สาเหตุที่คำขอกู้คืนบัญชีล่าช้า

หากทำตามขั้นตอนในการกู้คืนบัญชีแล้ว คุณอาจเห็นข้อความแจ้งว่าบัญชีได้รับการปกป้องโดยการระงับใช้เพื่อความปลอดภัย ซึ่งก็คือความล่าช้าระหว่างช่วงที่มีการขอให้กู้คืนบัญชีและช่วงที่มีการประมวลผลการอ้างสิทธิ์การกู้คืนบัญชี หากคำขอกู้คืนมีพิรุธ ความล่าช้านี้จะช่วยปกป้องบัญชีของคุณ

เคล็ดลับ: หากคุณลงชื่อเข้าใช้ในอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ใช้ในการกู้คืนบัญชี ให้ลองอีกครั้งโดยใช้อุปกรณ์ที่ลงชื่อเข้าใช้อยู่

ความล่าช้าช่วยปกป้องบัญชีได้อย่างไร

ในช่วงที่เกิดความล่าช้านี้ เราจะใช้ข้อมูลการกู้คืนและข้อมูลอื่นที่คุณระบุไว้เพื่อแจ้งให้คุณทราบว่ามีการขอกู้คืนบัญชี วิธีนี้ช่วยให้คุณมีเวลาปฏิเสธคำขอและรักษาความปลอดภัยให้บัญชีในกรณีที่มีคนพยายามเข้าถึงบัญชีของคุณ

ระยะเวลาที่คำขอกู้คืนบัญชีมีความล่าช้า

คำขอกู้คืนบัญชีอาจล่าช้าไป 2-3 ชั่วโมงหรือหลายวัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณได้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยในบัญชีด้วยการตั้งค่าการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน คำขอกู้คืนบัญชีอาจมีความล่าช้าเป็นเวลานานขึ้น

เคล็ดลับ: หากคุณเข้าถึงวิธียืนยันตัวตนวิธีอื่นในช่วงที่มีความล่าช้าได้ เช่น อุปกรณ์ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ตามปกติ คุณจะทำตามขั้นตอนการกู้คืนบัญชีอีกครั้งได้ วิธีนี้อาจช่วยให้มีโอกาสกู้คืนบัญชีสำเร็จมากขึ้นหรือกู้คืนบัญชีได้เร็วขึ้น

หลีกเลี่ยงความล่าช้าในการกู้คืนบัญชีในอนาคต

คุณช่วยให้ตนเองเข้าถึงบัญชีได้ง่ายๆ โดยการไม่ออกจากระบบ เพิ่มข้อมูลการกู้คืน และอัปเดตข้อมูลการกู้คืนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ หากใช้การยืนยันสองขั้นตอน คุณเพิ่มขั้นตอนสำรองเพื่อให้มีวิธียืนยันตัวตนหลายวิธีมากขึ้นได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีหลีกเลี่ยงการเข้าบัญชี Google ไม่ได้

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร