licytujący możesz sprawdzić w Raporcie historycznym.

Sprawdzanie różnic między wymiarami Platformy DSP a Licytujący

Nazwa platformy DSP w raporcie Dane historyczne Ad Exchange Nazwa licytującego w Raporcie historycznym Notatki

(Nie z DSP)

Google Ads

„Sieci kupujących” to w raporcie historycznym „Google AdWords”.

4INFO

4Info, Inc.

Brak

A.Mob (FR)

A.Mob

Brak

Aarki AdX

Aarki Inc.

Brak

ClickCertain

Abudantia LLC

Brak

Active Agent

Active Agent

Brak

Acuity Ads

Acuity Ads

Brak

Ad2iction TW

Ad2iction Interaction Inc.

艾迪互動股份有限公司

Brak

Adventure Media SARL

Ad360

Brak

Addictive Mobility

Addictive Mobility

Brak

Pelmorex Corp

Addictive Mobility

Brak

Adelement – INR

AdElement Media Solutions Pvt Ltd

Brak

Adello Group AG

Adello Group AG

Brak

Adelphic Mobile

Adelphic Inc.

Brak

Arabyads FZ-LLC

Adfalcon

Brak

Adflare FZE

Adflare

Brak

Adform Parent

Adform

Brak

Samsung DSP

AdGear Technologies Inc.

Brak

TTNET

AdKernel LLC

Brak

Adkernel

AdKernel LLC

Brak

adlocal.net

adlocal.net

Brak

ADMATRIX DSP

ADMATRIX DSP

Brak

AdMaxim EMEA

AdMaxim

Brak

Admixer Technologies

Admixer

Brak

Admixer EMEA

Admixer

Brak

Adnear Pte. Ltd.

AdNear Pte. Ltd.

Brak

Adobe APAC

Adobe Advertising

Brak

Adobe NA

Adobe Advertising

Brak

Adobe EU

Adobe Media Optimizer

Brak

AdPlay Technology

AdPlay

Brak

Opt Out Advertising

Adscience

Brak

Adtheorent

AdTheorent, Inc.

Brak

AdTiming

AdTiming

Brak

advanced STORE

advanced STORE gmbh

Brak

Affle India

Affle Pte Ltd

Brak

Amazon.com

Amazon Advertising

Brak

Amazon.com Beta Profile

Amazon Advertising

Brak

Amazon EU

Amazon Advertising

Brak

Amazon APAC

Amazon Advertising

Brak

Amobee

Amobee

Brak

AdMission

Ansira Partners

Brak

AntVoice

Antvoice

Brak

Appier TW

Appier Inc.

Brak

Appier PC

Appier Inc.

Brak

AppNexus

AppNexus Inc

Brak

Triapodi Ltd.

Appreciate

Brak

Arbigo

Arbigo Inc.

Brak

Arpeely Ltd.

Arpeely

Brak

Sabio

Aspire (dawniej Apex)

Brak

AstroMotion Games Limited

AstroMotion Games Limited

Brak

Always-Computing SAS

Audiencevalue Pte Ltd

Brak

Beeswax.io

Beeswax

Brak

Domob

BEIJING DUOMENG ZHISHENG NETWORK TECHNOLOGY CO.LTD

Brak

iPinYou

Beijing PinYou Interactive Information Technology

Brak

ipinyou_SMB

Beijing PinYou Interactive Information Technology

Brak

Stonebird

BIDEASE INC

Brak

Bidease Inc.

BIDEASE INC

Brak

BidTheatre

Bidtheatre AB

Brak

Biga Bid Media

BigaBid Media Ltd.

Brak

BlisMobile

Blismedia Limited

Brak

BMS

Blue Media Services LTDA

Brak

Transsnet Music Limited

Boomplay

Brak

Bridgewell

Bridgewell Incorporated

Brak

Bridgewell Mobile TW

Bridgewell Incorporated

Brak

BuckSense

Bucksense, Inc.

Brak

Toutiao (USD)

ByteDance Pte. Ltd.

Brak

Pangle

ByteDance Pte. Ltd.

Brak

Basis

Centro

Brak

Chalk Digital

Chalk Media Holdings

Brak

Chartboost Inc.

Chartboost

Brak

Cinarra Systems Japan 2

Cinarra Systems Pte. Ltd.

Brak

Clickagy

Clickagy

Brak

360e-com Sp. z o.o.

Clickonometrics Sp. z o.o.

Brak

Cognitiv

Cognitiv

Brak

Cogo Labs

Cogo Labs, Inc.

Brak

Collov

Collov bidder

Brak

PulsePoint Inc

ContextWeb Inc.

Brak

Conversant

Conversant CRM

Brak

Crimson Tangerine

Crimson Tangerine LTD.

Brak

Crimtan (AU)

Crimson Tangerine LTD.

Brak

Crimtan Holdings Limited

Crimson Tangerine LTD.

Brak

Criteo US (konto testowe Fledge)

Criteo

Brak

Criteo (JP)

Criteo

Brak

CyberAgent Dynalyst

CyberAgent Inc.

Brak

Dable

Dable

Brak

DO Global

DAPP GLOBAL LIMITED

Brak

Data One Corp.

Data One Corp.

Brak

Databerries

DataBerries

Brak

Datablocks, Inc

Datablocks, Inc

Brak

Dataseat Limited

Dataseat

Brak

DataXu

DataXu Inc.

Brak

DeepIntent

DeepIntent, Inc

Brak

Delta Projects AB

Delta Projects AB

Brak

Digital East GmbH

Digitaleast

Brak

Marketcom Technology Ltd.

Discover-Tech LTD

Brak

Google: DCLK Bid Manager

DV360

Brak

DynAdmic

DYNADMIC SAS

Brak

Dynadmic Brazil

DYNADMIC SAS

Brak

Teads Ad Manager

Ebuzzing

Brak

Emerse

Emerse Sverige AB

Brak

Enliple TW

Enliple

Brak

EPOM SERVICES LIMITED

Epom

Brak

Eskimi

ESKIMI

Brak

Kobler

Essens

Brak

Exponential: Tribal Fusion

Exponential Interactive, Inc.

Brak

Fiksu

Fiksu DSP

Brak

FreakOut

FreakOut Inc.

Brak

FreakOut (Mobile)

FreakOut Inc.

Brak

Fusio DSP

FUSIO DSP

Brak

Coveny Limited

GetBlue

Brak

GetBlue

GetBlue

Brak

GMO AD Marketing

GMO AD Marketing

Brak

Go.pl Sp. z o.o.

go.pl

Brak

GoNET Ads

GoNET Ads

Brak

GroovinAds

GroovinAds Buyer

Brak

Groundhog TW

Groundhog TW

Brak

Shunfei

Guangzhou Shunfei Infomation Technology Corporatio

Brak

i-mobile

i-mobile

Brak

IGA Works (JP)

IGAWorks

Brak

InMobi Pte Limited

InMobi Pte

Brak

INRES

INRES

Brak

Intango Ltd

Intango Ltd.

Brak

Intent.ai Inc.

Intent.ai

Brak

MAS ALCANCE ASESORES S.A.S

Intermedia Publicidad

Brak

BidSwitch

IPONWEB Limited

Brak

IQM

IQM Corporation

Brak

Jampp NA

Jampp/Devego S.A.

Brak

Clearpier Inc

Kaden

Brak

KANADE DSP

KANADE DSP

Brak

Kika Tech

Kika Tech

Brak

Knorex

Knorex Pte. Ltd.

Brak

KPI Solutions

KPI Solutions Co.,Ltd.

Brak

Smart Codes (T) Limited

Kwanza Ad Network

Brak

WebAdSpace FZ-LLC

Lacuna

Brak

LifeStreet Media

LifeStreet Corporation

Brak

Liftoff

Liftoff Mobile, Inc.

Brak

LINE

LINE

Brak

LinkedIn RTB

LinkedIn Corporation

Brak

LiquidM

LiquidM Technology GmbH

Brak

Lively Impact

Lively Impact Technology Limited

Brak

Loblaws Inc.

Loblaw Media

Brak

Localsensor B.V.

Localsensor B.V.

Brak

Logicad (SMN)

Logicad

Brak

LoopMe Media

LoopMe Ltd

Brak

LotLinx

Lotlinx Inc.

Brak

MadHive

MadHive

Brak

MaxPoint Interactive

MaxPoint Interactive Inc.

Brak

MEDIA FORCE COMMUNICATIONS (2007) LTD

Media Force LTD

Brak

Media.net DSP

Media.Net

Brak

Baidu MediaGo

MediaGo

Brak

MediaMath

MediaMath Inc.

Brak

Mediasmart

Mediasmart Mobile S.L.

Brak

MetaAds LLC

MetaAds

Brak

Meteora - direct

Meteora

Brak

MetUp Srl

MetUp

Brak

Marketgid

MGID Inc.

Brak

MicroAd

MicroAd Inc.

Brak

MobiGlobe LTD

MOBIGLOBE LTD

Brak

MobPro USD

Mobile Professinals BV

Brak

MOB SUCCESS SAS

MOBSUCCESS

Brak

Mobvista

Mobvista

Brak

Moloco Ads

Moloco, Inc.

