Xóa địa chỉ khỏi tài khoản của bạn

Dưới đây là cách xóa địa chỉ email thay thế khỏi Tài khoản Google của bạn:

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại accounts.google.com.
  2. Trong hộp Email và điện thoại, nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh Email khôi phục.
  3. Nhấp vào Chỉnh sửa bên cạnh Email khác.
  4. Trong Địa chỉ email thay thế, nhấp vào Xóa.

Xem tên người dùng nào bạn có thể xóa khỏi Tài khoản Google của mình.