Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka

Pokud jste nedávno byli odhlášeni od účtu, na adrese https://accounts.google.com se přihlaste zpět pomocí obvyklého uživatelského jména a hesla. Pokud si heslo nepamatujete nebo se nemůžete přihlásit z jiného důvodu, obnovte heslo k účtu zde. Naši pracovníci podpory vám s hesly pomoci nemohou. Případné potíže je proto třeba vyřešit online.  

Správa nastavení polohy pro aplikace

Aplikacím můžete povolit používání informací o poloze zařízení k poskytování služeb založených na poloze, jako jsou například ohlášení, zobrazení provozu na cestě do práce nebo vyhledání restaurací v okolí.

Poznámka: Systém Android není ve všech zařízeních stejný. Tyto pokyny jsou určeny pro zařízení se systémem Android 7.0 nebo novějším. Podívejte se, jakou verzi systému Android máte.

Zobrazení aplikací, které používají vaši polohu

Chcete-li zobrazit, které aplikace aktuálně mají k dispozici údaj o vaší poloze nebo s ním v nedávné době pracovaly, postupujte následovně:

 1. Spusťte v zařízení aplikaci Nastavení Nastavení.
 2. V sekci Osobní klepněte na Poloha.
 3. V sekci Nedávné žádosti o určení polohy vyberte aplikace, které s vaší polohou v poslední době pracovaly.
 4. Klepnutím na aplikaci zobrazíte další informace, například o tom, jaký mají žádosti aplikace o polohu dopad na baterii.

Vypnutí a zapnutí služeb určování polohy Google pro aplikace

Služba určování polohy Google pomáhá aplikacím určovat polohu odesíláním anonymních údajů o poloze do Googlu, a to i když nejsou spuštěny žádné aplikace. Služba používá zdroje, jako jsou sítě Wi-Fi a mobilní sítě, a poskytuje tak informace o poloze rychleji a přesněji.

Tuto službu můžete kdykoli zapnout či vypnout.

Zapnutí služeb určování polohy Google
 1. Spusťte v zařízení aplikaci Nastavení Nastavení.
 2. V sekci Osobní klepněte na Poloha a poté Další.
 3. Zvolte Vysoká přesnost nebo Úspora baterie. Oba režimy používají k určení polohy sítě Wi-Fi a mobilní sítě.
Vypnutí služeb určování polohy Google
 1. Spusťte v zařízení aplikaci Nastavení Nastavení.
 2. V sekci Osobní klepněte na Poloha.
 3. Služby určování polohy Google můžete vypnout dvěma způsoby:
  • Klepněte na Režim a poté Pouze zařízení. K určování polohy se bude používat pouze systém GPS.
  • V horní části obrazovky Poloha klepněte na přepínač.

Vypnutí polohy pro zařízení vypne polohu také pro všechny aplikace. To znamená, že žádné aplikace nebudou moci získat informace o poloze zařízení a mnoho užitečných funkcí bude vypnuto.

Pokud budete vyzváni ke změně nastavení polohy

Pokud nějaká aplikace ke správnému fungování potřebuje používat vaši polohu, může se zobrazit dialogové okno s dotazem, zda chcete nastavení polohy změnit.

Pokud tato nastavení měnit nechcete, zaškrtněte políčko V této aplikaci se již nedotazovat. Aplikace vás již o změnu těchto nastavení znovu žádat nebude.

Kdy můžete být požádáni o změnu nastavení polohy

Dotaz se může zobrazit za následujících okolností:

 • Služby určování polohy jsou vypnuté.
 • Používáte nastavení, které vám služby určování polohy zakázalo, například režim Letadlo.
 • Aplikace potřebuje použít jiný režim určování polohy, než který aktuálně používáte (například režim Vysoká přesnost místo režimu Úspora baterie).
Jak může aplikace požádat o změnu nastavení polohy

Pokud používáte aplikaci, která potřebuje zapnout nebo změnit nastavení polohy, budete požádáni o změnu nastavení některým z následujících způsobů:

 • Chcete změnit nastavení polohy?
  Aplikace potřebuje, aby určování polohy bylo zapnuté. Služba určování polohy aplikaci poskytne údaj o poloze, který potřebuje ke správnému fungování.
 • Zvýšit přesnost určování polohy?
  Určování polohy je již zapnuté, ale lze zapnout další nastavení nebo senzory a tím polohu zpřesnit.
 • Režim určování polohy
  Použití jiného režimu určování polohy by přesnost polohy pro aplikaci mohlo zlepšit. Aplikace může například požádat, abyste jí umožnili určovat polohu pomocí dostupných sítí Wi-Fi a mobilních sítí. Aplikace vybere nastavení, které spotřebovává nejméně energie.
 • Připojení Wi-Fi
  Vyhledání sítí Wi-Fi pomáhá určit polohu zařízení. Aplikace vás může požádat o zapnutí Wi-Fi nebo pomocí zařízení vyhledat sítě Wi-Fi.
 • Určování polohy Google
  Služba určování polohy Google pomůže aplikaci zjistit polohu tím, že do Googlu odešle anonymní údaje o poloze, i když nejsou spuštěny žádné aplikace Služba určování polohy Google používá zdroje, jako jsou sítě Wi-Fi a mobilní sítě, a poskytuje tak informace o poloze rychleji a přesněji.

Související odkazy