RODO – informacje i wskazówki

Sprawdzanie kreacji RTB pod kątem zgody użytkownika

Sprawdzanie kreacji z określaniem stawek w czasie rzeczywistym (RTB) pozwala Google odfiltrowywać kreacje, w przypadku których piksele dostawców nie zawierają prawidłowej zgody użytkownika (wykrytej przez nasze systemy). Może to dotyczyć serwerów kreacji reklamowych, systemów wykrywania oszustw oraz nieprawidłowego ruchu, pomiaru, atrybucji i innych dostawców technologii reklamowych.

Włączenie sprawdzenia kreacji RTB umożliwia Google sprawdzanie takich kreacji w usługach Ad Manager, AdSense i AdMob pod kątem zgodności dostawców z przepisami RODO i ustawy LGPD. Ta funkcja może nie wykryć wszystkich niezgodnych dostawców, ale pomoże wydawcom poprawić zgodność z przepisami RODO i ustawy LGPD.

Google ustala, czy odpowiednia zgoda użytkownika została uzyskana, sprawdzając odpowiednio ciąg tekstowy dotyczący przejrzystości i zgody lub deklaracje wydawcy. Wykorzystujemy również własne systemy wykrywania i określamy, czy żądanie zawiera domeny „nieznane” lub niepowiązane bezpośrednio z dostawcą technologii reklamowych.

Zakładamy, że żądania reklam zawierające parametr gdpr=1 podlegają RODO niezależnie od regionu, z którego pochodzi reklama lub żądanie reklamy.

Włączanie sprawdzania kreacji RTB

Opcja „Sprawdzanie kreacji partnerów RTB pod kątem zgody użytkownika” znajduje się na stronie „Zgoda użytkowników z UE” w usługach Ad Manager, AdSense i AdMob. Jeśli włączysz tę opcję, będziemy dodatkowo sprawdzać kreacje RTB w przypadku wszystkich żądań reklam z Authorized Buyers oraz określania stawek pochodzących z EOG, Wielkiej Brytanii i Brazylii.

Aby włączyć sprawdzanie kreacji RTB, wykonaj te czynności:

Włączanie sprawdzania kreacji RTB w usłudze Ad Manager

 1. Zaloguj się w usłudze Google Ad Manager
 2. Kliknij Administracja a potem Zgoda użytkowników z UE.
 3. Zaznacz Sprawdzanie kreacji partnerów RTB pod kątem zgody użytkownika.
 4. Kliknij Zapisz zmiany.

Włączanie sprawdzania kreacji RTB w AdSense

 1. Zaloguj się na konto AdSense.
 2. Kliknij Ustawienia blokowania a potem Zgoda użytkowników z UE.
 3. Zaznacz Sprawdzanie kreacji partnerów RTB pod kątem zgody użytkownika.
 4. Kliknij Zapisz zmiany.

Włączanie sprawdzania kreacji RTB w AdMob

 1. Zaloguj się na swoje konto AdMob.
 2. Kliknij Ustawienia blokowania a potem Zgoda użytkowników z UE.
 3. Zaznacz Sprawdzanie kreacji partnerów RTB pod kątem zgody użytkownika.
 4. Kliknij Zapisz zmiany.
Ta funkcja jest opcjonalna. Wydawcy nie mają obowiązku jej włączać.

Opcja filtrowania dostawców technologii reklamowych dla kampanii z rezerwacją

Sprawdzanie kreacji RTB korzysta z tej samej technologii filtrowania co funkcja filtrowania dostawców technologii reklamowych dla kampanii z rezerwacją w usłudze Ad Manager, ale te opcje mają zastosowanie do różnych segmentów ofert reklamowych.

 • Sprawdzanie kreacji RTB ma zastosowanie do żądań reklam z określaniem stawek w czasie rzeczywistym.
 • Filtrowanie dostawców technologii reklamowych dla kampanii z rezerwacją ma zastosowanie do żądań reklam z rezerwacji.
Oferty reklamowe Google są zawsze filtrowane.

Zasady dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0

Jeśli Twoja firma wdrożyła Zasady IAB dotyczące przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, Google będzie korzystać z sygnałów dotyczących zgody użytkownika z ciągu tekstowym URL-a, aby określić, którzy dostawcy uzyskali zgodę użytkowników.

Jeśli Twoja firma nie wdrożyła Zasad IAB dotyczących przejrzystości i uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych w wersji 2.0, Google będzie porównywać żądania reklam RTB z listą dostawców technologii reklamowych w sekcji „Wybierz dostawców technologii reklamowych” na stronie „Zgoda użytkowników z UE”, listą dostawców technologii reklamowych zachowujących zgodność z RODO, a także listą dostawców technologii reklamowych zachowujących zgodność z ustawą LGPD.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
true
Informacje o wersji

Poznaj najnowsze funkcje Ad Managera i poczytaj zaktualizowane artykuły w Centrum pomocy.

Zobacz, co nowego

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne