Ανάκτηση του Λογαριασμού Google ή της υπηρεσίας Gmail

Εάν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης ή το όνομα χρήστη ή δεν μπορείτε να λάβετε κωδικούς επαλήθευσης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να ανακτήσετε τον Λογαριασμό σας Google. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες όπως το Gmail, οι Φωτογραφίες και το Google Play.

Σημείωση: Αν χρησιμοποιείτε κάποιον λογαριασμό μέσω της εργασίας, του σχολείου ή άλλης ομάδας, τα παρακάτω βήματα μπορεί να μην έχουν αποτέλεσμα. Επικοινωνήστε με τον διαχειριστή για βοήθεια.

Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης

  1. Ακολουθήστε τα βήματα για να ανακτήσετε τον λογαριασμό σας.
  2. Επαναφέρετε τον κωδικό πρόσβασής σας όταν σας ζητηθεί. Επιλέξτε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης που δεν έχετε χρησιμοποιήσει ήδη με αυτόν τον λογαριασμό. Μάθετε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης.

 

Ξεχάσατε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε για τη σύνδεση

  1. Ακολουθήστε τα βήματα, για να βρείτε το όνομα χρήστη. Θα πρέπει να γνωρίζετε:
    • Τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ανάκτησης για τον λογαριασμό
    • Το πλήρες όνομα του λογαριασμού σας
  2. Ακολουθήστε τις οδηγίες, για να επιβεβαιώσετε ότι ο λογαριασμός είναι δικός σας.
  3. Θα δείτε μια λίστα με τα αντίστοιχα ονόματα χρηστών.

Κάποιος άλλος χρησιμοποιεί τον λογαριασμό σας

Εάν πιστεύετε ότι κάποιος άλλος χρησιμοποιεί τον Λογαριασμό σας Google χωρίς την άδειά σας, ακολουθήστε τα βήματα για την ανάκτηση ενός λογαριασμού που έχει παραβιαστεί.

Δεν μπορείτε να συνδεθείτε για κάποιον άλλο λόγο

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο άλλο πρόβλημα, λάβετε βοήθεια σχετικά με τη σύνδεση.

Ανάκτηση ενός διαγραμμένου λογαριασμού

Αν διαγράψατε πρόσφατα τον Λογαριασμό σας Google, μπορείτε να ακολουθήσετε τα βήματα, για να ανακτήσετε τον λογαριασμό σας.

Εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η σύνδεση

Δημιουργία ενός νέου λογαριασμού

Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε, σας συνιστούμε να δοκιμάσετε αυτές τις συμβουλές για την ανάκτηση του λογαριασμού.

Εάν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να ανακτήσετε τον λογαριασμό σας, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο Λογαριασμό Google.

Αποφύγετε τις υπηρεσίες ανάκτησης λογαριασμών και κωδικών πρόσβασης

Για την ασφάλειά σας, δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με την Google για βοήθεια σχετικά με τη σύνδεση στον λογαριασμό σας. Δεν συνεργαζόμαστε με υπηρεσίες που ισχυρίζονται ότι παρέχουν υποστήριξη για τον λογαριασμό ή τον κωδικό πρόσβασης. Μην αποκαλύπτετε τους κωδικούς πρόσβασης ή τους κωδικούς επαλήθευσης.