Đăng nhập nhanh hơn bằng lời nhắc trên điện thoại của tính năng Xác minh 2 bước

Thay vì sử dụng mã Xác minh 2 bước để đăng nhập, bạn có thể nhấn vào lời nhắc Google gửi đến điện thoại của bạn. Lời nhắc sẽ hỏi có phải bạn đang cố đăng nhập hay không.

Đăng nhập bằng cách này sẽ bổ sung thêm khả năng bảo mật của tính năng Xác minh 2 bước và nhanh hơn so với việc nhập mã xác minh.

Thiết lập điện thoại để nhận lời nhắc

Để bắt đầu sử dụng lời nhắc Xác minh 2 bước, hãy làm theo các bước dưới đây để chuyển tới Tài khoản Google và thiết lập điện thoại của bạn. Hãy chắc chắn bạn có điện thoại bên mình để tiến hành thiết lập.

Bước 1: Kiểm tra xem điện thoại của bạn có tương thích không

Bạn có thể nhận được lời nhắc Xác minh 2 bước trên điện thoại Android có Dịch vụ Google Play được cập nhật.

Bước 2: Đảm bảo rằng tính năng Xác minh 2 bước đã được bật

Nếu bạn đã đăng nhập bằng Xác minh 2 bước: Hãy chuyển sang Bước 3.

Nếu bạn không đăng nhập bằng Xác minh 2 bước: Trước khi có thể bắt đầu sử dụng lời nhắc, hãy bật Xác minh 2 bước. Bạn sẽ thiết lập tùy chọn lời nhắc trong bước tiếp theo.

Bước 3: Thiết lập điện thoại
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt sau đó Google Tài khoản Google.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào mục Bảo mật.
 3. Trong mục "Đăng nhập vào Google", nhấn vào Xác minh 2 bước. Bạn có thể cần đăng nhập.
 4. Nhấn vào Thêm lời nhắc của Google.
 5. Làm theo các bước trên màn hình.
  • Khi thêm điện thoại, hãy chọn một thiết bị khuyên dùng.
  • Nếu điện thoại của bạn không có trong danh sách, hãy làm theo các bước trên màn hình.
 6. Trên điện thoại, bạn sẽ thấy thông báo "Bạn đang cố gắng đăng nhập?" từ Google. Hãy nhấn vào .
 7. Trên trang thiết lập, hãy nhấn vào Xong.

Bây giờ, khi đăng nhập vào một thiết bị tương thích khác, bạn sẽ tự động nhận được lời nhắc đăng nhập trên thiết bị đó cho đến khi bạn đăng xuất. Bạn có thể tắt tính năng này để quản lý những thiết bị nhận được lời nhắc.

Mẹo: Bạn có thể bỏ qua lời nhắc trên các thiết bị mà bạn tin cậy.

Đăng nhập bằng lời nhắc trên điện thoại

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn như bạn thường làm. Bạn sẽ thấy một lời nhắc kiểm tra điện thoại để đăng nhập.
 2. Trên điện thoại, bạn sẽ thấy thông báo "Bạn đang cố gắng đăng nhập?" từ Google. Hãy nhấn vào .

Quản lý những thiết bị nhận được lời nhắc

Sau khi thiết lập lời nhắc, bạn sẽ tự động nhận được lời nhắc trên mọi thiết bị tương thích mà bạn đã đăng nhập. Nếu bạn muốn quản lý những thiết bị nhận được lời nhắc, hãy làm theo các bước sau:

 1. Chuyển đến phần Xác minh 2 bước trong Tài khoản Google của bạn.
 2. Trong "Lời nhắc của Google", hãy tắt "Nhận lời nhắc đăng nhập của Google trên tất cả điện thoại của bạn".
Nhận lời nhắc trên nhiều điện thoại

Bạn có thể nhận lời nhắc trên nhiều điện thoại. Khi bạn đăng nhập, tất cả các điện thoại này sẽ nhận được lời nhắc nhưng bạn chỉ cần nhấn vào một lời nhắc. Lời nhắc trên các điện thoại khác sẽ biến mất.

Lưu ý: Nếu nhận được lời nhắc trên nhiều điện thoại, hãy chắc chắn bạn sử dụng các thiết bị khuyên dùng.

Để nhận lời nhắc trên điện thoại bổ sung:

 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt sau đó Google Tài khoản Google.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào mục Bảo mật.
 3. Trong mục "Đăng nhập vào Google", nhấn vào Xác minh 2 bước. Bạn có thể cần đăng nhập.
 4. Trong "Lời nhắc của Google", hãy nhấn vào Thêm điện thoại .
 5. Làm theo các bước trên màn hình.
Ngừng nhận lời nhắc trên điện thoại
 1. Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt sau đó Google Tài khoản Google.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấn vào mục Bảo mật.
 3. Trong mục "Đăng nhập vào Google", nhấn vào Xác minh 2 bước. Bạn có thể cần đăng nhập.
 4. Trong mục "Lời nhắc của Google", hãy tìm điện thoại mà bạn muốn ngừng nhận lời nhắc.
 5. Bên cạnh điện thoại đó, hãy nhấn vào biểu tượng Xóa Xóa.

Mẹo: Để thay đổi điện thoại nhận được lời nhắc, hãy thêm điện thoại, sau đó xóa tên điện thoại cũ của bạn.

Ngừng sử dụng lời nhắc trên điện thoại

Trong mục "Lời nhắc của Google", hãy xóa tất cả các điện thoại mà bạn nhận được lời nhắc.

Bạn có thể bật lại lời nhắc trên điện thoại bất cứ lúc nào.

Bỏ qua lời nhắc trên các thiết bị đáng tin cậy

Nếu bạn không muốn nhấn vào lời nhắc mỗi khi đăng nhập vào máy tính hoặc điện thoại của mình, hãy đánh dấu thiết bị là đáng tin cậy. Trên màn hình đăng nhập, trước khi bạn nhấn vào lời nhắc, hãy đánh dấu hộp bên cạnh tùy chọn "Không hỏi lại trên máy tính này".

Quan trọng: Chỉ đánh dấu hộp này đối với thiết bị mà bạn sử dụng thường xuyên sử dụng và không chia sẻ với bất cứ ai khác.

Thông tin chi tiết về tính bảo mật

Sử dụng các thiết bị và tính năng bảo mật khuyên dùng

Bạn chỉ nên thiết lập hoặc đăng nhập trên điện thoại mà bạn sử dụng thường xuyên và luôn mang theo bên mình. Tránh thiết lập thiết bị dùng chung hoặc thiết bị cũ mà bạn để ở nhà hay ở nơi làm việc.

Lưu ý: Nếu bạn cần đăng nhập trên điện thoại không phải của bạn, hãy đăng nhập từ cửa sổ duyệt web riêng tư. Sau đó, đóng tất cả các cửa sổ duyệt web riêng tư khi bạn hoàn tất để ngừng trạng thái đăng nhập.

Để bổ sung thêm một cấp bảo mật, hãy bật tính năng bảo mật trên điện thoại của bạn.

Android: Bật Khóa màn hình

 1. Trên điện thoại, mở ứng dụng Cài đặt .
 2. Trong mục "Cá nhân", nhấn vào Bảo mật sau đó Khóa màn hình.
 3. Chọn khóa màn hình và làm theo các bước trên màn hình.
Bạn thấy lời nhắc nhưng trước đó không đăng nhập

Nếu trước đó bạn không cố gắng đăng nhập, nhưng lời nhắc xuất hiện trên điện thoại, tức là ai đó có thể đang cố đăng nhập mà không có sự cho phép của bạn.

Trên lời nhắc "Bạn đang cố gắng đăng nhập?" gửi đến điện thoại của bạn, hãy nhấn vào .

Bạn có thể cần phải thực hiện thêm các bước để đăng nhập

Nếu chúng tôi nhận thấy điều gì đó khác thường về cách bạn đang đăng nhập, thì bạn sẽ cần phải thực hiện thêm một hoặc hai bước để xác nhận đó thực sự là bạn. Ví dụ: bạn có thể cần phải khớp một số trên màn hình máy tính với màn hình điện thoại của bạn.

Khắc phục sự cố

Bạn không nhận được lời nhắc trên điện thoại

Nếu bạn đang cố gắng đăng nhập và không nhận được lời nhắc trên điện thoại của mình, hãy làm theo các bước sau:

 1. Thử lại. Trên màn hình đăng nhập, hãy chọn Gửi lại.
 2. Chắc chắn rằng điện thoại của bạn có kết nối Internet. Bạn cần bật Wi-Fi hoặc dữ liệu di động để nhận lời nhắc.
 3. Xác nhận rằng bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình. Thực hiện theo các bước sau, sau đó thử đăng nhập lại.
  1. Trên Android, hãy mở ứng dụng Cài đặt .
  2. Nhấn vào Tài khoản sau đó Google.
  3. Làm theo các bước trên màn hình.

 

Điện thoại của bạn không ở gần hoặc bạn không thể sử dụng

Đôi khi, bạn có thể cần phải sử dụng một bước xác minh khác để đăng nhập, đó là khi:

 • Bạn không có điện thoại bên mình
 • Điện thoại của bạn hết pin
 • Điện thoại của bạn không có kết nối mạng

Khi điều này xảy ra, hãy thử đăng nhập bằng cách làm theo các bước sau:

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn như bạn thường làm.
 2. Chọn Thử cách đăng nhập khác.
 3. Chọn một trong các tùy chọn và làm theo các bước trên màn hình.

Mẹo: Sau khi bạn đăng nhập, hãy chuyển tới mục cài đặt Xác minh 2 bước để thêm các tùy chọn sao lưu.

Điện thoại của bạn bị mất

Nếu điện thoại của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, hãy làm theo các bước sau để tăng cường bảo mật cho tài khoản của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên thiết bị khác.
 2. Chuyển tới phần Thiết bị đã dùng gần đây.
 3. Chọn thiết bị bị mất.
 4. Bên cạnh "Quyền truy cập tài khoản", chọn Xóa.
 5. Trong hộp thoại xác nhận xuất hiện, chọn Xóa.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?