Låsa upp Android-enheten för att verifiera din identitet

Av säkerhetsskäl kan vi be dig att verifiera din identitet. Det enklaste sättet att verifiera att det är du är genom att låsa upp din Android-enhet.

Alternativ för skärmlås

Om du har konfigurerat ett skärmlås på Android-enheten kan du verifiera din identitet med hjälp av det. Följande alternativ finns för skärmlås:

  • Grafiskt lösenord: Rita ett enkelt mönster med fingret.
  • Pinkod: Ange minst fyra siffror.
  • Lösenord: Ange en kombination av minst fyra bokstäver, siffror eller tecken.
  • Fingeravtryck: Håll fingret mot en sensor.

Åtgärda problem

Fingeravtrycket känns inte igen

Du kan bara verifiera din identitet med fingeravtrycket som du redan låser upp enheten med. Se till att du använder samma finger som du brukar låsa upp enheten med.

Om du använder rätt finger kontrollerar du att

  • fingret är rent och torrt
  • fingeravtryckssensorn inte är täckt och inget är i vägen
  • fingeravtryckssensorn är ren. Om den är smutsig kan du rengöra den med en putsduk eller en mjuk, ren trasa.

Skärmlåset fungerade inte

Skärmlåset fungerar inte om du förlorar internetanslutningen medan du försöker verifiera din identitet. Kontrollera att du har en pålitlig internetanslutning när du verifierar din identitet med skärmlåset.

Tryck på Testa ett annat sätt om du vill verifiera din identitet med en annan metod.