Quản lý Tài khoản thương hiệu

Bạn có thể thiết lập và quản lý một tài khoản cụ thể cho thương hiệu của mình. Bạn có thể sử dụng một số dịch vụ nhất định với tài khoản này, như YouTube, để tạo sự hiện diện trực tuyến. 

Mẹo: Nếu có Tài khoản Google thông qua một trường tiểu học hoặc trung học, bạn không thể sử dụng tài khoản đó để tạo Tài khoản thương hiệu.

Cách hoạt động của Tài khoản thương hiệu

Sự khác biệt giữa Tài khoản thương hiệu và Tài khoản Google thông thường

Bạn và những người khác có thể cùng quản lý một Tài khoản thương hiệu thông qua chính Tài khoản Google của mình. Bạn sẽ không cần có tên người dùng hoặc mật khẩu riêng. Tài khoản của bạn có thể có nhiều chủ sở hữu và người quản lý.

 • Chủ sở hữu có thể thực hiện nhiều hành động nhất, và họ kiểm soát những ai quản lý tài khoản. Một tài khoản phải có một chủ sở hữu chính.
 • Người quản lý có thể sử dụng các dịch vụ của Google có hỗ trợ Tài khoản thương hiệu, như chia sẻ hình ảnh trên Google Photos hoặc đăng video trên YouTube.
 • Người quản lý truyền thông có thể làm những việc tương tự như người quản lý, nhưng họ không thể sử dụng YouTube.
Các dịch vụ của Google có hỗ trợ Tài khoản thương hiệu

Bạn có thể sử dụng một số dịch vụ nhất định bằng tài khoản của mình, như Google Photos hoặc YouTube. Bạn sẽ có thể giao tiếp, kết nối và chia sẻ thông tin với khách hàng và người hâm mộ bằng Tài khoản thương hiệu.

Để quản lý những ai có thể xem và tương tác với nội dung của bạn, bạn có thể điều chỉnh các tùy chọn cài đặt của từng dịch vụ.

Tạo Tài khoản thương hiệu

Bạn có thể tạo tài khoản cho doanh nghiệp hoặc thương hiệu của mình trên một số dịch vụ của Google. Ví dụ: bạn có thể tạo Tài khoản thương hiệu khi tạo kênh trên YouTube.

Tìm Tài khoản thương hiệu của bạn

Bạn có thể tìm tất cả Tài khoản thương hiệu của mình và chuyển đổi giữa các tài khoản đó.

Tìm các tài khoản của bạn

 1. Trên máy tính, hãy mở một trình duyệt web, như Chrome hoặc Safari.
 2. Chuyển đến phần Tài khoản thương hiệu trong Tài khoản Google của bạn.
 3. Trong mục "Tài khoản thương hiệu của bạn", hãy chọn một tài khoản.

Chuyển đổi giữa các tài khoản

 1. Trên máy tính, hãy mở một trình duyệt web, như Chrome hoặc Safari.
 2. Chuyển đến dịch vụ Google mà bạn muốn sử dụng.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào Ảnh hồ sơ hoặc tên viết tắt của bạn sau đó Tất cả Tài khoản thương hiệu của bạn.
 4. Chọn tài khoản bạn muốn sử dụng. Nếu Tài khoản thương hiệu của bạn không hiển thị, tức là dịch vụ này có thể không hỗ trợ Tài khoản thương hiệu.

Thực hiện thay đổi cho tài khoản

Chỉnh sửa thông tin cơ bản

Bạn có thể thêm, thay đổi hoặc xóa thông tin cơ bản về doanh nghiệp hoặc thương hiệu của mình. Những sự thay đổi bạn thực hiện ở đây sẽ có hiệu lực trên các dịch vụ của Google.

 1. Trên máy tính, hãy mở một trình duyệt web, như Chrome hoặc Safari.
 2. Chuyển đến phần Tài khoản thương hiệu trong Tài khoản Google của bạn.
 3. Chọn tài khoản bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấn vào Chỉnh sửa thông tin tài khoản.
 5. Trong phần bạn muốn thay đổi, hãy nhấn vào biểu tượng Chỉnh sửa Chỉnh sửa.
  • Không bắt buộc: Ở dưới cùng bên phải, bạn có thể thấy biểu tượng Thêm thông tin Thêm thông tin. Bạn có thể nhấn vào biểu tượng này để thêm thông tin vào tài khoản của mình.
 6. Thêm, thay đổi hoặc xóa thông tin bạn muốn.

Tìm hiểu cách kiểm soát thông tin được chia sẻ.

Thay đổi người quản lý tài khoản

Nếu sở hữu một Tài khoản thương hiệu, bạn có thể thêm người khác để giúp quản lý tài khoản đó. Bạn có thể quyết định mức độ kiểm soát của mỗi người trong tài khoản.

Tìm hiểu cách thêm người quản lý mới vào tài khoản.

Chọn các trường hợp bạn sẽ nhận được email
 1. Trên máy tính, hãy mở một trình duyệt web, như Chrome hoặc Safari.
 2. Chuyển đến phần Tài khoản thương hiệu trong Tài khoản Google của bạn.
 3. Nhấn vào Tùy chọn email.
 4. Thay đổi tùy chọn về những trường hợp bạn nhận được thông báo về Tài khoản thương hiệu của mình. Các thay đổi của bạn sẽ tự động lưu.

Xóa hoặc khôi phục một Tài khoản thương hiệu

Bạn chỉ có thể xóa Tài khoản thương hiệu nếu bạn là chủ sở hữu. Nếu bạn xóa một tài khoản, tất cả nội dung của tài khoản sẽ bị xóa trên tất cả các dịch vụ của Google.

Lưu ý quan trọng: Bạn phải là chủ sở hữu của tài khoản trong 7 ngày để có thể xóa hoặc khôi phục tài khoản. Nếu mới làm chủ sở hữu chưa đến 7 ngày, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi.

Xóa tài khoản

Lưu ý quan trọng: Nếu Tài khoản thương hiệu của bạn được liên kết với tài khoản trên Google Doanh nghiệp của tôi, thì bạn không thể xóa tài khoản đó. Tuy nhiên, nếu trang thông tin trong Google Doanh nghiệp của tôi bị xóa, thì mọi Tài khoản thương hiệu được kết nối với trang đó cũng bị xóa.

 1. Trên máy tính, hãy mở một trình duyệt web, như Chrome hoặc Safari.
 2. Chuyển đến phần Tài khoản thương hiệu trong Tài khoản Google của bạn.
 3. Chọn tài khoản bạn muốn xóa.
 4. Nhấn vào Xóa tài khoản.
 5. Nhập mật khẩu của bạn.
 6. Đọc kỹ thông tin và đồng ý với các điều khoản.
 7. Nhấn vào Xóa tài khoản.
Khôi phục tài khoản

Nếu gần đây bạn đã xóa tài khoản của mình thì bạn có thể khôi phục tài khoản đó.

 1. Trên máy tính, hãy mở một trình duyệt web, như Chrome hoặc Safari.
 2. Chuyển đến phần Tài khoản thương hiệu trong Tài khoản Google của bạn.
 3. Nhấn vào Tài khoản đã xóa.
 4. Bên cạnh tài khoản bạn muốn khôi phục, hãy nhấn vào biểu tượng Khôi phục Tài khoản thương hiệu này Khôi phục Tài khoản thương hiệu này. Tài khoản được khôi phục sẽ hiển thị trong danh sách Tài khoản thương hiệu của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?