Được yêu cầu đổi mật khẩu

Nếu Tài khoản Google của bạn có hoạt động đáng ngờ hoặc nếu chúng tôi phát hiện thấy mật khẩu của bạn đã bị đánh cắp, thì chúng tôi có thể yêu cầu bạn đổi mật khẩu. Bằng việc đổi mật khẩu, bạn giúp đảm bảo rằng chỉ bạn mới có thể sử dụng tài khoản của mình.

Giúp bảo mật tài khoản ngay lập tức

  1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn.
  2. Bạn sẽ được yêu cầu chọn mật khẩu mới. Hãy tạo mật khẩu mạnh mà bạn không sử dụng cho bất kỳ dịch vụ nào khác.
  3. Giúp tăng cường bảo mật tài khoản.

Được yêu cầu đổi mật khẩu nhiều lần

  1. Xóa bộ nhớ đệm và cookie.
  2. Nếu bạn tiếp tục được yêu cầu đổi mật khẩu, tức là ai đó có thể đang cố xâm nhập vào tài khoản của bạn bằng phần mềm có hại. Bạn nên thực hiện những việc sau:
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?