Quản lý chế độ cài đặt của tính năng Chia sẻ vị trí

Bạn có thể chia sẻ vị trí của mình theo thời gian thực với những người liên hệ mà bạn chọn.

Những việc bạn cần làm 

Lưu ý quan trọng: Tính năng Chia sẻ vị trí sẽ hoạt động theo cách khác nếu cha mẹ quản lý Tài khoản Google của bạn. Tìm hiểu thêm về tính năng chia sẻ vị trí trên tài khoản được giám sát.

  • Tài khoản Google 
  • Thiết bị di động 
  • Kết nối Internet 
  • Bạn đã bật Dịch vụ vị trí trên thiết bị của mình 

Chia sẻ vị trí 

Mẹo: Để chia sẻ vị trí của mình theo thời gian thực, bạn cần sử dụng một thiết bị di động, nhưng bạn có thể kiểm soát tùy chọn cài đặt Chia sẻ vị trí trên máy tính

Bạn có thể sử dụng tính năng Chia sẻ vị trí trong một số ứng dụng của Google. Để bắt đầu, bạn có thể chia sẻ vị trí của mình với Google Maps.

Ngừng chia sẻ vị trí của bạn với một người nào đó 

  1. Mở tùy chọn cài đặt Chia sẻ vị trí
  2. Bên cạnh tên người đó, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
4175046364249311522
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
70975