Správa historie polohy pro iPhone a iPad

Historie polohy je nastavení na úrovni účtu Google, které ukládá místa navštívená se zařízením, a to za splnění následujících podmínek:

 • jste přihlášeni k účtu Google,
 • máte zapnutou Historii polohy,
 • v zařízení je zapnuto Hlášení polohy.

Když zapnete Historii polohy, ve službách Google se vám zpřístupní další funkce, např. doporučení na mapách přizpůsobená podle navštívených míst, možnost nalezení ztraceného telefonu, informace o provozu v reálném čase nebo užitečnější reklamy.

 • Ve výchozím nastavení je Historie polohy v účtu Google vypnutá a je nutné ji zapnout ručně.
 • Historii polohy můžete kdykoli pozastavit pomocí Ovládacích prvků aktivity v účtu Google.
 • Obsah ukládaný do Historie polohy máte pod kontrolou. Navštívená místa můžete zobrazit na časové ose Map Google, kde lze jednotlivé údaje také upravit či smazat.

Zobrazení a správa historie polohy na časové ose

 1. Přejděte na časovou osu.
 2. Vlevo nahoře vyberte období, které chcete zobrazit.

Smazání historie polohy

Historii polohy můžete spravovat a mazat pomocí časové osy Map Google. Můžete smazat celou historii nebo pouze její části.

Důležité: Když z časové osy smažete informace o historii polohy, už je znovu neuvidíte.

Pomocí aplikace Mapy Google

Smazání celé historie polohy

 1. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy Google.
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídkaa poté Vaše časová osa Časová osa.
 3. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Další a poté Nastavení.
 4. V sekci Nastavení polohy klepněte na Smazat celou historii polohy.
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Smazání části Historie polohy

 1. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy Google.
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídkaa poté Vaše časová osa Časová osa.
 3. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Další a poté Nastavení.
 4. V sekci Nastavení polohy klepněte na Smazat období historie polohy.
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Smazání jednoho dne z historie polohy

 1. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy Google.
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídkaa poté Vaše časová osa Časová osa.
 3. Klepněte na Zobrazit kalendář Zobrazit kalendář.
 4. Vyberte den, který chcete smazat.
 5. Klepněte na nabídku Další a poté Smazat den .
 6. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Smazání jednoho místa z historie polohy

 1. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy Google.
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídkaa poté Vaše časová osa Časová osa.
 3. Klepněte na Zobrazit kalendář Zobrazit kalendář.
 4. Vyberte den s místem, které chcete smazat.
 5. Klepněte na požadované místo a poté Smazat Smazat.
 6. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
Pomocí webového prohlížeče

Smazání celé historie polohy

 1. Ve webovém prohlížeči otevřete časovou osu Map Google.
 2. Klepněte na Smazat Smazat.
 3. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Smazání jednoho dne z historie polohy

 1. Ve webovém prohlížeči otevřete časovou osu Map Google.
 2. Vyberte rok, měsíc a den, který chcete smazat.
 3. Klepněte na Smazat Smazat.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Smazání jednoho místa z historie polohy

 1. Ve webovém prohlížeči otevřete časovou osu Map Google.
 2. Vyberte rok, měsíc a den, který chcete smazat.
 3. Vedle požadovaného místa klepněte na ikonu možností Dalšía poté Odstranit zastávku ze dne.
 4. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Automatické mazání historie polohy

Můžete nastavit automatické mazání údajů o historii polohy starších než 3 nebo 18 měsíců.

 1. Na iPhonu nebo iPadu spusťte aplikaci Mapy Google Mapy Google.
 2. Vlevo nahoře klepněte na nabídku Nabídkaa poté Vaše časová osa Časová osa.
 3. Vpravo nahoře klepněte na ikonu možností Další a poté Nastavení.
 4. V sekci Nastavení polohy klepněte na Automaticky mazat historii polohy.
 5. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Co se stane po smazání části nebo celé historie polohy

Pokud smažete část nebo celou historii polohy, některé personalizované funkce na Googlu přestanou být částečně nebo úplně k dispozici. Příklad:

 • alba ve Fotkách Google automaticky vytvořená z míst, která jste navštívili,
 • doporučení založená na navštívených místech,
 • informace v reálném čase o nejvhodnějším čase, kdy vyrazit domů nebo do práce, abyste se vyhnuli zácpám.

