Επαληθεύστε την ταυτότητά σας

Για την προστασία του λογαριασμού σας, μπορεί να χρειαστεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας, όταν συνδέεστε ή όταν προσπαθείτε να ολοκληρώσετε ευαίσθητες ενέργειες όπως:

 • Αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασής σας.
 • Δείτε τους αποθηκευμένους κωδικούς πρόσβασης.
 • Ενεργοποιήστε την Επαλήθευση σε 2 βήματα.
 • Κατεβάστε τα δεδομένα σας.

Για τους κατόχους καναλιών YouTube, ενδέχεται να χρειάζεται να αποδείξετε την ταυτότητά σας για την εκτέλεση των ακόλουθων ενεργειών:

Χρήση του τηλεφώνου ή του κλειδιού ασφαλείας σας

Για να αποδείξετε ότι είστε εσείς, πρέπει να έχετε ένα τηλέφωνο ή ένα κλειδί ασφαλείας που έχει καταχωριστεί στον λογαριασμό σας για τουλάχιστον 7 ημέρες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε:

Συμβουλή: Εάν έχετε έναν Λογαριασμό Google μέσω της εργασίας σας, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας με την εταιρική συσκευή σας.

Αν σας ζητηθεί να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Έχετε κοντά σας το τηλέφωνό σας και, εάν είναι δυνατόν, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

 1. Στην οθόνη "Επαληθεύστε την ταυτότητά σας", ολοκληρώστε την εργασία ή επιλέξτε Περισσότεροι τρόποι επαλήθευσης. Θα έχετε στη διάθεσή σας όλες τις παρακάτω επιλογές ή μερικές από αυτές:
  • Να λάβετε ένα μήνυμα προτροπής στο τηλέφωνό σας.
  • Να λάβετε έναν κωδικό επαλήθευσης μέσω μηνύματος κειμένου.
  • Να λάβετε έναν κωδικό ασφαλείας στη συσκευή Android.
  • Να χρησιμοποιήσετε το κλείδωμα οθόνης ή το δακτυλικό αποτύπωμά σας στη συσκευή Android.
  • Να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό ασφαλείας που έχει προστεθεί στον Λογαριασμό σας Google.
 2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη και να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας όταν σας ζητηθεί.

Γιατί μπορεί να εμφανιστεί αυτό το βήμα

Αυτό το επιπλέον βήμα συμβάλλει στην προστασία του λογαριασμού σας. Εάν κάποιος ανακαλύψει το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, αυτό το βήμα βοηθά στην αποτροπή εκτέλεσης ορισμένων ευαίσθητων ενεργειών στον λογαριασμό σας.

Μάθετε πώς μπορείτε να κάνετε τον λογαριασμό σας ακόμη πιο ασφαλή.

Διόρθωση προβλημάτων

Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση μιας ευαίσθητης ενέργειας

Εάν είστε συνδεδεμένοι στον Λογαριασμό σας Google, αλλά δεν μπορείτε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας για να ολοκληρώσετε μια ενέργεια, μεταβείτε στη σχετική ενότητα παρακάτω.
Δεν είναι δυνατή η χρήση του τηλεφώνου σας

Η συσκευή σας Android είναι εκτός σύνδεσης

Ακόμη και αν το τηλέφωνο Android δεν είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας.

 1. Στη σελίδα σύνδεσης του Google, καταχωρίστε το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας.
 2. Εάν εμφανιστεί η οθόνη Επαλήθευση ταυτότητας, πατήστε Περισσότεροι τρόποι επαλήθευσης και έπειτα Λήψη κωδικού ασφαλείας στο τηλέφωνο Android.
 3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Το τηλέφωνό σας δεν είναι διαθέσιμο

Εάν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας ή να δοκιμάσετε ξανά από κάποια άλλη συσκευή που χρησιμοποιείτε συχνά, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.

Δεν λαμβάνετε μήνυμα προτροπής στο τηλέφωνο

Αν δεν λάβετε το μήνυμα προτροπής εντός λίγων λεπτών:

 1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο. Για τη λήψη μηνυμάτων προτροπής, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε το Wi-Fi ή τα δεδομένα κινητής τηλεφωνίας.
 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί στον λογαριασμό σας από το τηλέφωνό σας.
 3. Μεταβείτε στην οθόνη σύνδεσης και πατήστε Επανάληψη αποστολής.
Εάν εξακολουθείτε να μην λαμβάνετε μήνυμα προτροπής, πατήστε Δοκιμάστε έναν άλλο τρόπο και ορίστε μια διαφορετική επιλογή.
Δεν λαμβάνετε μήνυμα κειμένου

Εάν δεν λάβετε ένα μήνυμα κειμένου σε λίγα λεπτά:

 1. Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός τηλεφώνου που έχετε είναι σωστός.
 2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ισχυρό σήμα δικτύου ή ότι το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο Wi-Fi.
 3. Μεταβείτε στην οθόνη σύνδεσης και επιλέξτε Επανάληψη αποστολής.
 4. Εάν εξακολουθείτε να μην λαμβάνετε κάποιο μήνυμα, επιλέξτε Περισσότεροι τρόποι επαλήθευσης και έπειτα Χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο ή το tablet για να λάβετε έναν κωδικό ασφαλείας (ακόμα και αν η συσκευή σας είναι εκτός σύνδεσης).
 5. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορείτε να λάβετε έναν κωδικό ασφαλείας στη συσκευή σας Android.
Δεν εμφανίζεται η επιλογή για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας

Για την προστασία του λογαριασμού σας, ενδέχεται να μην μπορείτε να εκτελέσετε ορισμένες ευαίσθητες ενέργειες, εάν ο Λογαριασμός σας Google δεν είναι ήδη συσχετισμένος τουλάχιστον για 7 ημέρες με ένα από τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Τηλέφωνο
 • Αριθμός τηλεφώνου
 • Κλειδί ασφαλείας

Εάν δεν εμφανίζεται επιλογή για την επαλήθευση της ταυτότητάς σας, μπορείτε:

Δεν είναι δυνατή η σύνδεση στον Λογαριασμό σας Google

Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στον Λογαριασμό σας Google για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Google, όπως το Gmail, το Drive ή τις Φωτογραφίες, μάθετε πώς μπορείτε να ανακτήσετε τον Λογαριασμό σας Google.
Android iPhone και iPad