Zobrazenie a ovládanie aktivity vo svojom účte

Keď používate weby, aplikácie a služby Googlu, časť vašej aktivity sa ukladá do účtu Google. Túto aktivitu môžete zobraziť a odstrániť na stránke Moja aktivita a kedykoľvek môžete zastaviť ukladanie väčšiny aktivít.

Čo je Moja aktivita?

Moja aktivita je centrálne miesto, kde môžete zobrazovať a spravovať aktivitu, ako napríklad uskutočnené vyhľadávania, navštívené weby a pozreté videá.

Ako funguje aktivita?

Keď používate určité služby Googlu, napríklad Vyhľadávanie, YouTube alebo Chrome, vaša aktivita sa môže ukladať do účtu v podobe dát. Táto aktivita umožňuje zrýchliť a optimalizovať používanie služieb Googlu.

Druhy aktivity sa na stránke Moja aktivita zobrazujú podľa toho, ktoré služby Googlu používate a ktoré funkcie Riadenia aktivity sú zapnuté.

Kedy sa aktivita ukladá do vášho účtu?

Aktivita sa ukladá, keď sa prihlásite do účtu Google.

Väčšinu aktivít, ktoré sa ukladajú do vášho účtu, určuje Riadenie aktivity.

Vyhľadanie a zobrazenie aktivity

Aktivita sa zobrazuje ako zoznam individuálnych položiek, pričom prvé sú najnovšie. Môžu patriť do skupín, do ktorých sú usporiadané podobné aktivity. (Poznámka: V jednej skupine sa nemusia nachádzať všetky podobné aktivity.)

Vyhľadanie aktivity​

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. V ľavom navigačnom paneli kliknite na položku Údaje a prispôsobenie.
 3. V paneli Aktivita a časová os kliknite na položku Moja aktivita.
 4. Zobrazte svoju aktivitu:
  • Prehliadajte aktivity usporiadané podľa dňa a času.
  • Nájdite konkrétnu aktivitu pomocou vyhľadávacieho panela a filtrov v hornej časti.

Aktivitu si môžete zobraziť ako skupiny alebo jednotlivé položky. Ak chcete zmeniť zobrazenie, kliknite v pravom hornom rohu na Viac Viac a potom Zobrazenie položiek alebo Zobrazenie skupín.

Zobrazenie podrobností o aktivite

 • Ak chcete zobraziť všetky položky v skupine, kliknite pri skupine na Viac Viac a potom Podrobnosti.
 • Ak si chcete zobraziť podrobnosti o položke, kliknite pri nej na Podrobnosti. Zobrazí sa dátum a čas príslušnej aktivity a dôvod, prečo bola uložená. Môžu sa zobraziť aj informácie o polohe, zariadení a aplikácií.

Odstránenie aktivity

Prečítajte si informácie o tom, ako odstrániť minulé vyhľadávania, históriu prehliadania a ďalšiu aktivitu na stránke Moja aktivita. Môžete tiež nastaviť automatické odstraňovanie staršej aktivity.

Zastavenie ukladania aktivity

Môžete riadiť väčšinu informácií zobrazených na stránke Moja aktivita.

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. V ľavom navigačnom paneli kliknite na Údaje a prispôsobenie.
 3. V časti Riadenie aktivity kliknite na Spravovať riadenie aktivity.
 4. Vypnite aktivitu, ktorú nechcete ukladať.

Poznámka: Na stránke Moja aktivita nie je zahrnutá všetka aktivita.

Dočasné zastavenie ukladania aktivity

Na webe môžete vyhľadávať a prehliadať anonymne.

Poznámka: Ak sa prihlásite do účtu Google v okne anonymného prehliadania, vaša aktivita vyhľadávania sa doň môže uložiť.

Riešenie problémov

Aktivita sa nezobrazuje

Ak sa vaše vyhľadávania, navštívené weby a ďalšie aktivity nezobrazujú na stránke Moja aktivita, skontrolujte nasledovné:

 • Prihlásili ste sa. Aktivita sa ukladá iba vtedy, ak ste sa prihlásili do účtu Google.
 • Vaše zariadenie je online. Aktivita v režime offline sa zobrazí na stránke Moja aktivita až po pripojení zariadenia k internetu.
 • Máte zapnuté správne nastavenia. Skontrolujte Riadenie aktivity a ubezpečte sa, že ukladáte tie druhy aktivity, ktoré chcete.
 • Prihlásili ste sa iba do jedného účtu. Ak je v rovnakom prehliadači alebo zariadení naraz prihlásených viacero účtov, vaša aktivita sa môže ukladať do predvoleného účtu.

Poznámka: Niektoré služby Googlu nepodporujú ukladanie aktivity do účtu.

Zobrazenú aktivitu nespoznávam

Na stránke Moja aktivita sa môžu zobrazovať tieto typy neznámej aktivity.

Aktivita z webov a aplikácií používajúcich služby Googlu

Niektoré weby a aplikácie používajú služby Googlu, ako napríklad Vyhľadávanie, Mapy alebo Reklamy. Ak tieto weby a aplikácie navštívite po prihlásení sa do účtu Google, vaša aktivita sa môže uložiť na stránke Moja aktivita. Ak používate zdieľané zariadenie alebo sa prihlasujete pomocou viacerých účtov, môžete sa vám tu zobraziť aktivita z iného účtu. 

Niektoré weby a aplikácie môžu zdieľať určitú aktivitu s Googlom.

Ďalšie informácie o nastavení aktivita na internete a v aplikáciách

Predpokladaná aktivita

Google niekedy predpokladá, čo chcete vidieť ako ďalšie, a tento obsah vám zobrazí. Príklad:

Iná nezvyčajná aktivita

Neznáma aktivita sa môže zobraziť v nasledujúcich prípadoch:

Ak sa domnievate, že aktivitu vo vašom účte vykonala iná osoba, uskutočnite opatrenia na zaistenie bezpečnosti účtu.

Zobrazenie ďalšej aktivity

Na stránke Moja aktivita sa nezobrazuje všetka aktivita uložená vo vašom účte. Ak ste napríklad zapli históriu polohy, táto aktivita sa namiesto toho ukladá do časovej osi Máp.

Ak chcete zobraziť ostatné druhy aktivity ukladané do účtu, postupujte takto:

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. V ľavom navigačnom paneli kliknite na položku Údaje a prispôsobenie.
 3. V paneli Aktivita a časová os kliknite na položku Moja aktivita.
 4. V pravom hornom rohu stránky kliknite na Viac Viac a potom Iná aktivita na Googli.
 5. Pod aktivitou, ktorú chcete zobraziť, vyberte príslušnú možnosť.

Prečítajte si viac o informáciách, ktoré zhromažďujeme, a z akého dôvodu to robíme.

Ak chcete zobraziť a riadiť ďalšie informácie o účte, otvorte svoj účet Google.