Raportowanie w usłudze Ad Manager – podstawy

Generowanie raportów dotyczących próśb o zgodę na wykorzystanie danych użytkowników

Raport dotyczący próśb o zgodę na wykorzystanie danych użytkowników zawiera dane związane ze sposobami interakcji użytkowników z wiadomościami, które wyświetlasz w swoich witrynach lub aplikacjach. Dane dostępne w raporcie ułatwiają określenie, które wiadomości docierają do użytkowników i w jaki sposób użytkownicy wchodzą z nimi w interakcję.

Dostęp do raportu dotyczącego próśb o zgodę na wykorzystanie danych użytkowników możesz uzyskać na 2 sposoby:

 • Kliknij kolejno Raportowanie, RaportyNowy raport, a następnie zmień Typ raportu na „Wiadomości dla użytkowników”.
 • Kliknij Prywatność i wyświetlanie wiadomości, RODO, a potem na karcie danych kliknij link Wyświetl raporty.

 

W tym artykule opisujemy te dane i wymiary:


Dane raportowania dotyczące wiadomości wymaganych przez rozporządzenia europejskie

Te dane są dostępne na potrzeby generowania raportu w narzędziu Prywatność i wyświetlanie wiadomości w usłudze Ad Manager. Zbieranie danych rozpoczyna się po włączeniu tej funkcji na koncie Ad Managera. Nie obejmują one wcześniejszego okresu.

 • Wskaźnik natężenia ruchu z EOG i Wielkiej Brytanii (wycofano)
  Wielkość ruchu z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii. Jest to segment ruchu w Twojej witrynie lub aplikacji, który spełniał kryteria wyświetlenia wiadomości wymaganej przez przepisy europejskie.

 • Odsetek użytkowników, którzy w wiadomości wymaganej przez przepisy europejskie wyrazili zgodę na wykorzystanie danych
  Odsetek wyświetleń strony, w przypadku których użytkownicy wybrali opcję reklam spersonalizowanych w wiadomości wymaganej przez przepisy europejskie. Obejmuje to wyświetlenia strony, w przypadku których użytkownicy zgodzili się na wszystkie opcje w ramach niestandardowej odpowiedzi na prośbę o zgodę na wykorzystanie danych. Nie obejmuje to wyświetleń, w przypadku których użytkownicy nie podjęli żadnej decyzji.

 • Odsetek użytkowników, którzy w wiadomości wymaganej przez przepisy europejskie wybrali odpowiedź niestandardową
  Odsetek wyświetleń strony, w przypadku których użytkownicy wybrali opcję niestandardowej odpowiedzi w wiadomości wymaganej przez przepisy europejskie, klikając „Zarządzaj opcjami”.

  • Obejmuje to przypadki, w których użytkownik kliknął „Zarządzaj opcjami”, a potem wyraził zgodę na wykorzystanie danych bez zmiany skonfigurowanych ustawień.
  • Nie obejmuje to wyświetleń strony, w przypadku których użytkownicy zgodzili się na wszystkie opcje, nie zgodzili się na żadną opcję lub nie podjęli żadnej decyzji.

  Uwaga: tekst „Zarządzaj opcjami” można dostosować, więc w Twojej wiadomości może mieć inną postać.

 • Wyświetlone wiadomości wymagane przez przepisy europejskie
  Wyświetlenia strony, w przypadku użytkownicy zobaczyli wiadomość wymaganą przez przepisy europejskie.

 • Odsetek użytkowników, którzy w wiadomości wymaganej przez przepisy europejskie nie zgodzili się na wykorzystanie danych
  Odsetek wyświetleń strony, w przypadku których użytkownicy wybrali opcję „Nie zgadzam się” w wiadomości wymaganej przez przepisy europejskie. Obejmuje to wyświetlenia strony, w przypadku których użytkownicy wybrali niestandardową odpowiedź. Nie obejmuje to wyświetleń, w przypadku których użytkownicy nie podjęli żadnej decyzji.

