เปิดใช้ตัวระบุผู้ใช้ของบุคคลที่หนึ่ง

ปรับปรุงรายได้จากการเข้าชมโดยไม่ใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามหรือรหัสอุปกรณ์

เมื่อตัวระบุของบุคคลที่สามถูกบล็อกหรือจำกัด ฟังก์ชันการทำงานบางอย่างของโฆษณาจะได้รับผลกระทบ ผลที่เกิดขึ้นมีดังนี้

 • ผู้ใช้อาจเห็นโฆษณาเดิมซ้ำๆ
 • ผู้ลงโฆษณาอาจแสดงโฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ไม่ได้
 • ผู้ลงโฆษณาบางรายอาจตัดสินใจยกเว้นสื่อบางรายการไปเลย
 • ผู้เผยแพร่โฆษณาอาจได้รับรายได้น้อยลง

เมื่อคุกกี้ของบุคคลที่สาม (ในเว็บ) หรือตัวระบุอุปกรณ์ (ในแอป) ไม่พร้อมใช้งาน Ad Manager จะใช้ตัวระบุที่จำกัดเฉพาะเว็บไซต์หรือแอปของผู้เผยแพร่โฆษณาเองเป็นตัวสำรอง "ตัวระบุของบุคคลที่หนึ่ง" เหล่านี้ (หากมี) ใช้สำหรับฟังก์ชันการทำงานของการแสดงโฆษณา เช่น การกำหนดความถี่สูงสุดในแคมเปญแบบจองล่วงหน้า นอกจากนี้ยังอาจใช้ตัวระบุในนามของผู้เผยแพร่โฆษณาเพื่อรองรับการกำหนดความถี่สูงสุดของผู้ซื้อและการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ในการเข้าชมแบบเป็นโปรแกรม

ในเว็บ คุกกี้ที่ชื่อ _gads และ _gpi คือคุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งที่ตั้งค่าไว้ในโดเมนของผู้เผยแพร่โฆษณา Ad Manager จะใช้คุกกี้เหล่านี้ในนามของผู้เผยแพร่โฆษณาเพื่อรองรับการดำเนินการต่อไปนี้

 • การกำหนดความถี่สูงสุดของผู้ซื้อแบบเป็นโปรแกรมและการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 • การกำหนดความถี่สูงสุดของการจอง

ในแอป ระบบจะใช้ "รหัสอินสแตนซ์ SDK" และ "รหัสบุคคลที่หนึ่งของผู้เผยแพร่โฆษณา" เพื่อรองรับการดำเนินการต่อไปนี้

 • การกำหนดความถี่สูงสุดของผู้ซื้อแบบเป็นโปรแกรมและการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้
 • การกำหนดความถี่สูงสุดของการจอง

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวระบุของบุคคลที่หนึ่งได้ที่กลยุทธ์ด้านความเป็นส่วนตัวสำหรับ iOS หรือ Android

ปิดใช้ตัวระบุของบุคคลที่หนึ่ง

โดยค่าเริ่มต้นแล้ว ระบบจะเปิดใช้ตัวระบุของบุคคลที่หนึ่งสำหรับทั้งการกำหนดความถี่สูงสุดและการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

คุณปิดใช้ตัวระบุของบุคคลที่หนึ่งได้ การปิดใช้ตัวระบุจะทำให้ Google Ad Manager ใช้ตัวระบุเหล่านี้สำหรับการจองและฟีเจอร์ต่างๆ แบบเป็นโปรแกรมไม่ได้ หรือคุณจะจำกัดการใช้ตัวระบุของบุคคลที่หนึ่งโดยไม่ต้องปิดใช้ทั้งหมดก็ได้ 

วิธีปิดหรือแก้ไขการใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งในเว็บ

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Ad Manager
 2. คลิกผู้ดูแลระบบ จากนั้น การตั้งค่าส่วนกลาง
  แท็บ "การตั้งค่าเครือข่าย" จะเลือกอยู่โดยค่าเริ่มต้น
 3. ในส่วน "การตั้งค่าที่กำหนดเองของโฆษณา" ข้าง "คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งสำหรับโฆษณา" ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการจำกัดการใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งโดยไม่ปิดใช้กับการใช้งานทั้งหมด ให้เลือกเปิดใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งสำหรับกรณีการใช้งานที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ เช่น การกำหนดความถี่สูงสุด
   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะมองเห็นได้เมื่อเปิดใช้ "คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งสำหรับโฆษณา"
  • หากต้องการปิดใช้คุกกี้ของบุคคลที่หนึ่งสำหรับโฆษณา ให้ปิดสวิตช์ ปิดใช้อยู่ 
 4. คลิกบันทึก

วิธีปิดหรือแก้ไขการใช้ตัวระบุของบุคคลที่หนึ่งในแอป

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Ad Manager
 2. คลิกผู้ดูแลระบบ จากนั้น การตั้งค่าส่วนกลาง
  แท็บ "การตั้งค่าเครือข่าย" จะเลือกอยู่โดยค่าเริ่มต้น
 3. ในส่วน "การตั้งค่าที่กำหนดเองของโฆษณา" ข้าง "ตัวระบุของบุคคลที่หนึ่งสำหรับโฆษณาในแอป" ให้เลือกตัวเลือกต่อไปนี้
  • หากต้องการจำกัดการใช้ตัวระบุของบุคคลที่หนึ่งในแอปโดยไม่ปิดใช้กับการใช้งานทั้งหมด ให้เลือกเปิดใช้ตัวระบุของบุคคลที่หนึ่งสำหรับกรณีการใช้งานที่ไม่ได้ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ เช่น การกำหนดความถี่สูงสุด
   หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะมองเห็นได้เมื่อเปิดใช้ "ตัวระบุของบุคคลที่หนึ่งสำหรับโฆษณาในแอป"
  •  หากต้องการปิดใช้ตัวระบุของบุคคลที่หนึ่งสำหรับโฆษณาในแอป ให้ปิดสวิตช์ ปิดใช้อยู่
 4. คลิกบันทึก

เปิดใช้ตัวระบุที่ผู้เผยแพร่โฆษณามีให้ในการทำงานแบบเป็นโปรแกรม

ตัวระบุที่ผู้เผยแพร่โฆษณามีให้ (PPID) คือตัวระบุที่ส่งโดยตรงในคำขอโฆษณาจากผู้เผยแพร่โฆษณา Ad Manager 360 บางราย นอกจากนี้ยังเปิดใช้ PPID สำหรับการกำหนดความถี่สูงสุดแบบเป็นโปรแกรมและการปรับโฆษณาตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ได้ด้วย ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เกี่ยวกับตัวระบุที่ผู้เผยแพร่โฆษณามีให้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก