Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Xóa địa chỉ khỏi tài khoản của bạn

Dưới đây là cách để xóa địa chỉ email thay thế khỏi Tài khoản Google của bạn:

  1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn tại myaccount.google.com.
  2. Chọn Email trong hộp Thông tin cá nhân. 
  3. Chọn Chỉnh sửa bên cạnh Email khác.
  4. Trong "Thay đổi các địa chỉ email được liên kết của bạn," chọn "X" để Xóa.

Xem tên người dùng nào bạn có thể xóa khỏi Tài khoản Google của mình.

hc_author_ashley

Ashley là chuyên gia Tài khoản và là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy để lại phản hồi cho cô ấy bên dưới về cách cải thiện trang này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Mời bạn đặt câu hỏi trên Diễn đàn hỗ trợ Google nếu vẫn chưa tìm được câu trả lời trên Trung tâm trợ giúp.