Basisprincipes van Ad Manager-rapportage

Rapporteren over gebruikersberichten

In het rapport Gebruikersberichten ziet u gegevens die zijn gerelateerd aan de manier waarop gebruikers interactie hebben met de berichten die op uw sites of in uw apps toont. Aan de hand van de statistieken in het rapport kunt u inzicht krijgen in welke berichten gebruikers bereiken en hoe die gebruikers interactie hebben met uw berichten.

U kunt het rapport Gebruikersberichten op 2 manieren openen:

 • Klik op Rapportage, dan op Rapporten en daarna op Nieuw rapport. Wijzig daarna het Rapporttype in Gebruikersberichten.
 • Klik op Privacy en berichten, dan op AVG en dan op de link Rapporten bekijken op de kaart met statistieken.

 

In dit artikel worden de volgende statistieken en dimensies beschreven:


Rapportagestatistieken voor berichten over Europese verordeningen

Deze statistieken zijn beschikbaar voor het rapport Privacy en berichten van Ad Manager. Gegevens die aan deze statistieken zijn gekoppeld, worden verzameld vanaf het moment dat ze voor het eerst worden aangezet in uw Ad Manager-account en bevatten geen gegevens voor eerdere datums.

 • Percentage verkeer voor EER en VK (verouderd)
  Het percentage verkeer dat afkomstig is uit de EER (Europese Economische Ruimte) en het Verenigd Koninkrijk. Dit vertegenwoordigt het gedeelte van uw site- of app-verkeer dat in aanmerking kwam voor berichten voor Europese verordeningen.

 • Percentage toestemming voor Europese verordeningen
  Het percentage paginaweergaven waarbij gebruikers de optie voor gepersonaliseerde advertenties hebben gekozen in het bericht voor Europese verordeningen. Inclusief paginaweergaven waarbij gebruikers toestemming hebben gegeven voor alle opties in een aangepast toestemmingsbericht. Exclusief paginaweergaven die hebben geleid tot geen beslissing.

 • Percentage aangepaste toestemming voor Europese verordeningen
  Het percentage paginaweergaven waarbij gebruikers via Opties beheren een optie voor aangepaste toestemming hebben gekozen in een bericht voor Europese verordeningen.

  • Inclusief instanties waarin de gebruiker op Opties beheren heeft geklikt, maar er daarna voor gekozen heeft toestemming te geven zonder de geconfigureerde instellingen te wijzigen.
  • Exclusief paginaweergaven waarbij gebruikers toestemming hebben gegeven voor alle of geen van de opties en paginaweergaven die hebben geleid tot geen beslissing.

  Opmerking: De tekst Opties beheren kan worden aangepast en kan een andere naam hebben in uw bericht.

 • Berichten getoond voor Europese verordeningen
  Paginaweergaven waarbij het bericht voor Europese verordeningen aan gebruikers is getoond.

 • Percentage geen toestemming voor Europese verordeningen
  Het percentage paginaweergaven waarbij gebruikers de optie Geen toestemming geven hebben gekozen in het bericht voor Europese verordeningen. Inclusief paginaweergaven van aangepaste toestemmingsberichten. Exclusief paginaweergaven die hebben geleid tot geen beslissing.

 • Percentage niet-gepersonaliseerde advertenties voor Europese verordeningen (Udgået)  
  Het percentage paginaweergaven waarbij gebruikers de optie voor niet-gepersonaliseerde advertenties hebben gekozen in het bericht voor Europese verordeningen of het bericht hebben gesloten. Exclusief paginaweergaven die hebben geleid tot geen beslissing.

 

Rapportagestatistieken voor gebruikersberichten over verordeningen voor Amerikaanse staten

Statistieken

Deze statistieken zijn beschikbaar voor rapportage over berichten over verordeningen voor Amerikaanse staten met het rapport Gebruikersberichten van Ad Manager. Gegevens die aan deze statistieken zijn gekoppeld, worden verzameld vanaf het moment dat ze voor het eerst worden aangezet in uw Ad Manager-account en bevatten geen gegevens voor eerdere datums.

 • Percentage verkeer uit Californië (beëindigd)  
  Percentage paginaweergaven dat in aanmerking komt voor de California Privacy Rights Act (CPRA) (voorheen CCPA).

  Deze statistiek is beëindigd. Zie Verkeerspercentage voor Amerikaanse staten.

 • Verkeerspercentage voor Amerikaanse staten (beëindigd)  
  Het percentage paginaweergaven uit Amerikaanse staten met toepasselijke privacywetgeving.
 • Afmeldingspercentage voor Amerikaanse staten
  Het percentage gebruikers dat onder de privacywetgeving valt, waaraan een bericht over regelgeving voor Amerikaanse staten is getoond en dat heeft gekozen om zich af te melden.

  Berekend als (Privacy legislation opt-outs)/(US state regulations messages shown)

 • Weergegeven berichten voor Amerikaanse staten
  Het aantal keren dat een bericht over regelgeving voor Amerikaanse staten aan gebruikers is getoond.

Rapportagestatistieken voor IDFA-gebruikersberichten

Deze statistieken zijn beschikbaar om te rapporteren over IDFA-informatieberichten via het rapport Gebruikersberichten in Ad Manager. Gegevens die aan deze statistieken zijn gekoppeld, worden verzameld vanaf het moment dat ze voor het eerst worden aangezet in uw Ad Manager-account en bevatten geen gegevens voor eerdere datums.

 • Getoonde IDFA-uitlegberichten
  Getoonde IDFA-informatieberichten
  Het aantal keren dat IDFA-informatieberichten zijn getoond aan gebruikers.
 • IDFA: geen beslissing
  IDFA: geen beslissing
  Het aantal keren dat gebruikers een IDFA-bericht hebben gezien en ervoor hebben gekozen de app te verlaten zonder een optie te selecteren.
 • IDFA: IAB-berichten getoond
  IDFA: IAB-berichten getoond
  Het aantal keren dat een bericht over Europese verordeningen is getoond direct voorafgaand aan de iOS ATT-melding.
 • IDFA: ATT-meldingen getoond
  IDFA: ATT-meldingen getoond
  Het aantal keren dat de iOS ATT-melding is getoond nadat deze is geactiveerd via een IDFA-bericht.
 • IDFA: ATT-toestemming
  IDFA: ATT-toestemming
  Het aantal keren dat gebruikers toestemming hebben gegeven voor de iOS ATT-melding nadat deze is geactiveerd via een IDFA-bericht.
 • IDFA: ATT-toestemming geweigerd
  IDFA: ATT-toestemming geweigerd
  Het aantal keren dat gebruikers geen toestemming hebben gegeven voor de iOS ATT-melding nadat deze is geactiveerd via een IDFA-bericht.
 • IDFA: ATT-toestemmingspercentage

  IDFA: ATT-toestemmingspercentage
  Het percentage gebruikers dat toestemming heeft gegeven voor de iOS ATT-melding nadat deze is geactiveerd via een IDFA-bericht. Berekend als de statistiek 'IDFA: ATT-toestemming' gedeeld door het totale aantal keren dat de ATT-melding is getoond en een optie is geselecteerd.

 • IDFA: ATT-weigeringspercentage

  IDFA: ATT-weigeringspercentage
  Het percentage gebruikers dat geen toestemming heeft gegeven voor de iOS ATT-melding nadat deze is geactiveerd via een IDFA-bericht. Berekend als de statistiek 'IDFA: ATT-toestemming geweigerd' gedeeld door het totale aantal keren dat de ATT-melding is getoond en een optie is geselecteerd.


Rapportagestatistieken voor gebruikersberichten voor herstel voor advertentieblokkering

Statistieken

Deze statistieken zijn beschikbaar voor rapportage over herstelberichten voor advertentieblokkering met het rapport Gebruikersberichten van Ad Manager. Gegevens die aan deze statistieken zijn gekoppeld, worden verzameld vanaf het moment dat ze voor het eerst worden aangezet in uw Ad Manager-account en bevatten geen gegevens voor eerdere datums.

