Δεν είναι δυνατή η σύνδεση από μια υπηρεσία τρίτου μέρους

 

Η σύνδεσή σας στον Λογαριασμό σας Google με ορισμένες υπηρεσίες μπορεί να αποκλειστεί όταν δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας. Εάν η σύνδεσή σας αποκλειστεί, η υπηρεσία που χρησιμοποιείτε πιθανότατα θα σας ειδοποιήσει με:

  • Ένα γενικό σφάλμα ότι η σύνδεσή σας δεν ήταν επιτυχής.
  • Ένα σφάλμα που υποδεικνύει ότι ο κωδικός πρόσβασής σας και το όνομα χρήστη είναι λανθασμένα, ακόμη και αν έχετε εισαγάγει τις σωστές πληροφορίες.

Σημείωση: Εάν έχετε λογαριασμό μέσω της εργασίας, του σχολείου ή άλλου οργανισμού, μπορείτε να λάβετε βοήθεια από τον διαχειριστή σας.

Γιατί αποκλείστηκε η σύνδεσή σας

Η σύνδεσή σας στον Λογαριασμό σας Google μπορεί να αποκλειστεί εάν:

  • Η υπηρεσία από την οποία συνδέεστε δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες για την απόδειξη της ταυτότητάς σας.
  • Συνδέεστε από μια νέα τοποθεσία ή συσκευή.

Λάβετε συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων

Χρησιμοποιήστε μια αξιόπιστη συσκευή και τοποθεσία

  • Η σύνδεσή σας μπορεί να αποκλειστεί εάν η συσκευή ή η τοποθεσία που χρησιμοποιείτε είναι νέα. Δοκιμάστε ξανά από μια συσκευή ή μια τοποθεσία από την οποία συνδέεστε συνήθως.
  • Συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google στη νέα συσκευή και δοκιμάστε ξανά την επόμενη εβδομάδα.

Ενημερώστε την εφαρμογή

Εάν προσπαθείτε να συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google από μια εφαρμογή, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής. Η τελευταία έκδοση της εφαρμογής μπορεί να χρησιμοποιεί ασφαλέστερη τεχνολογία σύνδεσης.

Μεταβείτε σε μια ασφαλέστερη υπηρεσία

Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να συνδεθείτε από τον ιστότοπο, την εφαρμογή ή το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε, μπορείτε να μεταβείτε σε μια υπηρεσία που χρησιμοποιεί ασφαλέστερη τεχνολογία σύνδεσης, όπως η Σύνδεση μέσω Google.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία της Google, όπως το Gmail. Όλες οι υπηρεσίες της Google χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα μέτρα ασφαλείας.