Zobrazení a správa aktivity v účtu

Když používáte weby, aplikace a služby Google, část vaší aktivity se ukládá do vašeho účtu Google. Tuto aktivitu můžete zobrazit a smazat v sekci Moje aktivita. Ukládání většiny aktivit lze kdykoli zastavit.

Princip stránky Moje aktivita

Sekce Moje aktivita je ústřední místo, kde můžete zobrazit a spravovat aktivitu, jako jsou uskutečněná vyhledávání, navštívené weby nebo sledovaná videa.

Jak aktivita funguje

Když používáte určité služby Google, jako je Vyhledávání, YouTube nebo Chrome, vaše aktivita se může ukládat jako data do vašeho účtu. Údaje o vaší aktivitě umožňují Googlu poskytovat rychlejší a užitečnější služby.

Typy aktivit, které se na stránce Moje aktivita zobrazují, závisí na tom, které Ovládací prvky aktivity jsou zapnuté.

Kdy se aktivita ukládá do účtu

Aktivita se ukládá, když jste přihlášeni k účtu Google.

Většinu aktivit, které jsou do účtu ukládány, určují Ovládací prvky aktivity.

Vyhledání a zobrazení aktivity

Aktivita je uvedena jako výčet jednotlivých položek, počínaje od nejnovějších.

Vyhledání aktivity

 1. Přejděte do účtu Google.
 2. Na navigačním panelu vlevo klikněte na Data a ochrana soukromí.
 3. V sekci Nastavení historie klikněte na Moje aktivita.
 4. Zobrazení aktivity:
  • Procházejte aktivitu uspořádanou podle dne a času.
  • Pomocí vyhledávacího pole a filtrů nahoře můžete vyhledat konkrétní aktivitu.

Zobrazení podrobností o aktivitě

Pokud chcete zjistit podrobnosti o položce: V dolní části položky vyberte Podrobnosti. Zobrazí se datum a čas, kdy aktivita proběhla, a důvod, proč byla uložena. Můžete si také prohlédnout údaje o poloze, zařízení a aplikaci.

Smazání aktivity

Přečtěte si, jak na stránce Moje aktivita smazat dřívější vyhledávání, historii prohlížení a další aktivitu. Můžete také nastavit automatické mazání starší aktivity.

Vyžadování dalšího kroku k zobrazení celé historie na stránce Moje aktivita

Pokud chcete na sdílených zařízeních posílit ochranu soukromí, můžete vyžadovat další ověřovací krok k zobrazení celé historie na stránce Moje aktivita.

 1. Přejděte na adresu activity.google.com.
 2. Nad aktivitou vyberte Spravovat ověření Mojí aktivity.
 3. Zapněte nebo vypněte možnost Další ověření.

Zastavení ukládání aktivity

Většinu informací zobrazených v Mojí aktivitě máte plně pod kontrolou.

 1. Přejděte do účtu Google.
 2. Vlevo klikněte na Data a ochrana soukromí.
 3. V sekci Nastavení historie klikněte na aktivitu nebo historii, kterou nechcete ukládat.
 4. Vypněte Aktivitu na webu a v aplikacích a poté Pozastavit a poté Rozumím.

Poznámka: Část vaší aktivity v Mojí aktivitě není zahrnuta.

Dočasné zastavení ukládání aktivity

Internet můžete prohlížet a prohledávat soukromě.

Poznámka: Pokud se k účtu Google přihlásíte v anonymním okně, vaše aktivita vyhledávání se uloží do příslušného účtu.

Odstraňování problémů

Aktivita se nezobrazuje

Pokud se vyhledávání, navštívené weby a další aktivity v Mojí aktivitě neobjevují, ověřte následující skutečnosti:

 • Jste přihlášeni. Aktivita se ukládá, pouze když jste přihlášeni k účtu Google.
 • Zařízení je online. Offline aktivita se v Mojí aktivitě zobrazí až poté, co se zařízení připojí k internetu.
 • Jsou zapnuta správná nastavení. V Ovládacích prvcích aktivity zkontrolujte, zda se ukládají požadované typy aktivity.
 • Jste přihlášeni pouze k jednomu účtu. Pokud jste ve stejném prohlížeči nebo zařízení v jednu chvíli přihlášeni k více účtům, vaše aktivita se může ukládat do jiného účtu.

Poznámka: Některé služby Google ukládání aktivity do účtu nepodporují.

Co dělat, když narazíte na aktivitu, kterou nepoznáváte

V Mojí aktivitě se mohou zobrazovat následující typy neznámé aktivity.

Aktivita z webů a aplikací, které používají služby Google

Některé weby a aplikace používají služby Google, jako je Vyhledávání, Mapy nebo Ads. Pokud tyto weby nebo aplikace použijete, zatímco jste přihlášeni k účtu Google, příslušná aktivita se může zobrazit v Mojí aktivitě. Pokud použijete sdílené zařízení nebo se přihlásíte pomocí více účtů, aktivita může být uložena z jiného účtu.

Některé weby a aplikace mohou určitou aktivitu sdílet s Googlem.

Další informace o aktivitě na webu a v aplikacích

Předpokládaná aktivita

Někdy Google předvídá, co byste mohli chtít dále vidět, a tento obsah vám nabídne.

 • Pokud je zapnuto automatické přehrávání YouTube, v Mojí aktivitě se mohou zobrazovat videa, která se přehrála automaticky na základě původně sledovaného obsahu.

Další neznámá aktivita

Neznámá aktivita se může zobrazovat v těchto případech:

 • Ve stejném prohlížeči nebo zařízení jste v jednu chvíli přihlášeni k několika účtům. Do vašeho účtu se může ukládat aktivita z jiného přihlášeného účtu.
 • Neodhlásili jste se ze sdíleného zařízení, například z veřejného počítače.
 • Ve vašem zařízení je nastaveno jiné datum a čas. Aktivity z tohoto zařízení se mohou zobrazovat s nesprávným datem.
 • Váš účet bez vašeho svolení používá někdo jiný.

Pokud jste přesvědčeni, že aktivitu ve vašem účtu provedl někdo jiný, postupujte podle pokynů k zabezpečení účtu.

Zobrazení jiné aktivity

V Mojí aktivitě se nezobrazuje veškerá aktivita ukládaná do účtu. Například pokud jste zapnuli Historii polohy, tato aktivita se ukládá na časovou osu v Mapách.

Postup zobrazení dalších aktivit uložených v účtu:

 1. Přejděte do účtu Google.
 2. Vlevo klikněte na Data a ochrana soukromí.
 3. V sekci Nastavení historie klikněte na Moje aktivita.
 4. Nad aktivitou ve vyhledávacím poli klikněte na ikonu možností Možnosti a pak Jiná aktivita na Googlu.
 5. Pod požadovanou aktivitou vyberte některou z možností.

Přečtěte si, jaké informace shromažďujeme a proč.

Pokud chcete zobrazit a změnit nastavení dalších údajů v účtu, otevřete svůj účet Google.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
70975
false
false