Xem và kiểm soát hoạt động trong tài khoản

Khi bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ của Google, một số hoạt động sẽ được lưu trong Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể xem và xóa hoạt động này trong trang Hoạt động của tôi cũng như ngừng lưu hầu hết hoạt động bất cứ lúc nào.

Hoạt động của tôi là gì

Hoạt động của tôi là một địa điểm trung tâm để xem và quản lý hoạt động như nội dung bạn đã tìm kiếm, các trang web bạn đã truy cập và video bạn đã xem.

Hoạt động làm việc như thế nào

Khi bạn sử dụng các dịch vụ nhất định của Google như Tìm kiếm, YouTube hoặc Chrome, hoạt động của bạn có thể được lưu dưới dạng dữ liệu vào tài khoản của bạn. Hoạt động này sẽ giúp Google cung cấp các dịch vụ nhanh hơn và hữu ích hơn cho bạn.

Các loại hoạt động xuất hiện trong phần Hoạt động của tôi phụ thuộc vào sản phẩm của Google mà bạn sử dụng và tùy chọn Kiểm soát hoạt động nào đang bật.

Các trường hợp hoạt động được lưu vào tài khoản của bạn

Hệ thống sẽ lưu lại hoạt động sau khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.

Mục cài đặt Kiểm soát hoạt động kiểm soát phần lớn các hoạt động lưu vào tài khoản của bạn.

Tìm và xem hoạt động

Hoạt động của bạn được liệt kê dưới dạng các mục riêng lẻ, bắt đầu bằng hoạt động gần đây nhất. Những mục này có thể là một phần của các nhóm gồm các hoạt động tương tự với nhau. (Lưu ý: Nhóm có thể không chứa hết toàn bộ hoạt động tương tự.)

Tìm hoạt động

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trên bảng điều hướng bên trái, nhấp vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong bảng Hoạt động và dòng thời gian, hãy nhấp vào Hoạt động của tôi.
 4. Xem hoạt động của bạn:
  • Duyệt xem hoạt động của bạn, được sắp xếp theo ngày và giờ.
  • Ở trên cùng, hãy sử dụng thanh tìm kiếm và bộ lọc để tìm hoạt động cụ thể.

Bạn có thể xem hoạt động của mình dưới dạng nhóm hoặc các mục riêng lẻ. Để thay đổi chế độ xem, ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Chế độ xem mục hoặc Chế độ xem nhóm.

Xem thông tin chi tiết về hoạt động

 • Để xem tất cả các mục trong một nhóm: Trên nhóm đó, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Chi tiết.
 • Để xem chi tiết về một mục: Trên mục đó, hãy nhấp vào Chi tiết. Bạn sẽ nhìn thấy ngày và thời gian của hoạt động và lý do mục hoạt động này được lưu. Bạn cũng có thể thấy vị trí, thiết bị và thông tin ứng dụng.

Xóa hoạt động

Tìm hiểu cách xóa nội dung tìm kiếm trước đây, lịch sử duyệt web và các hoạt động khác trong Hoạt động của tôi. Bạn cũng có thể thiết lập tính năng tự động xóa hoạt động cũ.

Dừng lưu hoạt động

Bạn có thể kiểm soát hầu hết thông tin được hiển thị trong Hoạt động của tôi.

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trên bảng điều hướng bên trái, nhấp vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong phần "Kiểm soát hoạt động", nhấn vào Quản lý tùy chọn kiểm soát hoạt động của bạn.
 4. Tắt hoạt động bạn không muốn lưu.

Lưu ý: Hoạt động của tôi không bao gồm toàn bộ hoạt động.

Dừng lưu hoạt động tạm thời

Bạn có thể tìm kiếm và duyệt web ở chế độ riêng tư.

Lưu ý: Nếu bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình trong một cửa sổ duyệt web ở chế độ riêng tư, thì hoạt động tìm kiếm của bạn có thể được lưu trữ trong tài khoản đó.

Khắc phục vấn đề

Hoạt động của bạn không hiển thị

Nếu nội dung tìm kiếm, các trang web bạn đã truy cập hoặc hoạt động khác không xuất hiện trong Hoạt động của tôi, hãy chắc chắn rằng:

 • Bạn đã đăng nhập. Hoạt động chỉ được lưu khi bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 • Thiết bị của bạn đang nối mạng. Bất cứ hoạt động ngoại tuyến nào đều sẽ không hiển thị trong Hoạt động của tôi cho đến khi thiết bị của bạn kết nối với Internet.
 • Bật đúng các tùy chọn cài đặt. Xem lại mục Kiểm soát hoạt động để xác nhận rằng bạn đang lưu các loại hoạt động bạn muốn.
 • Bạn chỉ đăng nhập vào một tài khoản. Nếu bạn đăng nhập vào nhiều tài khoản trên cùng một trình duyệt hoặc thiết bị cùng một lúc, hoạt động của bạn có thể được lưu vào tài khoản mặc định.

Lưu ý: Một số dịch vụ của Google không hỗ trợ việc lưu hoạt động vào tài khoản của bạn.

Bạn không nhận ra một số hoạt động

Bạn có thể thấy các loại hoạt động lạ này trong Hoạt động của tôi.

Hoạt động trên những trang web và ứng dụng sử dụng các dịch vụ của Google

Một số trang web và ứng dụng sử dụng các dịch vụ của Google, như Tìm kiếm, Maps hoặc Quảng cáo. Nếu bạn truy cập các trang web và ứng dụng này trong khi đăng nhập vào Tài khoản Google của mình, thì hoạt động của bạn có thể hiển thị trong Hoạt động của tôi. Nếu sử dụng một thiết bị dùng chung hoặc đăng nhập bằng nhiều tài khoản, bạn có thể thấy hoạt động từ một tài khoản khác mà bạn đã đăng nhập. 

Một số trang web và ứng dụng có thể chia sẻ những hoạt động nhất định với Google.

Tìm hiểu thêm về Hoạt động web và ứng dụng.

Dự đoán hoạt động

Đôi khi Google dự đoán nội dung bạn muốn xem tiếp theo và phân phối nội dung này tới bạn. Sau đây là ví dụ.

Hoạt động bất thường khác

Bạn có thể thấy hoạt động lạ nếu:

Nếu bạn nghĩ rằng hoạt động trên tài khoản của bạn là do một người khác tiến hành, hãy thực hiện các bước sau để giữ an toàn cho tài khoản của bạn.

Xem hoạt động khác

Không phải tất cả các hoạt động đã lưu vào tài khoản của bạn đều xuất hiện trong Hoạt động của tôi. Ví dụ: nếu bạn đã bật Lịch sử vị trí, thì hoạt động đó được lưu vào Dòng thời gian Maps của bạn.

Để xem các loại hoạt động khác được lưu vào tài khoản của bạn:

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trên bảng điều hướng bên trái, nhấp vào Dữ liệu và cá nhân hóa.
 3. Trong bảng Hoạt động và dòng thời gian, hãy nhấp vào Hoạt động của tôi.
 4. Ở trên cùng bên phải của trang đó, nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Hoạt động khác trên Google.
 5. Dưới hoạt động mà bạn muốn xem, chọn tùy chọn thích hợp.

Tìm hiểu thêm về thông tin chúng tôi thu thập và lý do thu thập.

Để xem và kiểm soát các thông tin khác của tài khoản, hãy mở Tài khoản Google của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?