Video reklam birimlerine genel bakış

This feature is only available to networks with a dedicated Google account manager, and might not be enabled for your network. Contact your account manager for more information. If you do not have an account manager, your network is not eligible for this feature.

Ad Manager'da reklam birimi, bir web sayfasında reklamlara ayrılmış alandır. Boyutlarla tanımlanan bir veya daha fazla reklam alanı içerir. Boyutlar iki türde olabilir: standart boyutlar ve video boyutları. Standart boyutlar, normal görüntülü reklam alanlarını temsil eder. Video boyutları, bir sayfada VAST (Video Reklam Sunma Şablonu) reklam yanıtlarını gösterebilen video oynatıcıları temsil eder.

Video reklam biriminin bileşenleri


Video reklam birimi, en az bir video boyutu içeren reklam birimidir.


Gerekli
  • Bir ana video boyutu (400x300v gibi). Ana video boyutu, sayfadaki video oynatıcının boyutunu temsil eder. Ad Manager'da, her video boyutunun sonunda otomatik olarak "v" harfi görünür, böylece bunun bir video boyutu olduğu ve VAST biçiminde gönderilen videoları oynatabileceği anlaşılır.
İsteğe bağlı
  • Ana video boyutuyla birlikte çalışacak bir veya daha fazla tamamlayıcı reklam boyutu.
  • Sayfanın en üstündeki banner gibi diğer video dışı boyutlar.

Bu örnekte; ana video reklamı oynatan video oynatıcı, tamamlayıcı reklam alanı ve sayfanın en üstünde standart banner reklam içeren örnek bir web sayfası gösterilmiştir.

  

Bu sayfayı temsil eden reklam biriminin boyutları şöyle olabilir:

  • 400x300v: ana video reklam alanı
  • 300x250: tamamlayıcı reklam alanı (bu alanda, ana reklamla bağlantılı olmayan normal web reklamları da gösterilebilir)
  • 728x90: ana video reklamla bağlantılı olmayan web reklam alanı
Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?