Hủy địa chỉ Gmail của bạn

Lưu ý: Xóa địa chỉ của bạn sẽ không giải phóng tên người dùng của bạn. Sau khi bạn xóa địa chỉ Gmail, bạn sẽ không thể sử dụng cùng tên người dùng đó (username@gmail.com) trong tương lai.

Nếu bạn quyết định không cần địa chỉ Gmail của mình nữa, dưới đây là cách bạn có thể xóa Gmail khỏi tài khoản Google của bạn:

  1. Đăng nhập vào tài khoản Google của bạn.
  2. Cuộn xuống hộp "Quản lý tài khoản".
  3. Nhấp Xóa sản phẩm.
  4. Nhấp vào Xóa Gmail vĩnh viễn.

Tôi không thể đăng nhập

Bạn cần phải đăng nhập để có thể xóa địa chỉ Gmail của mình. Nhấp vào đây để khôi phục quyền truy cập vào tài khoản của bạn.

Tôi đang sử dụng Gmail ngoại tuyến

Nếu bạn sử dụng Gmail ngoại tuyến, bạn cũng cần phải xóa các cookie được liên kết với Gmail ngoại tuyến để xóa hoàn toàn tài khoản của bạn. Trong Google Chrome, hãy làm theo các bước sau:

  1. Nhập chrome://settings/cookies vào thanh địa chỉ của bạn và nhấn Enter.
  2. Tìm kiếm mail.google.com.
  3. Di chuột qua kết quả tìm kiếm và nhấp vào nút X xuất hiện.

Tôi muốn truy xuất tài khoản đã xóa của mình

Nếu bạn xóa tài khoản Gmail nhưng muốn khôi phục lại, chúng tôi sẽ giúp bạn khôi phục tài khoản đã xóa bất cứ khi nào có thể. Tuy nhiên, trong thời gian vài tuần, dữ liệu của tài khoản có thể không truy xuất được nữa.