Tìm, kiểm soát và xóa thông tin trong Tài khoản Google của bạn

Tìm hiểu thêm về việc quản lý thông tin và hoạt động trong Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể chọn loại hoạt động được lưu vào tài khoản và dùng để cá nhân hóa trải nghiệm của bạn trên các dịch vụ của Google.

Xem lại các chế độ cài đặt quyền riêng tư

Bạn có thể nhanh chóng tìm và thay đổi hầu hết chế độ cài đặt được giải thích bên dưới bằng quy trình Kiểm tra quyền riêng tư.

Kiểm soát hoạt động được lưu

Hãy sử dụng các chế độ Kiểm soát hoạt động để chọn loại hoạt động được lưu vào tài khoản của bạn. Ví dụ về hoạt động bao gồm:

  • Các nội dung tìm kiếm bạn thực hiện
  • Những trang web bạn truy cập
  • Các video bạn xem
  • Những nơi bạn đến

Dữ liệu hoạt động giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm thông tin và tùy chỉnh các sản phẩm của Google để phù hợp với riêng bạn, từ đó mang đến cho bạn trải nghiệm tốt hơn.

Tìm hiểu thêm về cách kiểm soát hoạt động được lưu vào tài khoản của bạn.

Theo dõi và xóa thông tin

Những tài nguyên này sẽ giúp bạn xem lại và kiểm soát hoạt động được lưu vào Tài khoản Google của bạn.

Tìm thông tin tổng quan về dữ liệu của bạn

Bạn có thể truy cập vào Trang tổng quan Google để xem bảng tóm tắt dữ liệu của bạn ở các dịch vụ của Google, như Gmail, Drive và Lịch.

Tìm/xóa hoạt động và tệp

Hoạt động của bạn

Bạn có thể tìm và xóa hoạt động, như nội dung bạn đã tìm kiếm và các trang web bạn đã truy cập, trên trang Hoạt động của tôi.

Tìm hiểu thêm về cách xóa hoạt động của bạn.

Mẹo: Để tăng cường bảo mật, bạn có thể yêu cầu thêm bước xác minh để xem toàn bộ lịch sử trên trang Hoạt động của tôi.

Các tệp của bạn

Bạn có thể tìm và xóa ảnh, email, tài liệu và các tệp khác bằng cách truy cập vào sản phẩm liên quan của Google, chẳng hạn như:

Tìm và xóa những nơi bạn đã đến

Khi bạn bật Nhật ký vị trí, những nơi bạn đến sẽ được lưu vào tài khoản của bạn. Chỉ bạn mới có thể xem Nhật ký vị trí của mình.

Tìm hiểu thêm về cách quản lý hoặc xóa Lịch sử vị trí.

Lịch sử vị trí giúp cải thiện trải nghiệm của bạn theo một số cách. Ví dụ: Google có thể đề xuất các tuyến đường đi làm tốt hơn và hiển thị kết quả phù hợp hơn cho các địa điểm tìm kiếm trên Maps.

Quản lý các dữ liệu khác về vị trí

Nếu bạn đã bật các chế độ cài đặt khác như Hoạt động trên web và ứng dụng và tạm dừng Nhật ký vị trí hoặc xóa dữ liệu vị trí khỏi Nhật ký vị trí, thì dữ liệu vị trí của bạn vẫn có thể được lưu vào Tài khoản Google trong quá trình bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ khác của Google.

Ví dụ: khu vực khái quát mà bạn có mặt có thể được lưu dưới dạng hoạt động trên Tìm kiếm và Maps khi chế độ cài đặt Hoạt động trên web và ứng dụng đang bật. Các vị trí khác, bao gồm cả vị trí chính xác của bạn, có thể được lưu cùng với ảnh của bạn, tùy thuộc vào các chế độ cài đặt của ứng dụng máy ảnh.

Xóa lịch sử duyệt web và cookie khỏi Chrome và các trình duyệt khác

Dữ liệu lịch sử duyệt web và cookie có thể giúp bạn nhận được đề xuất tốt hơn trong thanh địa chỉ. Bằng cách đó, bạn có thể tìm thấy những thông tin cần tìm một cách nhanh chóng hơn.

Xem hoạt động khác trên Google

Bạn cũng có thể kiểm soát hoạt động khác trên Google.

Thông tin này có thể giúp cải thiện kết quả và các nội dung đề xuất bạn nhận được trong các dịch vụ của Google.

Xóa thiết bị khỏi tài khoản
Bạn có thể xem lại các thiết bị đã đăng nhập vào tài khoản của mình gần đây. Nếu bạn không nhận ra hoặc sở hữu thiết bị đó, hãy xóa thiết bị khỏi tài khoản.
Xóa sản phẩm hoặc tài khoản
Bạn cũng có thể xóa Tài khoản Google của mình bất kỳ lúc nào. Sau khi xóa, bạn có thể sẽ không khôi phục được tài khoản đó.

Chỉnh sửa thông tin cá nhân

Bạn có thể truy cập vào phần Giới thiệu về bản thân để chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình và những người xem thông tin này. Thông tin này có thể giúp mọi người liên lạc với bạn trong các dịch vụ của Google như Gmail hoặc tìm điểm chung giữa các bạn.

Tìm hiểu cách chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn.

Thay đổi các chế độ cài đặt quảng cáo

Bạn có thể kiểm soát thông tin mà Google sử dụng để hiển thị cho bạn quảng cáo bằng các chế độ cài đặt quảng cáo.

Dữ liệu này giúp làm cho quảng cáo bạn thấy phù hợp hơn với mối quan tâm của bạn.

Tìm hiểu thêm về quảng cáo của Googlecác chế độ cài đặt quảng cáo.

Tải dữ liệu của bạn trên Google xuống

Bạn có thể tải xuống hoặc truyền dữ liệu như ảnh, email, tài liệu và địa chỉ liên hệ bất kỳ lúc nào. Bằng cách đó, bạn có thể lưu lại nội dung mình đã tạo ngay cả khi bạn ngừng sử dụng các dịch vụ của Google hoặc xóa Tài khoản Google.

Tìm hiểu cách tải dữ liệu của bạn xuống.

Thông tin khác

Bạn có thể truy cập vào các tài nguyên này để tìm hiểu thêm về dữ liệu của bạn và cách Google sử dụng dữ liệu đó.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
70975
false
false