Xem và kiểm soát hoạt động trong tài khoản

Khi bạn sử dụng các trang web, ứng dụng và dịch vụ của Google, một số hoạt động sẽ được lưu vào Tài khoản Google của bạn. Bạn có thể tìm và xóa hoạt động này trong trang Hoạt động của tôi cũng như ngừng lưu hầu hết hoạt động bất cứ lúc nào.

Trang Hoạt động của tôi có chức năng gì

Trang Hoạt động của tôi là một địa điểm trung tâm để xem và quản lý hoạt động như nội dung bạn đã tìm kiếm, trang web bạn đã truy cập và video bạn đã xem.

Hoạt động giúp ích như thế nào

Khi bạn sử dụng một số dịch vụ của Google như Tìm kiếm, YouTube hoặc Chrome, hoạt động của bạn có thể được lưu dưới dạng dữ liệu vào tài khoản của bạn. Hoạt động này sẽ giúp Google cung cấp các dịch vụ nhanh hơn và hữu ích hơn cho bạn.

Các loại hoạt động xuất hiện trong trang Hoạt động của tôi phụ thuộc vào sản phẩm của Google mà bạn sử dụng và chế độ Kiểm soát hoạt động nào đang bật.

Các trường hợp hoạt động được lưu vào tài khoản của bạn

Hệ thống sẽ lưu lại hoạt động sau khi bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.

Chế độ Kiểm soát hoạt động kiểm soát phần lớn các hoạt động lưu vào tài khoản của bạn.

Tìm và xem hoạt động

Hoạt động của bạn được liệt kê dưới dạng các mục riêng lẻ, bắt đầu từ hoạt động gần đây nhất.

Tìm hoạt động​

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong bảng điều hướng bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấp vào Hoạt động của tôi.
 4. Để xem hoạt động của bạn, hãy làm như sau:
  • Duyệt xem hoạt động của bạn (được sắp xếp theo ngày và thời gian).
  • Ở trên cùng, hãy sử dụng thanh tìm kiếm và bộ lọc để tìm hoạt động cụ thể.

Xem thông tin chi tiết về hoạt động

Cách xem thông tin chi tiết về một mục: Nhấn vào Chi tiết ở cuối mục đó. Bạn sẽ tìm thấy ngày và thời gian của hoạt động và lý do hoạt động này được lưu. Bạn cũng có thể thấy thông tin về vị trí, thiết bị và ứng dụng.

Xóa hoạt động

Tìm hiểu cách xóa nội dung tìm kiếm trước đây, nhật ký duyệt web và các hoạt động khác trên trang Hoạt động của tôi. Bạn cũng có thể thiết lập tính năng tự động xóa hoạt động cũ.

Yêu cầu thêm một bước để xem toàn bộ hoạt động trước đây trên trang Hoạt động của tôi

Để tăng cường quyền riêng tư của bạn trên các thiết bị dùng chung, bạn có thể chọn yêu cầu thêm bước xác minh để xem toàn bộ hoạt động của bạn trên trang Hoạt động của tôi.

 1. Truy cập vào trang activity.google.com.
 2. Ở phía trên hoạt động của bạn, hãy chọn Quản lý phương thức xác minh Hoạt động của tôi.
 3. Bật hoặc tắt chế độ Xác minh thêm.

Dừng lưu hoạt động

Bạn có thể kiểm soát hầu hết thông tin xuất hiện trên trang Hoạt động của tôi.

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Trong phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấp vào một hoạt động hoặc nhật ký mà bạn không muốn lưu.
 4. Tắt chế độ "Hoạt động trên web và ứng dụng" sau đó Tạm dừng sau đó  Tôi hiểu.

Lưu ý: Không phải tất cả hoạt động đều xuất hiện trên trang Hoạt động của tôi.

Dừng lưu hoạt động tạm thời

Bạn có thể tìm kiếm và duyệt web ở chế độ riêng tư.

Lưu ý: Nếu bạn đăng nhập vào Tài khoản Google của mình trong một cửa sổ duyệt web ở chế độ riêng tư, thì hoạt động tìm kiếm của bạn có thể sẽ được lưu trữ trong tài khoản đó.

Khắc phục sự cố

Hoạt động của bạn không hiển thị

Nếu nội dung tìm kiếm, các trang web bạn đã truy cập hoặc hoạt động khác không xuất hiện trên trang Hoạt động của tôi, hãy chắc chắn rằng:

 • Bạn đã đăng nhập. Hoạt động chỉ được lưu khi bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 • Thiết bị của bạn đang nối mạng. Mọi hoạt động ngoại tuyến đều sẽ không xuất hiện trên trang Hoạt động của tôi cho đến khi thiết bị của bạn kết nối với Internet.
 • Bạn đã bật đúng chế độ cài đặt. Xem lại mục Kiểm soát hoạt động để đảm bảo bạn đang lưu các loại hoạt động bạn muốn.
 • Bạn chỉ đăng nhập vào một tài khoản. Nếu bạn đăng nhập đồng thời vào nhiều tài khoản trên cùng một trình duyệt hoặc thiết bị, thì hoạt động của bạn có thể được lưu vào tài khoản mặc định.

Lưu ý: Một số dịch vụ của Google không hỗ trợ việc lưu hoạt động vào tài khoản của bạn.

Bạn không nhận ra một số hoạt động

Bạn có thể tìm thấy các loại hoạt động lạ sau đây trên trang Hoạt động của tôi.

Hoạt động trên những trang web và ứng dụng sử dụng các dịch vụ của Google

Một số trang web và ứng dụng sử dụng các dịch vụ của Google, như Tìm kiếm, Maps hoặc Ads. Nếu bạn truy cập vào các trang web và ứng dụng này trong khi đăng nhập vào Tài khoản Google của mình, thì hoạt động của bạn có thể xuất hiện trên trang Hoạt động của tôi. Nếu dùng chung một thiết bị với người khác hoặc đăng nhập bằng nhiều tài khoản, thì bạn có thể tìm thấy hoạt động trên một tài khoản khác mà bạn đã đăng nhập. 

Một số trang web và ứng dụng có thể chia sẻ một số hoạt động với Google.

Tìm hiểu thêm về Hoạt động trên web và ứng dụng.

Hoạt động dự đoán

Đôi khi Google dự đoán nội dung bạn muốn xem tiếp theo và phân phối nội dung này tới bạn. 

Hoạt động lạ khác

Bạn có thể tìm thấy hoạt động lạ nếu:

Nếu bạn nghĩ rằng hoạt động trên tài khoản của bạn là do một người khác tiến hành, hãy thực hiện các bước sau để giữ an toàn cho tài khoản của bạn.

Xem hoạt động khác

Không phải tất cả các hoạt động đã lưu vào tài khoản của bạn đều xuất hiện trên trang Hoạt động của tôi. Ví dụ: nếu bạn đã bật Nhật ký vị trí, thì hoạt động đó sẽ được lưu vào Dòng thời gian trên Maps của bạn.

Để tìm các loại hoạt động khác được lưu vào tài khoản của bạn, hãy làm như sau:

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào Dữ liệu và quyền riêng tư.
 3. Trên phần "Cài đặt nhật ký", hãy nhấp vào Hoạt động của tôi.
 4. Trên thanh tìm kiếm ở phía trên hoạt động của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Xem thêm sau đó Hoạt động khác trên Google.
 5. Bên dưới hoạt động bạn muốn xem, hãy đánh dấu vào mục bạn chọn.

Tìm hiểu thêm về thông tin chúng tôi thu thập và lý do thu thập.

Để xem và kiểm soát các thông tin khác của tài khoản, hãy mở Tài khoản Google của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
70975
false