 • Odsetek użytkowników, którzy w wiadomości wymaganej przez przepisy europejskie wybrali reklamy niespersonalizowane (Wycofane)  
  Odsetek wyświetleń strony, w przypadku których użytkownicy wybrali opcję reklam niespersonalizowanych w wiadomości wymaganej przez przepisy europejskie lub zamknęli tę wiadomość. Nie obejmuje to wyświetleń strony, w przypadku których użytkownicy nie podjęli żadnej decyzji.

 

Dane w raportach o wiadomościach dla użytkowników z amerykańskich stanów, w których obowiązują przepisy dotyczące prywatności

Dane

Te dane są dostępne na potrzeby generowania raportów o wiadomościach zgodnych z amerykańskimi przepisami stanowymi w ramach raportu Ad Managera dotyczącego próśb o zgodę na wykorzystanie danych użytkowników. Zbieranie tych danych rozpoczyna się po włączeniu tej funkcji na koncie Ad Managera. Nie obejmują one wcześniejszego okresu.

 • Odsetek wyświetleń (CPRA) (Wycofano)  
  Odsetek wyświetleń strony podlegających kalifornijskiej ustawie o prawie do prywatności (California Privacy Rights Act, CPRA – dawniej CCPA).

  Te dane zostały wycofane. Zobacz Wskaźnik natężenia ruchu z odpowiednich stanów w USA.

 • Wskaźnik natężenia ruchu z odpowiednich stanów w USA (Wycofano)  
  Odsetek wyświetleń strony przez użytkowników ze stanów w USA, w których obowiązują odpowiednie przepisy dotyczące prywatności.
 • Odsetek użytkowników z odpowiednich stanów w USA, którzy zrezygnowali ze sprzedaży i udostępniania danych
  Odsetek przypadków, w których użytkownicy z amerykańskich stanów, w których obowiązują przepisy dotyczące prywatności, zobaczyli przeznaczoną dla nich wiadomość i nie wyrazili zgody na sprzedaż i udostępnianie ich danych.

  Wartość ta jest obliczana według wzoru: (liczba przypadków wycofania zgody w ramach wiadomości zgodnych z przepisami o ochronie prywatności) / (wyświetlone wiadomości zgodne z amerykańskimi przepisami stanowymi)

 • Wyświetlone wiadomości zgodne z przepisami odpowiednich stanów w USA
  Liczba przypadków, w których użytkownikom została wyświetlona wiadomość zgodna z amerykańskimi przepisami stanowymi.

Dane w raportach o wiadomościach dla użytkowników dotyczących identyfikatora IDFA

Te dane są dostępne na potrzeby generowania raportów o wyjaśnieniach dotyczących identyfikatora IDFA w ramach raportu Ad Managera dotyczącego próśb o zgodę na wykorzystanie danych użytkowników. Zbieranie tych danych rozpoczyna się po włączeniu tej funkcji na koncie Ad Managera. Nie obejmują one wcześniejszego okresu.

