Reguły dotyczące automatycznych zasobów reklamowych wideo

Kontrolowanie czasu trwania reklam wideo i nakładek na potrzeby wszystkich zautomatyzowanych żądań pośrednich

Google Ad Manager korzysta z reguł dotyczących zasobów reklamowych, aby kontrolować czas trwania reklam i nakładki na potrzeby wszystkich typów zautomatyzowanych żądań pośrednich, w tym reklam wideo i audio Ad Exchange oraz Otwartego ustalania stawek. Ustawienia wideo można stosować do wszystkich typów zasobów reklamowych, także do reklam wyświetlanych w zasobach typu In-Stream, w środowisku displayowym i w aplikacjach mobilnych.

Dostęp do ustawień formatów reklam wideo w regułach dotyczących zasobów reklamowych

 1. Zaloguj się w usłudze Google Ad Manager
 2. Kliknij kolejno Zasoby reklamowe, Reguły dotyczące zasobów reklamowychUstawienia wideo.

Na karcie „Formaty reklam” możesz skonfigurować ustawienia wideo, które mają zastosowanie do określonych żądań reklam wideo.

Nie używaj reguł dotyczących zasobów reklamowych do blokowania wszystkich żądań reklam wideo. Zamiast tego skonfiguruj zabezpieczenia umożliwiające zrezygnowanie z reklam według typu, w tym z reklam wideo lub konkretnych technologii reklamowych.

Tworzenie raportów o zasobach reklamowych odpowiednich dla formatów reklam wideo

Za pomocą wymiaru Reguła dotycząca formatów reklam wideo dostępnego w raporcie historycznym możesz tworzyć raporty dotyczące formatów reklam wideo odpowiednich dla Twoich zasobów reklamowych.

Rozwiązywanie problemów z wyświetlaniem w przypadku reguł dotyczących zasobów reklamowych wideo

Aby rozwiązać problemy z wyświetlaniem i sprawdzić szczegółowe informacje o regułach dotyczących zasobów reklamowych wideo:

 1. Kliknij kolejno Wyświetlanie i Narzędzia do wyświetlania reklam.
 2. Kliknij Wybierz obok opcji „Reklamy audio i wideo typu In-Stream”.
 3. Podaj tag wideo lub audio i opcjonalnie wybierz konkretny element zamówienia, a następnie kliknij Rozwiązywanie problemów.
 4. W kolumnie „Działanie” w wyświetlonej tabeli kliknij Zbadaj.

 5. Kliknij kartę Szczegóły aukcji.

  Szczegółowe informacje o aukcji obejmują mechanizm rozwiązywania problemów z regułami dotyczącymi zasobów reklamowych wideo, w tym:

  • Reguły dotyczące zasobów reklamowych wideo pokazują reguły wybrane z wyrażenia kierującego.
  • Ograniczenia dotyczące reguł zasobów reklamowych wideo pokazują ustawienia zastosowane po scaleniu reguł.
  • Ograniczenia dotyczące kreacji Ad Exchange wskazują ograniczenia ze starszych ustawień kreacji.

Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z wyświetlaniem.

Pokrywanie się ustawień wideo

Wycofujemy starsze ustawienia elementów zamówienia wideo Ad Exchange.

W przypadku większości wydawców starsze ustawienia elementów zamówienia wideo zostaną automatycznie przeniesione do nowego interfejsu „Reguły dotyczące zasobów reklamowych”, co nie wymaga podejmowania żadnych dodatkowych działań. Jeśli nie uda się odtworzyć reguł w Twojej sieci, otrzymasz e-maila z dalszymi instrukcjami.

Rozpoczęło się wycofywanie. Proces ten powinien się zakończyć w połowie 2024 roku. Po upływie tego czasu starsze ustawienia elementów zamówienia wideo przestaną być dostępne.

Po zakończeniu migracji ustawień wideo elementów zamówienia w Ad Exchange (w połowie 2024 r.) wycofamy też ustawienia wideo elementów zamówienia i reguły dotyczące zasobów reklamowych wideo w aplikacjach mobilnych w AdSense.

Chcemy, aby reguły dotyczące zasobów reklamowych wideo stanowiły jedno, scentralizowane i łatwo dostępne miejsce do zarządzania wszystkimi ustawieniami automatycznych reklam wideo.

Powiadomimy Cię z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach w Twojej sieci. Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z menedżerem konta.

W trakcie przechodzenia na zarządzanie ustawieniami wideo za pomocą reguł dotyczących zasobów reklamowych nadal będziesz mieć dostęp do starszych ustawień, które pozwalają kontrolować reklamy wideo (np. na poziomie kreacji w przypadku kreacji wideo z Ad Exchange). Jeśli ustawienia będą nakładać się i powodować konflikty, zostanie zastosowane najbardziej restrykcyjne ustawienie. W tabelach poniżej znajdziesz informacje o niektórych przypadkach nakładania się ustawień oraz ustawieniach, które będą stosowane w takich sytuacjach.

