จัดการบัญชีแบรนด์

คุณตั้งค่าและจัดการบัญชีสำหรับแบรนด์โดยเฉพาะได้ และคุณจะใช้บริการบางอย่าง เช่น YouTube กับบัญชีนั้นเพื่อสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ได้ 

เคล็ดลับ: หากคุณมีบัญชี Google ผ่านทางโรงเรียนประถมหรือมัธยม คุณจะใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อสร้างบัญชีแบรนด์ไม่ได้

วิธีการทำงานของบัญชีแบรนด์

ความแตกต่างระหว่างบัญชีแบรนด์กับบัญชี Google ทั่วไป

คุณและคนอื่นๆ จะร่วมกันจัดการบัญชีแบรนด์ผ่านบัญชี Google ของคุณเองได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านแยก และบัญชีแบรนด์จะมีเจ้าของและผู้จัดการได้หลายคน

 • เจ้าของจะมีสิทธิ์ทำการดำเนินการส่วนใหญ่ และควบคุมว่าใครจะจัดการบัญชี โดยแต่ละบัญชีต้องมีเจ้าของหลัก 1 คน
 • ผู้จัดการจะใช้บริการต่างๆ ของ Google ที่รองรับบัญชีแบรนด์ได้ เช่น แชร์รูปภาพใน Google Photos หรือโพสต์วิดีโอใน YouTube
 • ผู้จัดการการติดต่อสื่อสารทำสิ่งต่างๆ ได้เหมือนผู้จัดการ แต่จะใช้ YouTube ไม่ได้
บริการต่างๆ ของ Google ที่รองรับบัญชีแบรนด์

คุณใช้บริการบางอย่างกับบัญชีแบรนด์ เช่น Google Photos หรือ YouTube รวมถึงสื่อสาร เชื่อมต่อ และแชร์ข้อมูลกับลูกค้าและแฟนๆ ผ่านบัญชีแบรนด์ได้

หากต้องการจัดการผู้ที่จะดูหรือโต้ตอบกับเนื้อหาของคุณได้ ให้ปรับการตั้งค่าสำหรับบริการแต่ละรายการ

สร้างบัญชีแบรนด์

คุณสร้างบัญชีสำหรับธุรกิจหรือแบรนด์ในบริการบางอย่างของ Google ได้ เช่น คุณอาจสร้างบัญชีแบรนด์เมื่อสร้างช่อง YouTube

ค้นหาบัญชีแบรนด์ของคุณ

คุณค้นหาบัญชีแบรนด์ทั้งหมดและสลับระหว่างบัญชีเหล่านั้นได้

ค้นหาบัญชีของคุณ

 1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Chrome หรือ Safari ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่ส่วนบัญชีแบรนด์ของบัญชี Google
 3. เลือกบัญชีในส่วน "บัญชีแบรนด์ของคุณ"

สลับระหว่างบัญชี

 1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Chrome หรือ Safari ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่บริการของ Google ที่ต้องการใช้
 3. ที่ด้านขวาบน ให้แตะรูปโปรไฟล์หรือชื่อย่อ จากนั้น บัญชีแบรนด์ทั้งหมด
 4. เลือกบัญชีที่จะใช้ หากบัญชีแบรนด์ไม่ปรากฏ อาจเป็นเพราะว่าบริการดังกล่าวไม่รองรับบัญชีแบรนด์ 

แก้ไขบัญชี

แก้ไขข้อมูลพื้นฐาน

คุณจะเพิ่ม เปลี่ยน หรือนำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจหรือแบรนด์ของคุณออกได้ การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลต่อบริการทั้งหมดของ Google

 1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Chrome หรือ Safari ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่ส่วนบัญชีแบรนด์ของบัญชี Google
 3. เลือกบัญชีที่ต้องการแก้ไข
 4. แตะแก้ไขข้อมูลบัญชี
 5. แตะ "แก้ไข" แก้ไข ในส่วนที่ต้องการเปลี่ยน
  • ไม่บังคับ: ที่ด้านขวาล่าง คุณอาจเห็น "เพิ่มข้อมูล" เพิ่มข้อมูล ซึ่งจะแตะเพื่อเพิ่มข้อมูลอื่นๆ ลงในบัญชีได้
 6. เพิ่ม เปลี่ยน หรือนำข้อมูลที่ต้องการออก

ดูวิธีควบคุมข้อมูลที่แชร์กับคนอื่นๆ

เปลี่ยนผู้ที่จัดการบัญชีของคุณ

หากคุณเป็นเจ้าของบัญชีแบรนด์ ก็จะเพิ่มคนที่จะช่วยจัดการบัญชีได้ และยังเลือกได้ว่าแต่ละคนจะมีสิทธิ์ในบัญชีมากน้อยเพียงใด

ดูวิธีเพิ่มผู้จัดการคนใหม่ลงในบัญชี

เลือกเวลาที่ต้องการรับอีเมล
 1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Chrome หรือ Safari ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่ส่วนบัญชีแบรนด์ของบัญชี Google
 3. แตะค่ากำหนดของอีเมล
 4. เปลี่ยนเวลาที่ระบบแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับบัญชี ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

ลบหรือกู้คืนบัญชีแบรนด์

คุณจะลบบัญชีแบรนด์ได้ก็ต่อเมื่อเป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น หากลบบัญชีไป ระบบจะลบเนื้อหาทั้งหมดของบัญชีในทุกบริการของ Google

สำคัญ: คุณต้องเป็นเจ้าของบัญชีมาแล้ว 7 วันก่อนที่จะลบหรือกู้คืนบัญชีได้ หากเป็นเจ้าของมาไม่ถึง 7 วัน คุณจะได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ลบบัญชี

สำคัญ: หากบัญชีแบรนด์ของคุณลิงก์กับบัญชี Google My Business คุณจะลบบัญชีนั้นไม่ได้ แต่ถ้าคุณลบข้อมูลใน Google My Business ออก บัญชีแบรนด์ใดๆ ที่เชื่อมโยงอยู่กับข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบออกไปด้วย

 1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Chrome หรือ Safari ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่ส่วนบัญชีแบรนด์ของบัญชี Google
 3. เลือกบัญชีที่ต้องการลบ
 4. แตะลบบัญชี
 5. ป้อนรหัสผ่าน
 6. อ่านข้อมูลอย่างรอบคอบและยอมรับข้อตกลง
 7. แตะลบบัญชี
กู้คืนบัญชี

หากเพิ่งลบบัญชีไปเมื่อไม่นานมานี้ คุณอาจกู้คืนบัญชีกลับมาได้

 1. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Chrome หรือ Safari ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่ส่วนบัญชีแบรนด์ของบัญชี Google
 3. แตะบัญชีที่ลบไป
 4. แตะ "กู้คืนบัญชีแบรนด์นี้" คืนค่าบัญชีแบรนด์นี้ ข้างบัญชีที่ต้องการกู้คืน บัญชีที่กู้คืนแล้วจะปรากฏในรายการบัญชีแบรนด์
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร