Vytvorenie silného hesla a zvýšenie zabezpečenia účtu

Bezpečné heslo a aktuálne informácie na obnovenie pomáhajú chrániť váš účet Google.

1. krok: vytvorte si silné heslo

Silné heslo pomáha:

 • chrániť bezpečnosť vašich osobných údajov;
 • chrániť vaše správy, súbory a ďalší obsah;
 • zabrániť prístupu cudzích osôb do vášho účtu.

Splnenie požiadaviek na heslo

Vytvorte si heslo s minimálne 8 znakmi. Použite ľubovoľnú kombináciu písmen, číslic a symbolov (znaky ASCII).

Nemôžete použiť heslo, ktoré:

 • je obzvlášť slabé, napríklad „heslo123“;
 • ste už vo svojom účte predtým použili;
 • sa začína alebo končí medzerou.

Riaďte sa tipmi, ako vytvoriť dobré heslo

Silné heslo môže byť ľahko zapamätateľné pre vás, ale takmer neuhádnuteľné pre ostatných. Prečítajte si nasledujúce tipy a zistite, aké heslo je dobré. Potom si podľa nich vytvorte vlastné heslo.

Vytvorte jedinečné heslo

Pre každý dôležitý účet použite iné heslo (napríklad e‑mailový účet a účet na internetové bankovníctvo).

Opätovné používanie rovnakých hesiel pre dôležité účty je riskantné. Ak niekto zistí heslo jedného účtu, môže tak získať prístup k vašej e‑mailovej adrese, dokonca aj k peniazom.

Tip: Ak je pre vás ťažké zapamätať si viacero hesiel, prečítajte si, ako spravovať uložené heslá nástrojom.

Vytvorte si dlhšie a ľahšie zapamätateľné heslo

Dlhšie heslá sú silnejšie. Tieto tipy vám pomôžu vytvoriť dlhšie heslá, ktoré sa ľahšie pamätajú. Vyskúšajte:

 • text skladby alebo básne;
 • zmysluplný citát z filmu alebo prejavu;
 • úryvok z knihy;
 • skupinu slov, ktorej rozumiete;
 • skratku (vytvorte heslo z prvých písmen slov vo vete).

Nevyberajte heslá, ktoré môžu uhádnuť:

 • osoby, ktoré vás poznajú;
 • osoby, ktoré si môžu zobraziť ľahko prístupné informácie (napríklad váš profil sociálnych médií).
Používajte písmená, číslice a symboly

Heslá s rôznymi typmi symbolov sa dajú síce ťažšie uhádnuť, ale aj zapamätať. Môžete si nastaviť informácie na obnovenie účtu, ktoré vám pomôžu zabrániť vymknutiu, keď zabudnete heslo.

Skombinujte rôzne typy znakov

Použite kombináciu alfanumerických znakov (písmen a číslic) a symbolov:

 • Veľké písmená. Príklady: A, E, R
 • Malé písmená. Príklady: a, e, r
 • Číslice. Príklady: 2, 6, 7
 • Symboly a špeciálne znaky. Príklady: ! @ & *

Odporúčania a príklady

Nahraďte písmená číslicami a symbolmi: Zvoľte si slovo alebo frázu a namiesto niektorých písmen použite číslice a symboly. Príklady:

 • „Vianocne sviatky“ zmeňte na „V1@n0CneSv1@tKy“
 • „Cauky mnauky“ zmeňte na „c@Uky+mN@ukY“

Skráťte vetu: Vymyslite si vetu a použite prvé písmeno z každého slova. Príklad:

 • „Ujo Peter má rád čokoládu a lieskové orechy“ zmeňte na „uPmrC@10“.

Nepoužívajte osobné údaje ani bežné slová

Nepoužívate osobné údaje

Nevytvárajte heslá z informácií, ktoré môžu iní poznať alebo ľahko zistiť. Príklady:

 • prezývka alebo iniciály;
 • meno dieťaťa alebo domáceho zvieraťa;
 • dôležité dátumy narodenia alebo roky;
 • názov ulice;
 • čísla z adresy.

Nepoužívajte bežné slová ani zaužívané výrazy

Nepoužívajte jednoduché slová, frázy ani zaužívané výrazy, ktoré sa dajú ľahko uhádnuť. Príklady:

 • predvídateľné slová, napr. „heslo“ alebo „vstupit“;
 • sekvencie, napr. „abcd“ alebo „1234“;
 • vzory na klávesnici, napr. „qwertz“ alebo „qaywsx“;
 • akékoľvek príklady z tohto článku, napr. „V1@n0CneSv1@tKy“ alebo „uPmrC@10“.

Heslá zabezpečte

Keď si vytvoríte silné heslo, podniknite kroky na jeho ochranu.

Skrývajte zapísané heslá

Ak si potrebujte zapísať heslo, nenechajte ho pri počítači ani na stole. Heslá v písomnej podobe uchovávajte na tajnom či uzamknutom mieste.

Spravujte heslá nástrojom

Ak máte ťažkosti zapamätať si viacero hesiel, použite dôveryhodného správcu hesiel. Dôsledne preskúmajte recenzie a reputácie týchto služieb.

Môžete tiež nastaviť Chrome, aby ukladal vaše heslá.

2. krok: pripravte sa na prípad, keď vaše heslo zistí cudzia osoba

Pomocou informácií na obnovenie vás kontaktujeme, keď v účte zistíme neobvyklú aktivitu.

Pridanie e‑mailovej adresy na obnovenie

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. V ľavom navigačnom paneli kliknite na položku Osobné údaje.
 3. Na paneli Kontaktné údaje kliknite na položku E‑mail.
 4. Kliknite na možnosť Pridať e‑mail na obnovenie.

Pridanie telefónneho čísla na obnovenie účtu

 1. Prejdite do účtu Google.
 2. V ľavom navigačnom paneli kliknite na položku Osobné údaje.
 3. Na paneli Kontaktné údaje kliknite na položku Telefón.
 4. Kliknite na možnosť Pridať telefónne číslo na obnovenie účtu.

Informácie na obnovenie vám môžu pomôcť:

 • zistiť, či váš účet používa niekto iný;
 • prevziať kontrolu nad svojím účtom, ak vaše heslo pozná cudzia osoba;
 • získať prístup do účtu, ak zabudnete heslo alebo sa nemôžete prihlásiť z iného dôvodu.

Zvýšenie zabezpečenia účtu

Získajte prispôsobené rady a zvýšte zabezpečenie svojho účtu.