 • Wyświetlone wyjaśnienia dotyczące identyfikatora IDFA
  Wyświetlone wyjaśnienia dotyczące identyfikatora IDFA
  Liczba przypadków, w których wyjaśnienie dotyczące identyfikatora IDFA zostało wyświetlone użytkownikom.
 • Brak decyzji po wyświetleniu wiadomości dotyczącej identyfikatora IDFA
  Brak decyzji dotyczącej identyfikatora IDFA
  Liczba przypadków, w których użytkownicy zobaczyli wiadomość dotyczącą identyfikatora IDFA i opuścili aplikację bez wybrania opcji.
 • Wyświetlone wiadomości IAB wywołane przez wiadomości dotyczące identyfikatora IDFA
  Wyświetlone wiadomości IAB dotyczące identyfikatora IDFA
  Liczba wyświetleń wiadomości wymaganej przez przepisy europejskie bezpośrednio przed alertem ATT (iOS).
 • Wyświetlone alerty ATT wywołane przez wiadomości dotyczące identyfikatora IDFA
  Wyświetlone alerty ATT (IDFA)
  Liczba przypadków, w których alert ATT (iOS) został wyświetlony po wywołaniu go przez wiadomość dotyczącą identyfikatora IDFA.
 • Zgoda po wyświetleniu alertu ATT wywołanego przez wiadomość dotyczącą identyfikatora IDFA
  Zgody wyrażone po wyświetleniu alertu ATT (IDFA)
  Liczba przypadków, w których użytkownicy wyrazili zgodę w odpowiedzi na alert ATT (iOS) wywołany przez wiadomość dotyczącą identyfikatora IDFA.
 • Brak zgody po wyświetleniu alertu ATT wywołanego przez wiadomość dotyczącą identyfikatora IDFA
  Odrzucenia zgody po wyświetleniu alertu ATT (IDFA)
  Liczba przypadków, w których użytkownicy nie wyrazili zgody w odpowiedzi na alert ATT (iOS) wywołany przez wiadomość dotyczącą identyfikatora IDFA.
 • Odsetek zgód po wyświetleniu alertu ATT wywołanego przez wiadomość dotyczącą identyfikatora IDFA

  Odsetek zgód po wyświetleniu alertu ATT (IDFA)
  Odsetek przypadków, w których użytkownicy wyrazili zgodę w odpowiedzi na alert ATT (iOS) wywołany przez wiadomość dotyczącą identyfikatora IDFA. Wartość tę oblicza się przez podzielenie liczby przypadków wyrażenia zgody w odpowiedzi na alert ATT (IDFA) przez liczbę wyświetleń alertu ATT, po których wybrano jakąkolwiek opcję.

 • Odsetek braku zgody po wyświetleniu alertu ATT wywołanego przez wiadomość dotyczącą identyfikatora IDFA

  Odsetek odrzuceń po wyświetleniu alertu ATT (IDFA)
  Odsetek przypadków, w których użytkownicy odrzucili zgodę w odpowiedzi na alert ATT (iOS) wywołany przez wiadomość dotyczącą identyfikatora IDFA. Wartość tę oblicza się przez podzielenie liczby przypadków odrzucenia zgody w odpowiedzi na alert ATT (IDFA) przez liczbę wyświetleń alertu ATT, po których wybrano jakąkolwiek opcję.


Dane w raportach o wiadomościach dla użytkowników blokujących reklamy

Dane

Te dane są dostępne na potrzeby generowania raportów o wiadomościach dla użytkowników blokujących reklamy w ramach raportu Ad Managera dotyczącego próśb o zgodę na wykorzystanie danych użytkowników. Zbieranie tych danych rozpoczyna się po włączeniu tej funkcji na koncie Ad Managera. Nie obejmują one wcześniejszego okresu.

 • Wyświetlone wiadomości dla użytkowników blokujących reklamy
  Wyświetlone wiadomości dla użytkowników blokujących reklamy
  Liczba wyświetleń strony, w przypadku których pokazana została wiadomość dla użytkowników blokujących reklamy.
 • Odsetek użytkowników, którzy zezwolili na reklamy

  Współczynnik konwersji po zezwoleniu na reklamy (na podstawie plików cookie)
  Współczynnik konwersji (na podstawie plików cookie przeglądarki) użytkowników, którzy zobaczyli wiadomość dla użytkowników blokujących reklamy, a następnie zdecydowali się zezwolić na wyświetlanie reklam.

  Użytkownicy mogli zobaczyć wiadomość dla użytkowników blokujących reklamy przed rozpoczęciem okresu objętego raportem lub w trakcie tego okresu.

  [Konwersje po zezwoleniu na reklamy (na podst. plików cookie)] / [Wyświetlone wiadomości dla użytkowników blokujących reklamy (na podst. plików cookie)] = [Współczynnik konwersji po zezwoleniu na reklamy (na podst. plików cookie)]

 • Odsetek wyświetleń przy zainstalowanym rozszerzeniu do blokowania reklam

  Odsetek wyświetleń przy zainstalowanym rozszerzeniu do blokowania reklam
  Odsetek wyświetleń strony, w przypadku których użytkownicy mieli zainstalowane rozszerzenie do blokowania reklam.

  (Wyświetlenia strony przez użytkowników z rozszerzeniem do blokowania reklam) / (Wyświetlenia strony)

  Uwaga: wartość „Wyświetlenia strony” używana w tych obliczeniach domyślnie obejmuje wszystkie kategorie urządzeń, ale wiadomości dla użytkowników blokujących reklamy są dostępne tylko w przypadku wyświetleń stron na komputery. Aby wygenerować raport dotyczący odsetka wyświetleń przy zainstalowanym rozszerzeniu do blokowania reklam w przypadku wyświetlania wiadomości dla użytkowników blokujących reklamy, dodaj do raportu ten filtr: „Kategoria urządzenia to dowolny z Komputery”.

 • Liczba użytkowników, którzy zezwolili na reklamy (na podstawie plików cookie)

  Konwersje po zezwoleniu na reklamy (na podstawie plików cookie)
  Liczba użytkowników, którzy podczas poprzedniej wizyty w Twojej witrynie zobaczyli wiadomość dla użytkowników blokujących reklamy, a później zdecydowali się zezwolić na wyświetlanie reklam. Uwaga: poprzednia wizyta mogła mieć miejsce przed datą początkową okresu raportowania.

 • Wyświetlenia strony przez użytkowników, którzy zezwolili na reklamy

  Wyświetlenia strony przez użytkowników, którzy zezwolili na reklamy
  Liczba wyświetleń strony wygenerowanych przez użytkowników z zainstalowanym rozszerzeniem do blokowania reklam, którzy zobaczyli wiadomość dla użytkowników blokujących reklamy, a następnie zezwolili na wyświetlanie reklam.

 

Dane raportowania dotyczące wiadomości typu Offerwall (Beta) 

Te dane są dostępne na potrzeby generowania raportów dotyczących wiadomości typu Offerwall w ramach raportu w narzędziu Prywatność i wyświetlanie wiadomości w usłudze Ad Manager. Zbieranie tych danych rozpoczyna się po ich włączeniu na koncie Ad Managera. Nie odnoszą się one do poprzednich okresów.

 • Szacunkowe przychody ze wszystkich źródeł (Beta) 
  Przychody uzyskane dzięki wiadomościom typu Offerwall, w tym przychody z reklam z nagrodą i z integracji z usługami innych firm.

  Uwaga:

  • Przed 29 lutego 2024 r. te dane obejmowały łączne przychody z reklam z nagrodą uzyskane w całej sieci, niezależnie od tego, czy reklamy zostały zainicjowane z poziomu wiadomości typu Offerwall.
  • Obecnie, gdy te dane są dzielone według wymiaru „Domena”, wszystkie przychody są raportowane na poziomie eTLD+1. Przychody wygenerowane z wiadomości typu Offerwall wyświetlanych w subdomenach będą agregowane na odpowiednim poziomie eTLD+1.
  Środki zebrane za pośrednictwem Supertab.co są uwzględniane w danych „Szacunkowe przychody ze wszystkich źródeł”. Jednak w związku z tym, że karty w Supertab.co mogą nigdy nie zostać zamknięte, wartości w raportach mogą nie odpowiadać kwocie, którą otrzymasz.
 • Wyświetlone wiadomości typu Offerwall
  Łączna liczba wiadomości typu Offerwall wyświetlonych użytkownikom.
 • Skuteczne zaangażowania w ramach wiadomości typu Offerwall (Beta) 
  Liczba wiadomości, w przypadku których użytkownik uzyskał uprawnienia.
 • Współczynnik skutecznego zaangażowania w ramach wiadomości typu Offerwall (Wycofano)  
  Liczba wiadomości, w przypadku których użytkownik uzyskał uprawnienia, podzielona przez liczbę wyświetlonych wiadomości.
 • Wyświetlenia strony po interakcji z wiadomością typu Offerwall (Beta) 
  Liczba stron wyświetlonych przez użytkowników, którzy uzyskali uprawnienia. Zlicza tylko strony uwzględnione w Offerwall.
 