Brak

nend

nend

Brak

NextRoll

NextRoll Buyer

Brak

Nuviad

Nuviad Ltd

Brak

One Tag

OneTag

Brak

Coupang

OpenRTB 2.5 and Native Ads 1.2

Brak

Opera Norway AS

Opera Ads

Brak

Opera Software Ireland Ltd

Opera Ads

Brak

Persona.ly Ltd.

Persona.ly Ltd.

Brak

Placecast

Placecast

Brak

Position2

Position2 DSP

Brak

PowerLinks Media Ltd.

PowerLinks Media Ltd.

Brak

PRECISO SRL

PRECISO SRL

Brak

ProData Feed

ProData Media

Brak

Proxistore

Proxistore

Brak

Publisher Internationale

Publisher’s Internationale Pty Ltd

Brak

Quantcast

Quantcast Inc.

Brak

Read Peak Oy

Read Peak Oy

Brak

Realtime Technologies GmbH

Realtime Technologies GmbH (kayzen)

Brak

Recruit Communications

Recruit Marketing Partners Co.,Ltd

Brak

remerge

Remerge GmbH

Brak

Rontar EE

Rontar LTD

Brak

RTB House (JP)

RTB House S.A.

Brak

RTB House (TR)

RTB House S.A.

Brak

RTB House (APAC)

RTB House S.A.

Brak

RTB House

RTB House S.A.

Brak

RTB House – test Piaskownicy prywatności

RTB House S.A.

Brak

RTB House (US)

RTB House S.A.

Brak

RTB House (BR)

RTB House S.A.

Brak

Easy-Media

RTBlab

Brak

ScaleMonk Inc.

ScaleMonk Inc.

Brak

ScaleOut

ScaleOut Inc.

Brak

Sift Media

Sift Media, Inc.

Brak

Simpli.fi

Simplifi Holdings Inc.

Brak

Skypiea Tech Co.,Limited

Skypiea Tech Co.,Limited

Brak

Smadex

SMADEX

Brak

Smartology USD

Smartology Limited

Brak

SmartyAds

SmartyAds

Brak

Solocal (2)

Solocal (DSP)

Brak

Spicy Mobile sp. zo.o. sp.k.

Spicy Mobile

Brak

Spotad.co (UK)

Spotad LTD.

Brak

StackAdapt USD

Stack Adapt Inc.

Brak

StartApp

StartApp Inc.

Brak

StartApp – US West

StartApp Inc.

Brak

Storygize

Storygize

Brak

SundaySky

SundaySky Inc.

Brak

SUNT Content

SUNT Content

Brak

TabMo (FR)

TabMo SAS

Brak

TangooMedia

Tangoo Bid Manager

Brak

TapTap Networks

Taptap Networks S.L.

Brak

HYBRID ADTECH SP.Z.O.O.

Targetix LLC

Brak

Telecoming

Telecoming Connectivity S.A.

Brak

Cacafly TW New

TenMax Co., Ltd.

Brak

The Agency

The Agency

Brak

The Trade Desk

The Trade Desk Inc.

Brak

EchoSearch

Think RealTime, LLC

Brak

Adikteev SA

Trademob

Brak

travelaudience

travel audience GmbH

Brak

Tremor DSP

Tremor Video DSP

Brak

Tuky Data Research Ltd.

Tuky Data

Brak

Adhood TR

TURKTICARET.Net Yazılım Hizmetleri A.Ş.

Brak

Ubimo LTD

Ubimo Ltd.

Brak

ucfunnel Co., Ltd.

ucfunnel Co., Ltd. (kupujący)

Brak

UNICORN

Unicorn Inc.

Brak

Unister

Unister

Brak

United Bypass

UNITED. Inc.

Brak

Unmatched Solutions Ltd

Unmatched Solutions Ltd

Brak

AdMicro

VCCORP CORPORATION

Brak

SAS Vectaury

VECTAURY

Brak

VertaMedia

Vertamedia

Brak

Vertoz Advertising FZ LLC

Vertoz Advertising FZ-LLC – kupujący

Brak

VPON

Vpon Inc.

Brak

Wider Planet

Wider Planet, Inc.

Brak

GroundTruth

xAd, Inc.

Brak

Xiaomi DSP

Xiaomi DSP

Brak

Verizon Media DSP – Global

Yahoo!

Brak

Yahoo! Japan Ads

Yahoo! Japan Corporation

Brak

Yandex AG

Yandex LLC

Brak

Yandex AG RU i CIS

Yandex LLC

Brak

YouAppi Inc

YouAppi

Brak

Zemanta

Zemanta Inc.

Brak

Zeta Interactive

Zeta Global

Brak

Zucks Inc.

Zucks, Inc.

Brak

 

Powrót na początek

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Informacje o wersji

Poznaj najnowsze funkcje Ad Managera i poczytaj zaktualizowane artykuły w Centrum pomocy.

Zobacz, co nowego

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne