Ako ovládať informácie o vás, ktoré môžu vidieť ostatní v službách Googlu

Niektoré údaje môžete vo svojom účte Google nastaviť ako súkromné alebo sprístupniť všetkým. Týmto spôsobom môžete ovládať, kto vidí v službách Googlu informácie, ako sú váš dátum narodenia alebo telefónne číslo.

Ako pridať, upraviť alebo odstrániť osobné údaje

 1. Prejdite do svojho účtu Google.
 2. Vľavo kliknite na Osobné údaje.
 3. V časti Čo uvidia ostatní kliknite na Prejsť do časti O mne.
 4. Zmeňte svoje údaje:
  • Pridanie: V prípade každej kategórie, do ktorej chcete pridať údaje, kliknite na Pridať používateľaPridať. 
  • Úprava: Kliknite na údaje, ktoré chcete zmeniť, a potom kliknite na Upraviť Upraviť
   • Tip: Ak ste si nedávno zmenili meno, možno bude potrebné pred jeho opätovnou zmenou určitý čas počkať.
  • Odstránenie: Kliknite na údaje, ktoré chcete odstrániť, a potom kliknite na Odstrániť Odstrániť.
 5. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Tip: Ak si chcete zmeniť iné údaje účtu, napríklad heslo, prejdite do svojho účtu Google.

Ako vybrať údaje na zobrazenie

Vaše meno a profilovú fotku si môžu zobraziť ďalší ľudia používajúci služby Googlu, aj keď komunikujete alebo zdieľate obsah.
Tip: V prípade ďalších údajov, ktoré pridáte, môžete nastaviť, či budú súkromné alebo sprístupnené všetkým.
 1. Prejdite do svojho účtu Google.
 2. Vľavo kliknite na Osobné údaje.
 3. V časti Čo uvidia ostatní kliknite na Prejsť do časti O mne.
 4. Pod typom údajov môžete vybrať, komu sa vaše údaje aktuálne zobrazujú.
 5. Vyberte jednu z nasledujúcich možností:
  • Ak chcete údaje nastaviť ako súkromné, kliknite na Iba vy Súkromné informácie, klepnutím upravte, komu sa zobrazia
  • Ak chcete údaje sprístupniť všetkým, kliknite na Ktokoľvek Ľudia.

Ďalšie podrobnosti o vašich údajoch

Aké údaje je možné zobraziť

Nižšie sú uvedené informácie, ktoré môžete zobraziť ostatným ľuďom používajúcim služby Googlu alebo ich pred nimi skryť:

 • dátum narodenia;
 • pohlavie;
 • informácie o zamestnaní, napríklad kde pracujete;
 • osobné a pracovné kontaktné údaje;
 • miesta vášho pobytu;
 • informácie o vzdelaní.

Ľuďom, ktorých kontaktujete alebo s ktorými zdieľate obsah, môžete zobraziť nasledujúce informácie:

 • meno;
 • prezývka;
 • profilová fotka;
 • titulná fotka;
 • váš e‑mail účtu Google.

Tip: Meno a profilová fotka z vašej stránky O mne sa budú zobrazovať vo väčšine služieb Googlu. Ak v niektorých službách Googlu používate iné meno alebo profilovú fotku, naďalej ich tam uvidíte.

Kde sa môžu tieto údaje zobraziť

Údaje vo vašom účte Google, ktoré sprístupníte všetkým, je možné nájsť na niekoľkých miestach:
 • v službách Googlu, kde môžete kontaktovať ďalších ľudí, ako sú napríklad Hangouts a Gmail;
 • v službách Googlu, kde vytvárate obsah, ako sú napríklad Mapy, Play a YouTube.