Jeśli podczas migracji lub po jej zakończeniu wystąpią sytuacje, w których reguły będą się nakładać (np. reguła kierowana na wszystkie zasoby reklamowe i reguła kierowana na konkretną jednostkę reklamową), zostanie zastosowane najbardziej restrykcyjne ustawienie.

Sprawdzanie pokrywających się reguły dotyczących formatów reklam wideo

Dzięki funkcji „Sprawdź pokrywające się reguły” możesz dowiedzieć się, jak i kiedy kilka automatycznych reguł dotyczących formatu reklam wideo skonfigurowanych w Twojej sieci obowiązuje jednocześnie. Reguły pokrywają się, gdy ich ustawienia kierowania reklam definiują nakładające się segmenty zasobów reklamowych.

Przykład

 • Reguła A ma ustawione kierowanie na „Treści sportowe”.
 • Reguła B ma ustawione kierowanie na Kanadę.

Reguły A i B pokrywają się, gdy żądanie reklamy pochodzi z Kanady i obejmuje treści sportowe.

Aby sprawdzić pokrywające się reguły:

 1. Zaloguj się w usłudze Google Ad Manager
 2. Kliknij kolejno Zasoby reklamowe, Reguły dotyczące zasobów reklamowychUstawienia wideo.
 3. Wybierz regułę do porównania z innymi regułami, które mogą zawierać te same zasoby reklamowe, lub kliknij Nowe ustawienie formatu reklamy, aby zainicjować nową regułę.
 4. Upewnij się, że zaznaczone są opcje kierowania, w tym wszelkie opcjonalne ustawienia blokowania reklam możliwych i niemożliwych do pominięcia oraz nakładek reklamowych.
 5. Odszukaj opcję „Przejrzyj pokrywające się ustawienia formatów reklam wideo i zobacz wynik po scaleniu” i kliknij Sprawdź pokrywające się reguły.

  Opcja „Sprawdź pokrywające się reguły” w interfejsie Google Ad Managera opisana w tekście na tej stronie.

  Na wyświetlonym panelu znajdziesz:

  • wszystkie inne obowiązujące reguły z pokrywającymi się zasobami reklamowymi, wraz z informacją o wartości procentowej tego pokrywania;
  • wyniki scalone pokazujące pokrywające się ustawienia formatów reklam lub te, które mają zastosowanie do wszystkich wybranych reguł dotyczących zasobów reklamowych.
 6. Możesz wybrać niektóre lub wszystkie pokrywające się reguły poniżej, aby zaktualizować scalone wyniki pokrywania. Możesz też najechać kursorem na kierowanie , aby zobaczyć ustawienia kierowania zdefiniowane dla każdej z pokrywających się reguł.

  Narzędzie „Sprawdź pokrywające się reguły” w interfejsie Google Ad Managera opisane w tekście na tej stronie.

Stan pokrywania się jest ustalany na podstawie prognozy Ad Managera opartej na próbkowanych danych historycznych. Wszystkie dane dotyczące danego segmentu zasobów reklamowych możesz przeglądać w raporcie historycznym.

Porównywanie starszych ustawień z ustawieniami reguł zasobów reklamowych dla reklam wideo

Ustawienie kreacji z Ad Exchange a ustawienie reklamy wideo z reguły dotyczącej zasobów reklamowych

  Reklama z Ad Exchange Reguła asortymentowa Nowość Zastosowane ustawienie
Możliwa do pominięcia Wybrano „Możliwa do pominięcia reklama wideo”
Maks. 30 s
Blokowanie reklam możliwych do pominięcia Reklama możliwa do pominięcia nie jest wyświetlana
Standardowa Wybrano „Standardowa reklama wideo”
Maks. 60 s
Blokowanie reklamy standardowej
ponad 30 sekund
Reklamy standardowe wyświetlają się
do 30 sekund
Audio Rozmiar to „Audio” Niezablokowane Reklama dźwiękowa dozwolona
Nakładki – tekstowe Wybrano „Tekst” Zablokowane Brak nakładek tekstowych
Nakładki – graficzne Nie wybrano „Obraz” Niezablokowane Brak nakładek graficznych

Ustawienie reklam w aplikacji mobilnej a ustawienie reklam wideo z reguły dotyczącej zasobów reklamowych

                            Reguła aplikacji mobilnej Reguła asortymentowa Nowość Zastosowane ustawienie
Możliwa do pominięcia Nie wybrano „Możliwa do pominięcia reklama wideo” Niezablokowane Reklama możliwa do pominięcia nie jest wyświetlana
Standardowa Wybrano „Standardowa reklama wideo”
Maks. 60 s
Blokowanie reklamy standardowej
ponad 30 sekund
Reklamy standardowe wyświetlają się
do 30 sekund

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne