ยืนยันตัวตนของคุณเมื่อดําเนินการที่มีความละเอียดอ่อน

สําคัญ: หากคุณเป็นผู้ใช้หรือผู้ดูแลระบบ Google Workspace ให้ดูวิธีการเฉพาะสําหรับบัญชี Workspace หากมีบัญชี Google ผ่านทางที่ทำงาน คุณอาจต้องยืนยันตัวตนด้วยอุปกรณ์ขององค์กร

คุณต้องยืนยันตัวตนเมื่อดําเนินการที่ละเอียดอ่อนเพื่อช่วยปกป้องบัญชีและข้อมูลของคุณ ซึ่งเป็นแนวทางของ Google ในการรักษาความปลอดภัยหลายชั้น

Google ใช้วิธีนี้เพื่อช่วยปกป้องบัญชีจากความเสียหายที่อาจเกิดจากแฮ็กเกอร์ เมื่อมีการป้องกันนี้ แม้ว่าแฮ็กเกอร์จะรู้รายละเอียดส่วนตัวหรือข้อมูลการเข้าสู่ระบบของคุณ แต่จะต้องพบกับความท้าทายอีกชั้นก่อนที่จะดําเนินการที่ละเอียดอ่อนในบัญชีของคุณได้

การดําเนินการที่ละเอียดอ่อนในการตั้งค่าบัญชี

 • ดูกิจกรรมที่บันทึกไว้ในบัญชี Google
 • เปลี่ยนรหัสผ่าน
 • ดูรหัสผ่านที่บันทึกไว้
 • เปิดการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน
 • ดาวน์โหลดข้อมูลของคุณ

เมื่อทําการเปลี่ยนแปลงที่มีความละเอียดอ่อนในผลิตภัณฑ์ของ Google เราอาจขอให้คุณยืนยันตัวตน ตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงที่มีความละเอียดอ่อน ได้แก่

 • เปลี่ยนการเป็นเจ้าของช่องใน YouTube Creator Studio
 • การเปลี่ยนแปลงงบประมาณบัญชี Google Ads
 • เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่นจาก Google
  • เช่น ซื้ออุปกรณ์ Google Pixel หรือ Nest จาก Google Store
 • เมื่อสร้างหรือแก้ไขตัวกรองอีเมลที่มีความละเอียดอ่อน เพิ่มอีเมลสำหรับส่งต่อ หรือเปิดใช้การเข้าถึงแบบ IMAP ใน Gmail

เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นคุณ ให้เตรียมอุปกรณ์หรือคีย์ความปลอดภัยที่ได้ลงทะเบียนไว้ในบัญชีเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วันไว้ใกล้ตัว โดยคุณสามารถใช้สิ่งต่อไปนี้ได้

 • อุปกรณ์ที่เชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์สำหรับการกู้คืนของบัญชี
 • อุปกรณ์ที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 • สําหรับบัญชีที่เปิดการยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนไว้ คุณสามารถใช้สิ่งต่อไปนี้ได้

สําคัญ: หากยืนยันตัวตนไม่ได้ Google อาจไม่อนุญาตให้ดําเนินการที่มีความละเอียดอ่อนเป็นเวลา 7 วัน ความล่าช้านี้ช่วยให้มั่นใจว่าบัญชีและข้อมูลจะได้รับการปกป้องต่อไป

 • ในช่วง 7 วัน: คุณยังคงใช้และเข้าถึงบัญชีได้ แต่จะไม่สามารถอัปเดตข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือดําเนินการที่มีความละเอียดอ่อนหากไม่ยืนยันตัวตน
 • หลังจาก 7 วัน: คุณจะเข้าถึงการดําเนินการที่มีความละเอียดอ่อนที่เกี่ยวข้องได้แม้ไม่มีการยืนยัน

เราเข้าใจว่าในบางกรณี เจ้าของบัญชีที่แท้จริงอาจไม่สามารถใช้งานโทรศัพท์หรือหมายเลขโทรศัพท์ได้ เราจํากัดเฉพาะการเข้าถึงการดําเนินการที่มีความละเอียดอ่อนเป็นเวลา 7 วันเท่านั้น หากต้องการซื้อสินค้าหรือบริการต่อในขั้นตอนการซื้อบางขั้นตอน ให้ใช้การชำระเงินโดยไม่ลงชื่อเข้าใช้

แก้ปัญหา

หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google แต่ยืนยันตัวตนเพื่อดําเนินการดังกล่าวจนเสร็จสิ้นไม่ได้ โปรดไปที่หัวข้อที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

คุณได้รับข้อความ "บล็อกการดำเนินการที่ละเอียดอ่อนแล้ว"

เพื่อช่วยปกป้องบัญชี ระบบอาจบล็อกไม่ให้คุณดําเนินการบางอย่างที่ละเอียดอ่อนเมื่อรายการต่อไปนี้อย่างน้อย 1 รายการไม่ได้เชื่อมโยงกับบัญชี Google เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน

 • อุปกรณ์ที่ใช้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • คีย์ความปลอดภัย

หากไม่ได้รับตัวเลือกให้ยืนยันตัวตน คุณจะทำดังต่อไปนี้ได้

คุณไม่สามารถใช้โทรศัพท์

อุปกรณ์ Android ออฟไลน์อยู่

หากลงชื่อเข้าใช้อุปกรณ์ Android ที่ไม่ได้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต คุณจะยังใช้อุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อยืนยันตัวตนได้อยู่

 1. เลือกการดําเนินการที่มีความละเอียดอ่อนที่คุณพยายามจะทำ
 2. ในหน้าจอ "ยืนยันว่าเป็นคุณ" ให้แตะวิธีอื่นๆ ในการยืนยัน จากนั้น รับรหัสความปลอดภัยในโทรศัพท์ Android
 3. ทำตามวิธีการบนหน้าจอ

ดูวิธีรับรหัสความปลอดภัยในอุปกรณ์ Android

อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน

หากใช้อุปกรณ์ไม่ได้ คุณสามารถลองอีกครั้งจากอุปกรณ์เครื่องอื่นที่ใช้บ่อยและทําตามขั้นตอนเหล่านี้

คุณไม่ได้รับข้อความแจ้งในอุปกรณ์

หากไม่ได้รับข้อความแจ้งภายใน 2-3 นาที ให้ทำดังนี้

 1. ตรวจสอบว่าอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้ว
  • คุณต้องเปิด Wi-Fi หรืออินเทอร์เน็ตมือถือเพื่อรับข้อความแจ้ง
 2. ยืนยันว่าได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีในอุปกรณ์แล้ว
 3. ไปที่หน้าจอลงชื่อเข้าใช้ จากนั้น แล้วแตะส่งอีกครั้ง
เคล็ดลับ: หากเพิ่งอัปเดตข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ให้รอจนครบ 7 วันหลังจากทำการอัปเดตแล้วลองอีกครั้ง หากยังคงไม่ได้รับข้อความแจ้ง ให้แตะลองวิธีอื่น แล้วเลือกตัวเลือกอื่น
คุณไม่ได้รับข้อความ

หากไม่ได้รับข้อความภายใน 2-3 นาที ให้ทำดังนี้

 1. ตรวจสอบว่าคุณใช้โทรศัพท์ที่เชื่อมโยงกับหมายเลขโทรศัพท์สําหรับการกู้คืนที่ถูกต้องในบัญชี
 2. ตรวจสอบว่าเครือข่ายมีสัญญาณแรงหรือโทรศัพท์มีการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi
 3. ไปที่หน้าจอลงชื่อเข้าใช้ แล้วเลือกส่งอีกครั้ง
 4. หากยังคงยังไม่ได้รับข้อความ ให้เลือกวิธีอื่นๆ ในการยืนยัน จากนั้น รับรหัสความปลอดภัยในโทรศัพท์ Android
เคล็ดลับ: หากเพิ่งอัปเดตข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ให้รอจนครบ 7 วันหลังจากทำการอัปเดตแล้วลองอีกครั้ง ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีรับรหัสความปลอดภัยในอุปกรณ์ Android

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ไม่ได้

หากลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เพื่อใช้บริการของ Google เช่น Gmail, ไดรฟ์ หรือ Photos ไม่ได้ โปรดดูวิธีกู้คืนบัญชี Google

Android iPhone และ iPad

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
449445035419295253
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
70975