Zobrazení a správa aktivity v účtu

Když používáte weby, aplikace a služby Google, část vaší aktivity se ukládá do vašeho účtu Google. Tuto aktivitu můžete zobrazit a smazat v sekci Moje aktivita. Ukládání většiny aktivit lze kdykoli zastavit.

Informace o mé aktivitě

Sekce Moje aktivita je ústřední místo, kde můžete zobrazit a spravovat aktivitu, jako jsou uskutečněná vyhledávání, navštívené weby nebo sledovaná videa.

Jak aktivita funguje

Abychom mohli personalizovat vaše prostředí, může se vaše aktivita v určitých službách Google (jako je Vyhledávání, YouTube nebo Chrome) ukládat jako data do vašeho účtu. Údaje o vaší aktivitě umožňují Googlu poskytovat rychlejší a užitečnější služby.

Typy aktivit, které se zobrazují na stránce Moje aktivita, mohou zahrnovat přidružené informace, jako je poloha. Závisí také na tom, jaké služby Google používáte a které ovládací prvky aktivity jsou zapnuté.

Kdy se aktivita ukládá do účtu

Aktivita se ukládá, když jste přihlášeni k účtu Google.

Většinu aktivit, které jsou do účtu ukládány, určují Ovládací prvky aktivity.

Vyhledání a zobrazení aktivity

Aktivita je uvedena jako výčet jednotlivých položek, počínaje od nejnovějších.

Vyhledání aktivity

 1. Přejděte do účtu Google.
 2. Na navigačním panelu vlevo klikněte na Data a ochrana soukromí.
 3. V sekci Nastavení historie klikněte na Moje aktivita.
 4. Postup zobrazení aktivity:
  • Procházejte aktivitu uspořádanou podle dne a času.
  • Konkrétní aktivitu najdete pomocí vyhledávacího pole a filtrů.

Zobrazení podrobností o aktivitě

Pokud chcete zjistit podrobnosti o položce: V dolní části položky vyberte Podrobnosti. Zobrazí se datum a čas, kdy aktivita proběhla, a důvod, proč byla uložena. Můžete si také prohlédnout údaje o poloze, zařízení a aplikaci.

Smazání aktivity

Přečtěte si, jak na stránce Moje aktivita smazat dřívější vyhledávání, historii prohlížení a další aktivitu. Můžete také nastavit automatické mazání starší aktivity.

Vyžadování dalšího kroku k zobrazení celé historie na stránce Moje aktivita

Pokud chcete na sdílených zařízeních posílit ochranu soukromí, můžete vyžadovat další ověřovací krok k zobrazení celé historie na stránce Moje aktivita.

 1. Přejděte na adresu activity.google.com.
 2. Nad aktivitou vyberte Spravovat ověření Mojí aktivity.
 3. Zapněte nebo vypněte možnost Další ověření.

Vypnutí a smazání aktivity

Většinu informací můžete spravovat na stránce Moje aktivita.

 1. Přejděte do účtu Google.
 2. Vlevo klikněte na Data a ochrana soukromí.
 3. V sekci Nastavení historie klikněte na nastavení aktivity nebo historie, které nechcete ukládat.
 4. Pod nastavením, které nechcete ukládat, vyberte Vypnout.
 5. Postupujte podle pokynů k vypnutí nastavení nebo vyberte Vypnout, případně Vypnout a smazat aktivitu.
  • Pokud vyberete možnost Vypnout a smazat aktivitu, podle pokynů vyberte a potvrďte, kterou aktivitu chcete smazat.

Tip: Část vaší aktivity není v Mojí aktivitě zahrnuta.

Dočasné zastavení ukládání aktivity

Internet můžete prohlížet a prohledávat soukromě.

Tip: Pokud se k účtu Google přihlásíte v anonymním okně, vaše aktivita vyhledávání se uloží do příslušného účtu.

Odstraňování problémů

Aktivita se nezobrazuje

Pokud se vyhledávání, navštívené weby a další aktivity v Mojí aktivitě neobjevují, ověřte následující skutečnosti:

 • Jste přihlášeni. Aktivita se ukládá, pouze když jste přihlášeni k účtu Google.
 • Zařízení je online. Offline aktivita se v Mojí aktivitě zobrazí až poté, co se zařízení připojí k internetu.
 • Jsou zapnuta správná nastavení. Ovládacích prvcích aktivity zkontrolujte, zda se ukládají požadované typy aktivity.
 • Jste přihlášeni pouze k jednomu účtu. Pokud jste ve stejném prohlížeči nebo zařízení v jednu chvíli přihlášeni k více účtům, vaše aktivita se může ukládat do výchozího účtu.

Poznámka: Některé služby Google ukládání aktivity do účtu nepodporují.

Co dělat, když narazíte na aktivitu, kterou nepoznáváte

V Mojí aktivitě se mohou zobrazovat následující typy neznámé aktivity.

Aktivita z webů a aplikací, které používají služby Google

Některé weby a aplikace používají služby Google, jako je Vyhledávání, Mapy nebo Ads. Pokud tyto weby nebo aplikace použijete, zatímco jste přihlášeni k účtu Google, příslušná aktivita se může zobrazit v Mojí aktivitě. Pokud použijete sdílené zařízení nebo se přihlásíte pomocí více účtů, aktivita, kterou vidíte, může pocházet z jiného přihlášeného účtu.

Některé weby a aplikace mohou určitou aktivitu sdílet s Googlem.

Další informace o aktivitě na webu a v aplikacích

Předpokládaná aktivita

Někdy Google předvídá, co byste mohli chtít dále vidět, a tento obsah vám nabídne.

 • Pokud je zapnuto automatické přehrávání YouTube, v Mojí aktivitě se mohou zobrazovat videa, která se přehrála automaticky na základě původně sledovaného obsahu.

Další neznámá aktivita

Neznámá aktivita se může zobrazovat v těchto případech:

 • Ve stejném prohlížeči nebo zařízení jste v jednu chvíli přihlášeni k několika účtům.
  • Do Mojí aktivity se může ukládat aktivita z jiného přihlášeného účtu.
 • Došlo k nezamýšlené aktivaci zjištěné Asistentem Google.
 • Neodhlásili jste se ze sdíleného zařízení, například z veřejného počítače.
 • Ve vašem zařízení je nastaveno jiné datum a čas.
  • Aktivity z tohoto zařízení se mohou zobrazovat s nesprávným datem.
 • Váš účet bez vašeho svolení používá někdo jiný.

Pokud jste přesvědčeni, že aktivitu ve vašem účtu provedl někdo jiný, postupujte podle pokynů k zabezpečení účtu.

Zobrazení jiné aktivity

V Mojí aktivitě se nezobrazují veškerá data ukládaná do účtu. Například pokud jste zapnuli Historii polohy, tato data se ukládají na časovou osu v Mapách.

Postup zobrazení dalších aktivit uložených v účtu:

 1. Přejděte do účtu Google.
 2. Vlevo klikněte na Data a ochrana soukromí.
 3. V sekci Nastavení historie klikněte na Moje aktivita.
 4. Nad aktivitou ve vyhledávacím poli klikněte na ikonu možností Možnosti a pak Jiná aktivita na Googlu.
 5. Pod požadovanou aktivitou vyberte některou z možností.

Přečtěte si, jaké informace shromažďujeme a proč.

Pokud chcete zobrazit a změnit nastavení dalších údajů v účtu, otevřete svůj účet Google.

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
70975