 • Herstelberichten voor advertentieblokkering getoond
  Herstelberichten voor advertentieblokkering getoond
  Het aantal paginaweergaven waarbij een herstelbericht voor advertentieblokkering is getoond aan gebruikers.
 • Conversiepercentage voor advertenties toestaan

  Conversiepercentage voor advertenties toestaan (gebaseerd op cookies)
  Het conversiepercentage (gebaseerd op browsercookies) van gebruikers die het herstelbericht voor advertentieblokkering hebben gezien en er daarna voor hebben gekozen advertenties toe te staan.

  Gebruikers kunnen het herstelbericht voor advertentieblokkering vóór of tijdens de rapportperiode hebben gezien.

  [Conversies voor advertenties toestaan (gebaseerd op cookies)] / [Herstelberichten voor advertentieblokkering getoond] = [Conversiepercentage voor advertenties toestaan (gebaseerd op cookies)]

 • Percentage advertentieblokkering via extensie

  Percentage advertentieblokkering via extensie
  Het percentage paginaweergaven waarbij gebruikers extensies voor advertentieblokkering hadden geïnstalleerd.

  (Paginaweergaven met een extensie voor advertentieblokkering) / (Paginaweergaven)

  Opmerking: De paginaweergaven die in deze berekening worden gebruikt, omvatten standaard alle apparaatcategorieën. Herstelberichten voor advertentieblokkering zijn alleen beschikbaar voor paginaweergaven op desktops. Als u wilt rapporteren over het percentage advertentieblokkering via extensie voor herstelberichten voor advertentieblokkering, voegt u het volgende filter toe aan uw rapport: Apparaatcategorie is een van Desktop.

 • Conversies voor advertenties toestaan (gebaseerd op cookies)

  Conversies voor advertenties toestaan (gebaseerd op cookies)
  Het aantal gebruikers dat een herstelbericht voor advertentieblokkering heeft gezien bij een eerder bezoek aan uw site en er later voor heeft gekozen om advertenties toe te staan. Opmerking: Het vorige bezoek kan vóór de rapportperiode hebben plaatsgevonden.

 • Paginaweergaven voor advertenties toestaan

  Paginaweergaven voor advertenties toestaan
  Het aantal paginaweergaven dat is gegenereerd door gebruikers met een geïnstalleerde extensie voor advertentieblokkering die het herstelbericht voor advertentieblokkering hebben gezien en later advertenties hebben toegestaan.

 

Rapportagestatistieken voor Offerwall-berichten (Bèta) 

Deze statistieken zijn beschikbaar voor rapportage over Offerwall-berichten met het rapport Privacy en berichten van Ad Manager. Gegevens die aan deze statistieken zijn gekoppeld, worden verzameld vanaf het moment dat ze voor het eerst worden aangezet in uw Ad Manager-account en bevatten geen gegevens voor eerdere datums.

 • Geschatte opbrengst uit alle bronnen (Bèta) 
  De opbrengst via de Offerwall, waaronder opbrengst uit advertenties met beloning en integraties met derden.

  Opmerking:

  • Vóór 29 februari 2024 bevatte deze statistiek de totale opbrengst uit advertenties met beloning in het netwerk, ongeacht of de advertenties werden gestart vanuit de Offerwall.
  • Als deze statistiek op dit moment wordt uitgesplitst op basis van de dimensie Domein, wordt de hele opbrengst gerapporteerd op het eTLD+1-niveau. Opbrengst die wordt gegenereerd via Offerwalls die worden getoond op subdomeinen, worden verzameld op hun eTLD+1.
  Geld dat via Supertab.co is toegezegd, is opgenomen in de statistiek Geschatte opbrengst uit alle bronnen. Aangezien Supertab.co-tabbladen misschien nooit worden gesloten, komt dit niet noodzakelijkerwijs overeen met het exacte bedrag dat aan u is betaald.
 • Offerwall-berichten getoond
  Het totale aantal Offerwall-berichten dat aan bezoekers is getoond.
 • Geslaagde betrokkenheidsacties voor Offerwall (Bèta) 
  Het aantal berichten waarvoor de gebruiker een toegangsrecht heeft gekregen.
 • Percentage geslaagde betrokkenheidsacties voor Offerwall (beëindigd)  
  Het aantal berichten waarvoor de gebruiker een toegangsrecht heeft gekregen, gedeeld door het aantal getoonde berichten.
 • Paginaweergaven na Offerwall (Bèta) 
  Het aantal pagina's dat door gebruikers is bekeken nadat ze een toegangsrecht hebben gekregen. Telt alleen de pagina's die zijn opgenomen voor Offerwall.
 