Zgodne wymiary

Nowe wymiary i dane dostępne w raporcie dotyczącym próśb o zgodę na wykorzystanie danych użytkowników są zgodne z tymi istniejącymi wymiarami Ad Managera:

 • Nazwy aplikacji
  Pokazuje dane o skuteczności według aplikacji mobilnej.
 • Kraj
  Kraj powiązany z adresem IP z żądania boksu reklamowego.
 • Data
  Podział danych według dnia. W usłudze Ad Manager dane są wyświetlane w formacie rozszerzonym, na przykład poniedziałek, 18 stycznia 2016 r. Po wyeksportowaniu format jest bardziej zwięzły, na przykład D/M/RR.

  Uwaga: format daty po wyeksportowaniu zależy od języka lub lokalizacji powiązanych z kontem Google użytkownika, który tworzy raport. W raportach utworzonych przez innych użytkowników (np. w zaplanowanych raportach) format daty po wyeksportowaniu może różnić się od formatu w raportach utworzonych przez Ciebie.

 • Dzień tygodnia 
  Dzień tygodnia kalendarzowego, np. poniedziałek, wtorek.
 • Kategoria urządzenia
  Pokazuje dane o realizacji wyświetleń według kategorii urządzenia: urządzenie CTV(beta), komputer, telefon z podstawową przeglądarką, dekoder (STB), inteligentny ekran, smartfon, inteligentny głośnik i tablet.
 • Domena
  Pokazuje dane o skuteczności domeny najwyższego poziomu, na przykład „example.co.uk”. Nie uwzględnia subdomen.
 • Źródło uprawnień (beta)
  Pokazuje dane o skuteczności według źródła uprawnień: Reklama z nagrodą, Supertab, Zainteresowania i Opcja niestandardowa.

 • Typ zasobów reklamowych (wycofany)

  Pokazuje dane o skuteczności według ogólnych grup zasobów reklamowych. Możliwe wartości:

  • Sieć: użytkownik wyświetla treści na komputerze stacjonarnym lub laptopie albo w przeglądarce na komórce lub tablecie.
  • Aplikacja: użytkownik wyświetla treści w aplikacji mobilnej na smartfonie lub tablecie. Pamiętaj, że Ad Manager rozpoznaje aplikacje mobilne za pomocą pakietu SDK. Wydawcy korzystający z tagów uproszczonych adresów URL do przesyłania żądań aplikacji mogą zauważyć rozbieżności w wynikach.
  • AMP: użytkownik wyświetla reklamę na przyspieszonej stronie mobilnej zaprojektowanej tak, aby szybciej ładować treści internetowe.
  • Inne: Ad Manager nie może wykryć, na jakim urządzeniu użytkownik wyświetla treści.
 • Miesiąc i rok
  Powiązany miesiąc i rok. Przykład: „październik 2019 r.”
 • Grupa systemu operacyjnego
  Nazwa grupy systemu operacyjnego urządzenia. Przykłady: Apple iOS, Android, Macintosh, Microsoft Windows 10.
 • Region
  Region powiązany z adresem IP uwzględnionym w żądaniu boksu reklamowego.
 • Tydzień
  Tygodniowy zakres dat w formacie „M/D/RR – M/D/RR”.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Informacje o wersji

Poznaj najnowsze funkcje Ad Managera i poczytaj zaktualizowane artykuły w Centrum pomocy.

Zobacz, co nowego

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne