ดูและควบคุมกิจกรรมในบัญชี

เมื่อคุณใช้เว็บไซต์ แอป และบริการต่างๆ ของ Google ระบบจะบันทึกกิจกรรมบางส่วนไว้ในบัญชี Google คุณดูและลบกิจกรรมนี้ได้ในกิจกรรมของฉัน และหยุดบันทึกกิจกรรมส่วนใหญ่ได้ทุกเมื่อ

กิจกรรมของฉันคืออะไร

"กิจกรรมของฉัน" เป็นสถานที่ส่วนกลางในการดูและจัดการกิจกรรม เช่น การค้นหาที่คุณทำ เว็บไซต์ที่คุณเข้าชม และวิดีโอที่คุณดู

วิธีการทำงานของกิจกรรม

เมื่อคุณใช้บริการบางอย่างของ Google เช่น Search, YouTube หรือ Chrome กิจกรรมนี้จะได้รับการบันทึกไว้เป็นข้อมูลในบัญชีของคุณ กิจกรรมนี้จะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์จาก Google ที่เร็วและมีประโยชน์ยิ่งขึ้น

ประเภทกิจกรรมที่แสดงใน "กิจกรรมของฉัน" ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของ Google ที่คุณใช้และส่วนควบคุมกิจกรรมที่เปิดอยู่

เมื่อใดที่กิจกรรมจะได้รับการบันทึกไว้ในบัญชี

กิจกรรมจะได้รับการบันทึกไว้เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google

ส่วนควบคุมกิจกรรมจะควบคุมกิจกรรมส่วนใหญ่ที่บันทึกไว้ในบัญชี

ค้นหาและดูกิจกรรม

กิจกรรมแต่ละรายการจะเรียงโดยเริ่มต้นจากล่าสุด รายการเหล่านี้อาจเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ซึ่งได้รวมกิจกรรมที่คล้ายกันไว้ด้วยกัน (หมายเหตุ: กลุ่มอาจไม่ได้รวมทุกกิจกรรมที่คล้ายกัน)

ค้นหากิจกรรม

 1. ไปที่บัญชี Google
 2. ในแผงการนำทางด้านซ้าย ให้คลิกข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
 3. ในแผงกิจกรรมและไทม์ไลน์ ให้คลิกกิจกรรมของฉัน
 4. ดูกิจกรรมโดยทำดังนี้
  • เรียกดูกิจกรรมที่จัดเรียงตามวันและเวลา
  • ที่ด้านบน ใช้แถบค้นหาและตัวกรองเพื่อค้นหากิจกรรมที่ต้องการ

คุณดูกิจกรรมเป็นกลุ่มหรือแต่ละรายการได้ หากต้องการเปลี่ยนมุมมอง ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น มุมมองรายการหรือมุมมองกลุ่ม

ดูรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม

 • หากต้องการดูรายการทั้งหมดในกลุ่ม: ในกลุ่มนั้น ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น รายละเอียด
 • หากต้องการดูรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ: ในรายการนั้น ให้คลิกรายละเอียด คุณจะเห็นวันที่และเวลาของกิจกรรมและเหตุผลที่ได้รับการบันทึกไว้ และอาจเห็นตำแหน่ง อุปกรณ์ และข้อมูลแอปด้วย

ลบกิจกรรม

ดูวิธีลบการค้นหา ประวัติการท่องเว็บ และกิจกรรมอื่นๆ ที่ผ่านมาในกิจกรรมของฉัน คุณยังตั้งค่าการลบอัตโนมัติสำหรับกิจกรรมที่เก่ากว่าได้ด้วย

หยุดการบันทึกกิจกรรม

คุณควบคุมข้อมูลส่วนใหญ่ที่แสดงในกิจกรรมของฉันได้

 1. ไปที่บัญชี Google
 2. ในแผงการนำทางด้านซ้าย ให้คลิกข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
 3. ในส่วน "ส่วนควบคุมกิจกรรม" ให้คลิกจัดการส่วนควบคุมกิจกรรม
 4. ปิดกิจกรรมที่ไม่ต้องการบันทึก

หมายเหตุ: กิจกรรมบางอย่างจะไม่รวมอยู่ในกิจกรรมของฉัน

หยุดบันทึกกิจกรรมชั่วคราว

คุณค้นหาและท่องเว็บแบบส่วนตัวได้

หมายเหตุ: หากคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ในหน้าต่างการเรียกดูแบบส่วนตัว กิจกรรมการค้นหาของคุณอาจจัดเก็บอยู่ในบัญชีดังกล่าว

แก้ปัญหา

กิจกรรมไม่ปรากฏ

หากการค้นหาของคุณ เว็บไซต์ที่คุณเข้าชม หรือกิจกรรมอื่นๆ ไม่ปรากฏใน "กิจกรรมของฉัน" ให้ตรวจสอบว่า

 • คุณได้ลงชื่อเข้าใช้ กิจกรรมจะได้รับการบันทึกเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google เท่านั้น
 • อุปกรณ์ออนไลน์อยู่ กิจกรรมแบบออฟไลน์จะไม่ปรากฏใน "กิจกรรมของฉัน" จนกว่าอุปกรณ์จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
 • เปิดการตั้งค่าที่เหมาะสม ตรวจสอบส่วนควบคุมกิจกรรมเพื่อยืนยันว่าคุณกำลังบันทึกประเภทกิจกรรมที่ต้องการ
 • คุณลงชื่อเข้าใช้เพียงบัญชีเดียว หากมีการลงชื่อเข้าใช้หลายบัญชีในเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์พร้อมกัน ระบบจะบันทึกกิจกรรมของคุณไว้ในบัญชีเริ่มต้น

หมายเหตุ: บางบริการของ Google ไม่รองรับการบันทึกกิจกรรมลงในบัญชี

คุณเห็นกิจกรรมที่คุณไม่รู้จัก

คุณอาจเห็นประเภทของกิจกรรมที่ไม่คุ้นเคยเหล่านี้ใน "กิจกรรมของฉัน"

กิจกรรมจากเว็บไซต์และแอปที่ใช้บริการของ Google

บางเว็บไซต์และแอปใช้บริการของ Google เช่น Search, Maps หรือโฆษณา หากคุณเข้าชมเว็บไซต์และแอปเหล่านี้ขณะลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google อยู่ กิจกรรมนี้อาจปรากฏใน "กิจกรรมของฉัน" หากใช้อุปกรณ์ที่แชร์หรือลงชื่อเข้าใช้บัญชีหลายบัญชี คุณอาจเห็นกิจกรรมจากบัญชีอื่นที่ลงชื่อเข้าใช้ไว้ 

บางเว็บไซต์และแอปอาจแชร์กิจกรรมบางอย่างกับ Google

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บและแอป

กิจกรรมที่คาดการณ์ไว้

บางครั้ง Google คาดการณ์สิ่งที่คุณต้องการจะเห็นต่อไปและแสดงเนื้อหานี้ให้คุณ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

กิจกรรมอื่นๆ ที่ผิดปกติ

คุณอาจเห็นกิจกรรมที่ไม่คุ้นเคยในกรณีต่อไปนี้

 • คุณได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีหลายบัญชีบนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์เดียวกันพร้อมกัน ระบบอาจบันทึกกิจกรรมจากบัญชีที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีอื่นไว้ที่นี่
 • คุณไม่ได้ออกจากระบบในอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น คอมพิวเตอร์สาธารณะ
 • อุปกรณ์ของคุณตั้งค่าวันที่และเวลาไว้เป็นอย่างอื่น กิจกรรมจากอุปกรณ์นี้จึงอาจปรากฏโดยมีวันที่ไม่ถูกต้อง
 • มีบางคนเข้าถึงบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากคิดว่ากิจกรรมในบัญชีของคุณดำเนินการโดยผู้อื่น ให้ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อช่วยรักษาบัญชีของคุณให้ปลอดภัย

ดูกิจกรรมอื่นๆ

ไม่ใช่ทุกกิจกรรมที่บันทึกไว้ในบัญชีจะปรากฏขึ้นใน "กิจกรรมของฉัน" เช่น หากคุณเปิดประวัติตำแหน่ง กิจกรรมนั้นจะบันทึกลงในไทม์ไลน์ของ Maps แทน

หากต้องการดูกิจกรรมประเภทอื่นๆ ที่มีการบันทึกไว้ในบัญชี

 1. ไปที่บัญชี Google
 2. ในแผงการนำทางด้านซ้าย ให้คลิกข้อมูลและการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ
 3. ในแผงกิจกรรมและไทม์ไลน์ ให้คลิกกิจกรรมของฉัน
 4. ที่ด้านขวาบนของหน้า ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น กิจกรรมอื่นๆ ของ Google
 5. เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมใต้กิจกรรมที่ต้องการดู

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลที่เรารวบรวมและเหตุผล

หากต้องการดูและควบคุมข้อมูลบัญชีอื่นๆ ให้เปิดบัญชี Google

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร