Преглед, управление и изтриване на информацията в профила ви в Google

Научете повече за управлението на информацията и активността в профила ви в Google. Можете да изберете какъв тип активност да се запазва в него и да се използва за персонализиране на практическата ви работа в услугите ни.

Преглед на настройките ви за поверителност

Можете бързо да преглеждате и променяте повечето от долупосочените настройки посредством инструмента за проверка на поверителността.

Управление на това, каква активност се запазва

От Контроли за активността можете да изберете какви видове данни да се запазват в профила ви. Ето няколко примера:

  • извършваните от вас търсения;
  • посещаваните от вас уебсайтове;
  • видеоклиповете, които гледате;
  • посещаваните от вас места.

Данните за активността помагат да постигнете по-добра практическа работа чрез по-бързо търсене и по-голямо персонализиране в продуктите на Google. Само вие можете да виждате активността си.

Научете повече за това, как да контролирате каква активност се запазва в профила ви.

Проследяване и изтриване на информацията ви

Тези ресурси ви помагат да преглеждате и управлявате запазената в профила ви в Google активност.

Преглед на обобщена информация за данните ви

Посетете Google Табло за управление, за да видите обобщена информация за данните си в различни услуги на Google, като например Gmail, Диск и Календар.

Преглед и изтриване на активността и файловете ви

Вашата активност

От Моята активност можете да преглеждате и изтривате активността си, като например извършените от вас търсения и посетените уебсайтове. Само вие можете да виждате активността си.

Научете повече за това, как да изтриете активността си.

Вашите файлове

Можете да преглеждате и изтривате своите снимки, имейли, документи и други файлове, посещавайки съответния продукт на Google, като например:

Преглед и изтриване на посетените от вас места

Когато включите История на местоположенията, посещаваните от вас места ще се запазват в профила ви. Само вие можете да преглеждате записите в тази функция.

Научете повече за това, как да управлявате или изтривате записите си в „История на местоположенията“.

Настройката „История на местоположенията“ помага да подобрите практическата си работа по няколко начина. Например Google може да предлага по-добри маршрути за пътуване до работното място и да показва по-подходящи резултати за търсенията в Карти.

Управление на други данни за местоположението

Ако сте включили други настройки, като например Активност в мрежата и приложенията, и поставите „История на местоположенията“ на пауза или изтриете данните за местоположението от функцията, в профила ви в Google пак може да има запазени данни за местоположението вследствие на използването от ваша страна на други наши сайтове, приложения и услуги.

Например данни за местоположението може да се запазват като част от активността ви в Търсене и Карти, когато настройката Активност в мрежата и приложенията е активирана, и да се включват в снимките ви в зависимост от настройките на приложението ви за камера.

Изтриване на историята и „бисквитките“ от Chrome и от други браузъри

Данните в историята и „бисквитките“ могат да ви помогнат да получавате по-добри предложения в адресната лента. Така можете да намирате по-бързо това, което търсите.

Преглед на друга активност в Google

Можете да контролирате и друга активност в Google.

Тази информация може да помогне за подобряване на резултатите и предложенията, които виждате в услугите на Google.

Премахване на устройство от профила ви
Можете да прегледате устройствата, с които наскоро е влизано в профила ви. Ако не разпознавате или не притежавате някое, премахнете го от профила си.
Изтриване на даден продукт или на профила ви
Можете също да изтриете профила си в Google по всяко време. След като го направите, може да не сте в състояние да го възстановите.

Редактиране на личната информация

Посетете Всичко за мен, за да редактирате личната си информация и това, кой може да я вижда. Тези данни могат да помогнат на хората да се свързват с вас в услугите на Google, като например Gmail, или да намират общи с вас неща.

Научете как да редактирате личната си информация.

Промяна на настройките за рекламите

От Настройки за рекламите можете да управлявате информацията, която Google използва, за да ви показва реклами.

Тези данни помагат рекламите, които виждате, да бъдат по-подходящи за интересите ви.

Научете повече за рекламите от Google и настройките за рекламите.

Изтегляне на данните ви от Google

По всяко време сте в състояние да изтегляте или прехвърляте данни, като например снимки, имейли, документи и контакти. Така можете да разполагате със създаденото от вас съдържание дори ако спрете да използвате услугите ни или изтриете профила си в Google.

Научете как да изтеглите данните си.

Повече информация

Разгледайте тези ресурси, за да научите повече за данните си и как се използват от Google.