Důležité: Pokud máte zapnuté další nastavení (např. Aktivitu na webu a v aplikacích) a pozastavíte historii polohy z ní nebo smažete údaje o poloze, tyto údaje mohou být nadále uloženy v účtu Google jako součást ostatních webů, aplikací a služeb od Googlu. Když je zapnutá Aktivita na webu a v aplikacích, údaje o poloze se mohou např. ukládat jako součást aktivity ve Vyhledávání nebo Mapách a mohou být ukládány do fotek v závislosti na nastavení aplikace pro focení.

Zapnutí a vypnutí historie polohy

Historii polohy na úrovni účtu můžete kdykoli vypnout. Pokud účet používáte v práci nebo ve škole, tato nastavení pro vás nejspíš bude muset zpřístupnit administrátor. Pokud tak učiní, budete moci používat historii polohy jako každý jiný uživatel.

 1. Otevřete aplikaci Google Aplikace Google.
 2. Vpravo nahoře klepněte na fotku účtu a pak Spravovat účet Google. Možná se budete muset přihlásit.
 3. Klepněte na Osobní údaje a ochrana soukromí a pak Ovládací prvky aktivity a pak Historie polohy Google.
 4. Zapněte nebo vypněte možnost Historie polohy. Pokud ji vypnete, potvrďte akci klepnutím na Přestat ukládat polohu.

Pokud pracujete s prohlížečem, v účtu Google přejděte do sekce Historie polohy. Možná se budete muset přihlásit. Zapněte nebo vypněte možnost Historie polohy.

Když je Historie polohy zapnutá

 • Google dostává Historii polohy pouze ze zařízení, ve kterých jste přihlášeni a máte zapnuté Hlášení polohy.
  Chcete-li se podívat, v jakých zařízeních je zapnuto Hlášení polohy, v sekci Historie polohy Google klepněte na Zařízení v tomto účtu.
  • Chcete-li zapnout Historii polohy na iPhonu nebo iPadu, udělte aplikaci Google oprávnění k poloze: otevřete Nastavení a klepněte na Google a poté Poloha. Vyberte Vždy.
 • Nastavení Hlášení polohy můžete pro jednotlivá zařízení změnit (když jste přihlášeni) a můžete určit, která zařízení poskytující údaje o poloze budou do Historie polohy zahrnuta. Chcete-li změnit nastavení Historie polohy, můžete si vybrat z následujících možností:
  • hlásit polohu z některých zařízení a z jiných ne,
  • hlásit polohu ze všech zařízení,
  • vypnout Historii polohy pro celý účet Google. Vaše poloha nebude hlášena ze žádného zařízení a do účtu se nebude zaznamenávat žádná nová Historie polohy.
 • Nebudou ovlivněna nastavení ostatních služeb určování polohy v zařízení, jako jsou služby určování polohy od Googlu nebo funkce Najdi moje zařízení.

Když je Historie polohy vypnutá

 • Neukládají se do ní nové údaje o poloze.
 • Předchozí aktivita z ní nebude smazána. Historii polohy můžete smazat ručně.
 • Nebudou ovlivněna nastavení ostatních služeb určování polohy v zařízení, jako jsou služby určování polohy od Googlu nebo funkce Najdi moje zařízení.
 • I po vypnutí Historie polohy se některé údaje o poloze mohou ukládat v rámci jiných nastavení (např. Aktivita na webu a v aplikacích) jako součást aktivity v ostatních službách (např. Vyhledávání nebo Mapy).

Běžné problémy se službami určování polohy

Dostupnost

Historie polohy nemusí být k dispozici v následujících případech:

 • Služba ve vaší oblasti není k dispozici.
 • Nesplňujete věková omezení.
 • Používáte účet Google v rámci práce, školy nebo jiné skupiny. Tato nastavení pro vás nejspíš bude muset zpřístupnit administrátor.
 • Vypnuli jste Polohové služby nebo aktualizace aplikací na pozadí.
Aktualizace aplikací na pozadí

Historie polohy funguje správně, pouze pokud jsou Polohové služby nastavené na Vždy a je zapnutá Aktualizace aplikací na pozadí.

 • Polohové služby určují vaši polohu pomocí GPS, hotspotů Wi-Fi a vysílačů mobilních sítí.
 • Aktualizace aplikací na pozadí umožňuje službě Hlášení polohy fungovat i ve chvílích, kdy žádnou z aplikací Google aktivně nepoužíváte.

Další informace o správně Polohových služebaktualizaci aplikací na pozadí

Využití dat

Historie polohy může spotřebovat velké množství dat. Před jejím použitím doporučujeme zkontrolovat mobilní datový tarif v zařízení.