Visa och styra aktivitet i kontot

När du använder Googles webbplatser, appar och tjänster sparas viss aktivitet i ditt Google-konto. Du hittar och kan radera denna aktivitet i Min aktivitet, och du kan när som helst sluta spara det mesta av aktiviteten.

Vad är Min aktivitet?

I Min aktivitet kan du se och hantera aktivitet som sökningar du har gjort, webbplatser du har besökt och videor du har tittat på, allt på ett och samma ställe.

Hur fungerar det?

När du använder vissa av Googles tjänster, t.ex. Sök, YouTube eller Chrome, kan aktivitet sparas som data i kontot. Med hjälp av aktiviteten får du en snabbare och mer användbar upplevelse på Google.

Vilket slags aktivitet som visas i Min aktivitet beror på vilka av Googles produkter du använder och vilka aktivitetsinställningar som har aktiverats.

När sparas aktivitet i kontot?

Aktiviteten sparas när du är inloggad på ditt Google-konto.

Vad som sparas i kontot styrs till största delen via aktivitetsinställningarna.

Hitta och visa aktivitet

Aktiviteten visas som poster i en lista med den senaste överst.

Hitta aktivitet​

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Data och integritet på navigeringspanelen till vänster.
 3. Klicka på Min aktivitet under Historikinställningar.
 4. Aktiviteten kan visas på olika sätt:
  • Du kan bläddra igenom aktiviteten utifrån datum och klockslag.
  • Du kan söka efter enskilda aktiviteter med hjälp av sökfältet och filtren högst upp på sidan.

Få mer information om aktivitet

Visa mer information om ett objekt: Tryck på Information längst ned på objektet. Datum och klockslag för aktiviteten visas. Du ser också varför den har sparats. Dessutom kan information om plats, enhet och app visas.

Radera aktivitet

Läs mer om hur du raderar tidigare sökningar, webbhistorik och annan aktivitet i Min aktivitet. Du kan också ställa in att äldre aktivitet ska raderas automatiskt.

Kräva ett extra steg för att visa hela historiken i Min aktivitet

Du kan ställa in att ett extra verifieringssteg ska krävas för att visa hela historiken i Min aktivitet. Detta skyddar din integritet på delade enheter.

 1. Öppna activity.google.com.
 2. Välj Hantera verifiering av Min aktivitet ovanför aktiviteten.
 3. Aktivera eller inaktivera Extra verifiering.

Sluta spara aktivitet

Du bestämmer över merparten av den information som visas i Min aktivitet.

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Data och integritet till vänster.
 3. Klicka på aktivitet eller historik som du inte vill spara under Historikinställningar.
 4. Inaktivera Webb- och appaktivitet följt av Pausa följt av OK.

Obs! All aktivitet finns inte med i Min aktivitet.

Sluta spara aktivitet tillfälligt

Du kan söka och surfa på webben privat.

Obs! Om du loggar in på Google-kontot när du surfar privat kan din sökaktivitet sparas i kontot.

Åtgärda problem

Aktiviteten visas inte

Om sökningar, webbplatser som du har besökt eller annan aktivitet inte visas i Min aktivitet kontrollerar du följande:

 • Är du inloggad? Aktiviteten sparas bara när du är inloggad på Google-kontot.
 • Är enheten online? Aktivitet som gjorts offline visas inte i Min aktivitet förrän enheten har anslutits till internet.
 • Är rätt inställningar aktiverade? Granska aktivitetsinställningarna och kontrollera att rätt aktivitet sparas.
 • Är du bara inloggad på ett konto? Om du är inloggad på flera konton samtidigt i en webbläsare eller på en enhet kan aktiviteten sparas i standardkontot.

Obs! Några av Googles tjänster saknar stöd för att spara aktivitet i kontot.

Aktivitet som du inte känner igen visas

Du kanske inte känner igen aktivitet av följande slag som kan visas i Min aktivitet.

Aktivitet från webbplatser och appar som använder Googles tjänster

Tjänster från Google – t.ex. Sök, Maps eller Annonser – används på vissa webbplatser och i vissa appar. Om du besöker en sådan webbplats eller app när du är inloggad på Google-kontot kan aktiviteten visas i Min aktivitet. Om du använder en delad enhet eller loggar in med flera konton kan aktivitet från ett annat inloggat konto visas. 

Vissa webbplatser och appar kan dela viss aktivitet med Google.

Läs mer om Webb- och appaktivitet.

Aktivitetsförslag

Ibland gissar Google vad du vill se härnäst och visar dig det innehållet. 

Annan aktivitet som du inte känner igen

Om aktivitet som du inte känner igen visas kan det ha flera orsaker:

 • Du är inloggad på flera konton samtidigt i en webbläsare eller på en enhet. Aktivitet från andra konton som du är inloggad på kan sparas här.
 • Du har glömt att logga ut från en delad enhet, som en offentlig dator.
 • Enheten är inställd på en annan tid eller ett annat datum. Aktiviteten på enheten kanske visas med fel datum.
 • Någon har loggat in på ditt konto utan din tillåtelse.

Om du tror att någon annan har utfört aktiviteten bör du vidta åtgärder för att skydda kontot.

Visa annan aktivitet

All aktivitet som sparas i kontot visas inte i Min aktivitet. Om du till exempel har aktiverat Platshistorik sparas den aktiviteten på tidslinjen i Maps i stället.

Så här hittar du annan aktivitet som har sparats i kontot:

 1. Öppna Google-kontot.
 2. Klicka på Data och integritet till vänster.
 3. Klicka på Min aktivitet i historikinställningarna.
 4. Klicka på Mer Mer i sökfältet ovanför aktiviteten följt av Annan aktivitet på Google.
 5. Välj önskat alternativ under den aktivitet du vill se.

Läs mer om informationen vi samlar in och varför.

Om du vill visa och styra andra kontouppgifter öppnar du Google-kontot.

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
70975
false
false