Compatibele dimensies

De nieuwe dimensies en statistieken die beschikbaar zijn voor het rapport Gebruikersberichten, werken met de volgende bestaande Ad Manager-dimensies:

 • App-namen
  Toont de prestaties per mobiele app.
 • Land
  Het land dat is gekoppeld aan het IP-adres van het advertentieruimteverzoek.
 • Datum
  Dagelijks overzicht van gegevens. In Ad Manager worden de gegevens weergegeven in een uitgebreide indeling, zoals Maandag 18 januari 2016. De geëxporteerde indeling is compacter, bijvoorbeeld D-M-JJ.

  Opmerking: De geëxporteerde datumnotatie is gebaseerd op de taal en/of locatie die is gekoppeld aan het Google-account van de persoon die het rapport maakt. In rapporten die zijn gemaakt door andere gebruikers, zoals geplande rapporten, kan de geëxporteerde datumnotatie afwijken van de notatie in rapporten die door u zijn gemaakt.

 • Dag van de week
  De kalenderdag van de week (bijvoorbeeld maandag, dinsdag)
 • Apparaatcategorie
  Toont de weergave per apparaatcategorie: CTV-apparaat (verbonden tv)(bèta), desktop, featurephone, settopbox (STB), smartdisplay, smartphone, smartspeaker en tablet.
 • Domein
  Toont de prestaties per hoofddomein, zoals example.co.uk. Exclusief subdomeinen.
 • Bron van toegangsrechten (bèta)
  Toont de prestaties per bron van toegangsrechten: Advertentie met beloning, Supertab, Interesses en aangepaste keuze.

 • Voorraadtype (beëindigd)

  Toont de prestaties van algemene voorraadgroepen. Mogelijke waarden zijn:

  • Internet: De gebruiker bekijkt de content via een pc of laptop of via de browser op een mobiel apparaat of tablet.
  • App: De gebruiker bekijkt de content via een mobiele app op een smartphone of tablet. Houd er rekening mee dat Ad Manager mobiele app identificeert via het gebruik van de SDK. Uitgevers die vereenvoudigde URL-tags gebruiken om verzoeken voor een app in te dienen, kunnen inconsistente resultaten te zien krijgen.
  • AMP: De gebruiker bekijkt de advertentie op een AMP-pagina (Accelerated Mobile Page), die is ontworpen om content op mobiel internet sneller te laden.
  • Overig: Ad Manager kan niet vaststellen waar de gebruiker de content bekijkt.
 • Maand en jaar
  De gerelateerde maand en het gerelateerde jaar. Voorbeeld: 'oktober 2019'
 • Besturingssysteemgroep
  De naam van de besturingssysteemgroep van het apparaat. Bijvoorbeeld: Apple iOS, Android, Mac, Microsoft Windows 10.
 • Regio
  De regio die is gekoppeld aan het IP-adres dat is opgenomen in het advertentieruimteverzoek.
 • Week: de wekelijkse periode, met de indeling 'D-M-JJ - D-M-JJ'.

Was dit nuttig?

Hoe kunnen we dit verbeteren?
true
Release-opmerkingen

Lees meer informatie over de nieuwste Ad Manager-functies en Helpcentrum-updates.

Nieuwe functies weergeven

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu