Zobrazení a správa aktivity v účtu

Když používáte weby, aplikace a služby Google, část vaší aktivity se ukládá do vašeho účtu Google. Tuto aktivitu můžete zobrazit a smazat v sekci Moje aktivita. Ukládání většiny aktivit lze kdykoli zastavit.

Princip stránky Moje aktivita

Moje aktivita je centrální místo, které slouží k zobrazení a správě aktivity, jako jsou uskutečněná vyhledávání, navštívené weby nebo sledovaná videa.

Jak aktivita funguje

Když používáte určité služby Google, například Vyhledávání, YouTube nebo Chrome, vaše aktivita se může ukládat do účtu v podobě dat. Údaje o vaší aktivitě umožňují Googlu poskytovat rychlejší a užitečnější služby.

Typy aktivit, které se na stránce Moje aktivita zobrazují, závisí na tom, které Ovládací prvky aktivity jsou zapnuté.

Kdy se aktivita ukládá do účtu

Aktivita se ukládá, když jste přihlášeni k účtu Google.

Většinu aktivit, které jsou do účtu ukládány, určují Ovládací prvky aktivity.

Vyhledání a zobrazení aktivity

Aktivita je uvedena jako výčet jednotlivých položek, počínaje od nejnovějších. Tyto položky mohou být součástí balíčků, které sdružují podobné typy aktivit. (Poznámka: Balíčky nemusejí zachycovat veškerou podobnou aktivitu.)

Vyhledání aktivity

 1. Přejděte do účtu Google.
 2. Na navigačním panelu vlevo klikněte na Data a personalizace.
 3. Na panelu Aktivita a časová osa klikněte na Moje aktivita.
 4. Prohlédněte si svou aktivitu:
  • Procházejte aktivitu uspořádanou podle dne a času.
  • Pomocí vyhledávacího pole a filtrů nahoře můžete vyhledat konkrétní aktivitu.

Aktivitu lze zobrazit jako balíčky nebo jednotlivé položky. Chcete-li změnit zobrazení, vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Další možnosti a poté Zobrazení položek nebo Zobrazení balíčků.

Zobrazení podrobností o aktivitě

 • Chcete-li zobrazit všechny položky v balíčku, u příslušného balíčku klikněte na ikonu možností Další možnosti a poté Podrobnosti.
 • Chcete-li zobrazit podrobnosti o jedné položce, u příslušné položky klikněte na Podrobnosti. Zobrazí se datum a čas, kdy aktivita proběhla, a důvod, proč byla uložena. Můžete si také prohlédnout údaje o poloze, zařízení a aplikaci.

Smazání aktivity

Přečtěte si, jak na stránce Moje aktivita smazat dřívější vyhledávání, historii prohlížení a další aktivitu. Můžete také nastavit automatické mazání starší aktivity.

Zastavení ukládání aktivity

Většinu informací zobrazených v sekci Moje aktivita máte plně pod kontrolou.

 1. Přejděte do účtu Google.
 2. Na navigačním panelu vlevo klikněte na Data a personalizace.
 3. V sekci Ovládací prvky aktivity klikněte na Spravovat ovládací prvky aktivity.
 4. Vypněte aktivitu, kterou nechcete ukládat.

Poznámka: Část vaší aktivity v Mojí aktivitě není zahrnuta.

Dočasné zastavení ukládání aktivity

Internet můžete prohlížet a prohledávat soukromě.

Poznámka: Pokud se k účtu Google přihlásíte v anonymním okně, vaše aktivita vyhledávání se uloží do příslušného účtu.

Odstraňování problémů

Aktivita se nezobrazuje

Pokud se vyhledávání, navštívené weby a další aktivity v Mé aktivitě neobjevují, ověřte následující skutečnosti:

 • Jste přihlášeni. Aktivita se ukládá, pouze když jste přihlášeni k účtu Google.
 • Zařízení je online. Offline aktivita se v Mojí aktivitě zobrazí až poté, co se zařízení připojí k internetu.
 • Jsou zapnuta správná nastavení. Ovládacích prvcích aktivity zkontrolujte, zda se ukládají požadované typy aktivity.
 • Jste přihlášeni pouze k jednomu účtu. Pokud jste ve stejném prohlížeči nebo zařízení v jednu chvíli přihlášeni k více účtům, vaše aktivita se může ukládat do jiného účtu.

Poznámka: Některé služby Google ukládání aktivity do účtu nepodporují.

Zobrazuje se aktivita, kterou nepoznáváte

V Mojí aktivitě se mohou zobrazovat následující typy neznámé aktivity.

Aktivita z webů a aplikací, které používají služby Google

Některé weby a aplikace používají služby Google, jako je Vyhledávání, Mapy nebo Reklamy. Pokud tyto weby nebo aplikace použijete, zatímco jste přihlášeni k účtu Google, příslušná aktivita se může zobrazit v Mojí aktivitě. Pokud použijete sdílené zařízení nebo se přihlásíte pomocí více účtů, aktivita může být uložena z jiného účtu. 

Některé weby a aplikace mohou určitou aktivitu sdílet s Googlem.

Další informace o aktivitě na webu a v aplikacích

Předpokládaná aktivita

Někdy Google předvídá, co byste mohli chtít dále vidět, a tento obsah vám nabídne. Zde je příklad:

 • Pokud je zapnuto automatické přehrávání YouTube, v Mojí aktivitě se mohou zobrazovat videa, která se přehrála automaticky na základě původně sledovaného obsahu.

Jiná neobvyklá aktivita

Neznámá aktivita se může zobrazovat v těchto případech:

 • Ve stejném prohlížeči nebo zařízení jste v jednu chvíli přihlášeni k několika účtům. Do vašeho účtu se může ukládat aktivita z jiného přihlášeného účtu.
 • Neodhlásili jste se ze sdíleného zařízení, například z veřejného počítače.
 • Ve vašem zařízení je nastaveno jiné datum a čas. Aktivity z tohoto zařízení se mohou zobrazovat s nesprávným datem.
 • Váš účet bez vašeho svolení používá někdo jiný.

Pokud jste přesvědčeni, že aktivitu ve vašem účtu provedl někdo jiný, postupujte podle pokynů k zabezpečení účtu.

Zobrazení jiné aktivity

V Mojí aktivitě se nezobrazuje veškerá aktivita ukládaná do účtu. Například pokud jste zapnuli Historii polohy, tato aktivita se ukládá na časovou osu v Mapách.

Postup zobrazení dalších aktivit uložených v účtu:

 1. Přejděte do účtu Google.
 2. Na navigačním panelu vlevo klikněte na Data a personalizace.
 3. Na panelu Aktivita a časová osa klikněte na Moje aktivita.
 4. V pravém horním rohu stránky klikněte na ikonu možností Další možnosti a poté Jiná aktivita na Googlu.
 5. Pod požadovanou aktivitou vyberte odpovídající možnost.

Přečtěte si, jaké informace shromažďujeme a proč.

Chcete-li zobrazit a změnit nastavení dalších údajů v účtu, otevřete svůj účet Google.